Cтратегічний менеджмент, стратегічне управління

Оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі теорії ефективної конкуренції

Вступ 3
Розділ І. Теоретичні основи теорії ефективної конкуренції 5
1.1. Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства 5
1.2. Теорія ефективної конкуренції Й. Шумпетера 11
1.3. Методи оцінки конкурентоспроможності на основі теорії ефективної конкуренції 16
Розділ ІІ. Аналіз пивної галузі та діяльності ДП ПАТ «Оболонь» «Пивоварня Зіберта» 23
2.1. Аналіз пивної галузі 23
2.2. Техніко-економічний та фінансовий аналіз ДП ПАТ «Оболонь» «Пивоварня Зіберта» 30
Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення конкурентоспроможності ДП ПАТ «Оболонь» «Пивоварня Зіберта» 45
3.1. Аналіз конкурентоспроможності підприємства за теорією ефективної конкуренції 45
3.2. Пропозиції щодо покращення конкурентоспроможності ДП ПАТ «Оболонь» «Пивоварня Зіберта» 50
Висновки 59
Список використаних джерел 62
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Розробка стратегії розвитку підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи розробки стратегії розвитку підприємства 5
1.1. Стратегія розвитку підприємства: основні поняття та визначення 5
1.2. Методичні основи розробки стратегії розвитку підприємства 11
Розділ 2. Аналіз галузі та аналітична оцінка діяльності ПАТ «АВК» 19
2.1. Аналіз кондитерської галузі 19
2.2. Техніко-економічний та фінансовий аналіз ПАТ «АВК» 28
Розділ 3. Шляхи вдосконалення стратегії розвитку на підприємстві 40
3.1. Аналіз діючих стратегій ПАТ «АВК» 40
3.2. Розробка стратегії розвитку ПАТ «АВК» на основі проведеного SWOT-аналізу 45
Висновки 55
Список використаних джерел 58
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Особливості формування та реалізації кадрової стратегії підприємста

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. КАДРОВА СТРАТЕГІЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 5
1.1. Суть, завдання і основні функції кадрової стратегії підприємства 5
1.2. Взаємозв’язок кадрової стратегії з іншими стратегіями підприємства 11
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АТ «ДЕЛЬТА БАНК» 18
2.1. Загальна характеристика банківського сектору України 18
2.2. Техніко-економічний та фінансовий аналіз на прикладі АТ «Дельта Банк» 28
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 41
3.1. Аналіз кадрової стратегії АТ «Дельта Банк» 41
3.2. Пропозиції щодо формування та реалізації кадрової стратегії АТ «Дельта Банк» 48
ВИСНОВКИ 58
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 61
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Дослідження стратегічного планування підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи статегічного планування 5
1.1. Сутність, мета, принципи та моделі стратегічного планування 5
1.2. Система стратегічних, поточних та оперативних планів 14
Розділ 2. Аналіз пивної галузі та діяльності ПАТ «Оболонь» 20
2.1. Аналіз пивної галузі 20
2.2. Техніко-економічний та фінансовий аналіз ПАТ «Оболонь» 29
Розділ 3. Аналіз стратегічного планування на ПАТ «Оболонь» 43
3.1. Стратегічне планування на ПАТ «Оболонь» 43
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення стратегічного планування на ПАТ «Оболонь» 51
Висновки 59
Список використаних джерел 62
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Обгрунтування стратегії розвитку підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Науково-теоретичне обґрунтування стратегії розвитку підприємства 6
1.1. Стратегії підприємства: основні поняття та визначення 6
1.2. Стратегії розвитку підприємства та шляхи їх реалізації 12
Розділ 2. Аналіз галузі та аналітична оцінка діяльності ПАТ «Крафт Фудз Україна» 23
2.1. Аналіз кондитерської галузі 23
2.2. Техніко-економічний та фінансовий аналіз ПАТ «Крафт Фудз Україна» 31
2.3. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища ПАТ «Крафт Фудз Україна» 40
Розділ 3. Шляхи вдосконалення стратегії розвитку на підприємстві 49
3.1. Аналіз стратегії ПАТ «Крафт Фудз Україна» 49
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення стратегії розвитку ПАТ «Крафт Фудз Україна» 54
Висновки 64
Список використаних джерел 67
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Типи стратегій розвитку бізнесу

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади стратегії розвитку бізнесу 5
1.1. Сутність та значення стратегії розвитку бізнесу 5
1.2. Типи стратегій розвитку бізнесу 9
Розділ 2. Основні характеристики стратегій розвитку бізнесу 13
2.1. Стратегії концентрованого зростання 13
2.2. Стратегії інтегрованого зростання 15
2.3. Стратегії диверсифікованого зростання 17
2.4. Стратегії скорочення 20
Розділ 3. Особливості формування стратегії розвитку бізнесу 22
3.1. Процес розробки стратегії розвитку бізнесу 22
3.2. Удосконалення формування стратегії розвитку бізнесу 29
Висновки 31
Список використаних джерел 33

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 60 грн.

Фінансова стратегія фірми

Вступ 3
Розділ 1. Фінансова стратегія фірми як складова загальної стратегії 5
1.1. Сутність та завдання фінансової стратегії фірми 5
1.2. Особливості та характерні риси фінансової стратегії фірми 9
1.3. Складові фінансової стратегії фірми 11
Розділ 2. Типологія фінансової стратегії фірми 14
2.1. Типи фінансової стратегії фірми 14
2.2. Основні чинники вибору фінансової стратегії фірми 17
2.3. Методологія вибору фінансової стратегії фірми 19
Розділ 3. Особливості формування фінансової стратегії фірми 26
3.1. Процес формування й реалізації фінансової стратегії фірми 26
3.2. Основні чинники формування фінансової стратегії фірми 30
Висновки 32
Список використаних джерел 34
Додаток

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 60 грн.

Мотивація і основні ризики стратегії диверсифікації. Пов’язана диверсифікація. Непов’язана (конгломеративна) диверсифікація.

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади стратегії диверсифікації діяльності підприємства 5
1.1. Сутність стратегії диверсифікації, її значення 5
1.2. Чинники впровадження стратегії диверсифікації на підприємстві 10
1.3. Ризики, які притаманні стратегії диверсифікації 13
Розділ 2. Класифікаційні ознаки стратегії диверсифікації 17
2.1. Види стратегії диверсифікації діяльності підприємства та їх характеристика 17
2.2. Пов’язана диверсифікація 19
2.3. Непов’язана (конгломеративна) диверсифікація 23
Розділ 3. Особливості впровадження стратегії диверсифікації на підприємстві 28
3.1. Зарубіжний досвід впровадження стратегій диверсифікації 28
3.2. Забезпечення впровадження стратегії диверсифікації на підприємстві 32
Висновки 38
Список використаних джерел 40
Додатки

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 60 грн.

Стратегічне управління підприємством

Розділ 1. Аналіз середовища господарської організації………………………….3
Розділ 2. Розробка стратегій…………………………………………………………………19
Розділ 3. Визначення конкурентоспроможності підприємства………………25
Список використаної літератури………………………………………………………….36
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 40 грн.

Стратегічний менеджмент

1. Конкурентні стратегії підприємств
2. Зміст, види і порядок реалізації стратегії диверсифікації
3. Проаналізуйте сильні та слабкі сторони підприємства ТОВ „Сільпо-31”

Контрольна, 2007р. Вартість – 20 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: