Інші предмети

Вплив ресурсної політики банку на його фінансову стійкість

ВСТУП 7
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕСУРСНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНОГО ФАКТОРУ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 10
1.1. Сутність ресурсної політики банку, її роль та призначення 10
1.2. Природа та джерела формування банківських ресурсів 18
1.3. КУАП – підрозділ, який визначає ресурсну політику комерційного банку 32
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РЕСУРСНОЇ ПОЛІТИКИ 39
2.1. Динаміка та структура ресурсів банку 39
2.2. Чинники, що впливають на ресурсну політику банку 52
2.3. Оцінка ефективності ресурсної політики банку 61
РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ З МЕТОЮ ЗМІЦНЕННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 79
3.1. Шляхи вдосконалення ресурсної політики банку 79
3.2. Економічний ефект удосконалення ресурсної політики банку 88
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 93
ВИСНОВКИ 101
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 106
ДОДАТКИ 112

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

Страхування технічних ризиків

Вступ 3
1. Теоретичні основи страхування технічних ризиків 5
2. Сучасний стан та необхідність технічного страхування 20
3. Проблеми та шляхи вдосконалення страхування технічних ризиків в Україні 25
Висновки 30
Список використаних джерел 32
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Дипломатичне забезпечення інтересів українських компаній на зовнішніх ринках

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДИПЛОМАТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 6
1.1. Сутність та роль економічної дипломатії як інструменту забезпечення інтересів українських компаній на зовнішніх ринках 6
1.2. Цілі, засоби та функції економічної дипломатії 16
1.3. Форми і напрями функціонування економічної дипломатії у міжнародній практиці 27
РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 35
2.1. Механізм економічної дипломатії України 35
2.2. Інституційні засади розвитку економічної дипломатії 48
2.3. Оцінка ефективності сучасних інструментів економічної дипломатії України 56
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 68
3.1. Світовий досвід забезпечення інтересів національного бізнесу засобами економічної дипломатії 68
3.2. Напрями покращення дипломатичного забезпечення інтересів українських компаній на зовнішніх ринках 79
ВИСНОВКИ 86
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 90
ДОДАТКИ.…………………………………………………………………………97

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

Аналіз логістичної системи підприємства

1. Коротка характеристика підприємства…………………………………..3
2. Матеріальні потоки підприємства………………………………………..6
3. Закупівельна логістика підприємства…………………………………….7
4. Збутова логістика підприємства………………………………………….11
5. Висновки……………………………………………………………………14
Список використаних джерел……………………………………………….16

Контрольна робота, рік – 2013, вартість – 50 грн.

Звіт з практики в банку

Вступ 3
Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика АТ «КБ «Експобанк» 4
1.1. Загальна характеристика діяльності АТ КБ «Експобанк» 4
1.2. Нормативно-правове регулювання діяльності АТ КБ «Експобанк» 6
1.3. Організаційна структура АТ КБ «Експобанк» 7
1.4. Розподіл функціональних обов’язків відділу кредитування АТ КБ «Експобанк» 8
Розділ 2. Аналіз фінансового стану АТ «КБ «Експобанк» 11
2.1. Аналіз фінансових результатів діяльності банку 11
2.2. Аналіз активів АТ «КБ «Експобанк» 13
2.3. Аналіз пасивів АТ «КБ «Експобанк» 15
2.4. Аналіз рентабельності 17
2.5. Аналіз фінансової стійкості 19
2.6. Аналіз ліквідності 20
Розділ 3. Аналіз кредитної діяльності АТ «КБ «Експобанк» 22
Висновки 30
Список використаних джерел 31
Додатки

Звіт, рік – 2012, вартість – 100 грн.

Кредитні ризики, оцінка та управління

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади оцінки й управління кредитними ризиками у банківських установах 6
1.1. Сутність і класифікація кредитного ризику 6
1.2. Мета та завдання управління кредитними ризиками банків 17
1.3. Методи оцінки кредитних ризиків у банківських установах 28
Розділ 2. Дослідження управління кредитними ризиками в АТ «КБ «Експобанк» 40
2.1. Економічна характеристика показників діяльності АТ «КБ «Експобанк» 40
2.2. Аналіз кредитної діяльності комерційного банку 52
2.3. Дослідження управління кредитними ризиками в АТ «КБ «Експобанк» 59
Розділ 3. Шляхи удосконалення управління й оцінки кредитного ризику в АТ «КБ «Експобанк» 72
3.1. Світовий досвід управління й оцінки кредитного ризику 72
3.2. Напрями покращення оцінки й управління кредитними ризиками в АТ «КБ «Експобанк» 84
3.3. Інструменти мінімізації кредитного ризику в АТ «КБ «Експобанк» 92
Розділ 4. Охорона та безпека праці 99
4.1. Безпека праці в АТ «КБ «Експобанк» 99
4.2. Охорона в АТ «КБ «Експобанк» 106
Висновки 111
Список використаних джерел 117
Додатки 124

Магістерська робота з банківської справи, рік – 2012, вартість – 400 грн.

Методологія дослідження результату адаптації людей з обмеженими функціями в умовах депривації

ВСТУП 3
РОЗДІЛ1. ТЕОРІЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 7
1.1 Основні поняття соціалізації та соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями в соціології, психології та педагогіці. 7
1.2 Установи освіти як основні суб’єкти соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями. 12
1.3 Сім’я як основний агент соціалізації та соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями розвитку. 18
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ: ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 26
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 36

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

Представницькі органи найманих працівників

Вступ………………………………………………………………………………..3
1. Профспілки як провідний представницький орган найманих працівників ..4
2. Інші представницькі органи найманих працівників ……………………….7
Висновки…………………………………………………………………………10
Список використаної літератури…………………………………………….…11

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 30 грн.

Аналіз сучасного ринку праці

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Поняття та характеристики ринку праці…………………………………….4
2. Показники рівня зайнятості на ринку праці України.………………………7
3. Аналіз показників безробіття на ринку праці України…………………….12
Висновки…………………………………………………………………………15
Список використаної літератури…………………………………………….…16

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 30 грн.

Історія соціологія. Основні етапи розвитку

Вступ 3
1. Основні етапи розвитку соціології у світі 4
2. Розвиток сучасної української соціології 11
Висновки 17
Список використаних джерел 19
Додатки

Реферат, рік – 2013, вартість – 30 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: