Інші предмети

Аналіз ефективності недержавного пенсійного фонду (на основі Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд “Прикарпаття”)

Завдання №2. Аналіз ефективності функціонування та надання послуг недержавного пенсійного фонду.
Студент самостійно обирає недержавний пенсійний фонд з переліку зареєстрованих в Національній комісії з регулювання ринків фінансових послуг фондів та здійснює аналіз його діяльності. Завдання здійснюється у 3 етапи:
І етап – самостійна пошукова робота (аудиторна та позааудиторна). Використовуючи інформаційно-пошукові ресурси Інтернету (зокрема сайт Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг та сайт Національної асоціації недержавних пенсійних фондів), інформацію фінансово-банківського спрямування, що міститься у спеціалізованих виданнях слід дослідити історію заснування та особливості діяльності недержавного пенсійного фонду.
ІІ етап – студент опрацьовує зібрану інформацію та здійснює оцінку фінансового стану недержавного пенсійного фонду за наступними критеріями:
1. Оцінка рівня диверсифікації пенсійних активів.
2. Оцінка економічної ефективності діяльності.
3. Оцінка ліквідності активів.
4. Рівень зворотності пенсійних накопичень учасників.
1. Оцінка рівня диверсифікації пенсійних активів характеризує якість інвестиційного портфеля пенсійного фонду. Рівень диверсифікації визначається з огляду на частку кожного виду фінансових інструментів у загальній вартості активів НПФ. Оцінка здійснюється в балах
(при здійсненні оцінки слід користуватись табл.1). Прочитать остальную часть записи »

Історія становлення векселя. Основні проблеми обігу векселя в Україні

1. Історія становлення векселя 3
2. Основні проблеми обігу векселя в Україні 11
Висновки 14
Список використаних джерел 15

Реферат, рік – 2013, вартість – 30 грн.

Економічна соціологія

Вступ 3
1. Сутність та історія становлення економічної соціології 4
2. Об’єкт, предмет та функції економічної соціології 9
3. Особливості розвитку економічної соціології 12
Висновки 15
Список використаних джерел 17
Додатки

Реферат, рік – 2013, вартість – 30 грн.

Сучасний стан розвитку транспортно-дорожного комплексу України проблеми та шляхи їх вирішення

1. Сучасний стан розвитку транспортно-дорожнього комплексу України, проблеми та шляхи їх вирішення 3
Вступ 3
1.1. Сутність та склад транспортно-дорожнього комплексу України 4
1.2. Сучасний стан та проблеми розвитку транспортно-дорожнього комплексу України 7
1.3. Напрями вирішення проблем транспортно-дорожнього комплексу України 12
Висновки 15
2. Задача 17
Визначте рівень економічної активності населення, якщо чисельність економічного активного населення становить 748 тис. чол.,
а його загальна кількість віком 15-70 років відповідно – 920 тис. чол. Оцініть одержаний результат вашого розрахунку, та зробіть пояснення.
3. Тести 17
3.1. Ядром Східного економічного району є: 17
3.2. До складу Центрального економічного району входять: 18
Список використаної літератури 18

Контрольна робота, рік – 2013, вартість – 30 грн.

Сучасний стан розвитку соціального комплексу України, проблеми та шляхи їх вирішення

1. Сучасний стан розвитку соціального комплексу України, проблеми та шляхи їх вирішення 3
Вступ 3
1.1. Сутність та склад соціального комплексу України 4
1.2. Сучасний стан та проблеми розвитку соціального комплексу України 7
1.3. Напрями вирішення проблем соціального комплексу України 15
Висновки 19
2. Задача 20
Визначте продуктивність суспільної праці в регіоні України та охарактеризуйте одержаний вами результат, виходячи з того, що обсяг регіонального валового внутрішнього продукту становить 39877 млн. грн., а середньорічна численність зайнятих економічною діяльністю – 1345 тис. чол.
3. Тести 20
3.1. Визначте експортний потенціал Придніпровського економічного району: 20
3.2. Шельф Чорного та Азовського морів має велику цінність як: 21
Список використаної літератури 21

Контрольна робота, рік – 2013, вартість – 30 грн.

Вплив реклами на активізацію продажу товарів

Вступ 2
1. Сутність, види реклами та механізм її впливу на активізацію продажу товарів у магазині 4
2. Дослідження рекламного середовища підприємства 11
3. Аналіз реклами підприємства 17
4. Посилення впливу реклами на активізацію продажу товарів 21
5. Підвищення ефективності реклами на підприємстві 26
Висновки та пропозиції 33
Список використаних джерел 35
Додаток

Курсова робота з предмету Підприємництво, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Аналіз грошових надходжень страховиків

ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 8
1.1. Сутність грошових надходжень страховиків та їх класифікація 8
1.2. Характеристика грошових надходжень страхових компаній від операційної діяльності 15
1.3. Механізм забезпечення та складові грошових надходжень страховиків від фінансової та інвестиційної діяльності 26
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 33
2.1. Загальна характеристика діяльності та основних фінансових показників ПАТ СК «Універсальна» 33
2.2. Аналіз динаміки та структури грошових надходжень ПАТ СК «Універсальна» 38
2.3. Шляхи забезпечення зростання грошових надходжень страхових компаній……………………………………………………………………………50
РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ В ПАТ СК «УНІВЕРСАЛЬНА» 63
ВИСНОВКИ 79
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82
ДОДАТКИ …………………………………………………………………………….87

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 300 грн.

Формування духовної культури підлітків засобами української народної музики

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 6
1.1. Мета та завдання курсу «методика музичного виховання» в системі підготовки вчителя музики 6
1.2. Музичне мистецтво – засіб виховання дітей. Роль музики як виду мистецтва у формуванні духовної культури особистості 12
РОЗДІЛ 2. ПІДҐРУНТЯ ВИХОВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ: МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ 17
2.1. Музична етнопедагогіка та її роль у вихованні українських підлітків. 17
2.2. Теоретико-методологічні основи виховання духовної культури підлітків засобами української народної музики. 24
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 34

Курсова робота з музики, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Характеристика і використання на уроках музики різних видів творчих завдань

I.ВСТУП 3
II. ДИТЯЧА МУЗИЧНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 6
1.1. Поняття «творча діяльність на уроці музики» 6
1.2. Досвід використання творчих завдань у початковій школі на уроках музики 12
ІIІ. НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ НА УРОКАХ МУЗИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 24
IV. ВИСНОВКИ 30
V. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 33

Курсова робота з музики, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Особливості організації роботи кадрової служби готельного підприємства в сучасних умовах

Вступ 3
Розділ І. Науково-теоретичні основи організації роботи кадрової служби в готельних закладах 5
1.1. Сутність та завдання кадрової служби готелю 5
1.2. Кадрова політика готельного підприємства 10
1.3. Сучасні технології підбору та адаптації персоналу 14
Розділ ІІ. Аналіз діяльності готельного господарства та оцінка організації кадрової служби готелю «Александрія» 20
2.1. Загальна характеристика готелю 20
2.2. Організаційна структура готелю «Александрія»; основні служби готелю 21
2.3. Кадровий потенціал готельного підприємства 26
2.4. Аналіз персоналу готелю 30
Розділ ІІІ. Пропозиції щодо удосконалення населення технології служби готелю «Александрія» 34
3.1. Заходи із удосконалення підбору персоналу 34
3.2. Заходи із удосконалення адаптації персоналу 38
3.3. Інноваційні прийоми підбору персоналу 40
3.4. Прийом та розміщення 44
Висновки та пропозиції 47
Список використаних джерел 50

Курсова робота з готельно-ресторанної справи, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: