Інші предмети

Ринок праці: соціологічний аналіз

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І НАУКОВЕ ТА МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ РИНКУ ПРАЦІ 6
1.1. Міждисциплінарний підхід у дослідженні ринку праці 6
1.2. Ринок праці як соціальний інститут сучасного суспільства 12
Висновки до І-го розділу 20
РОЗДІЛ ІІ СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 21
2.1. Загальна характеристика суб’єктів ринку праці. 21
2.2. Структура та функції ринку праці 26
Висновки до II–го розділу 34
РОЗДІЛ ІІІ РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ 35
3.1. Теоретико-методологічні проблеми дослідження інституту зайнятості в Україні 35
3.2. Концепція зайнятості населення як основа соціальної політики 36
3.3. Ринок праці як регулятор зайнятості населення 39
3.4. Соціальна політика України в контексті Європейської інтеграції у сфері зайнятості та державна стратегія регуляції ринку праці 40
Висновки до ІІІ-го розділу 43
ВИСНОВКИ 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 48

Курсова по предмету “соціологія”, 2015 рік, ціна – 150 грн.

Розроблення заходів щодо підвищення продуктивності праці на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи планування продуктивності праці на підприємстві 5
1.1. Продуктивність праці як економічна категорія, фактори що впливають на зміну продуктивності праці 5
1.2. Планування продуктивності праці на підприємстві 14
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності на підприємстві 20
2.1. Загальна характеристика ПАТ «Кагма» 20
2.2. Аналіз техніко-економічних показників роботи ПАТ «Кагма» 25
Розділ 3. Основні заходи підвищення продуктивності праці на ПАТ «Кагма» 36
3.1. Розрахунок економічної ефективності заходу 36
3.2. Вплив запропонованих заходів на показники роботи 43
Висновки 46
Список використаних джерел 48
Додатки

Курсова робота “Організація виробництва та планування діяльності”, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Маркетинг інформаційних продуктів і послуг

Вступ 3
Розділ 1. Сутність маркетингу інформаційних продуктів та послуг 5
1.1. Визначення та поняття маркетингу інформаційних продуктів і послуг 5
1.2. Функції та завдання маркетингу інформаційних продуктів і послуг 11
Розділ 2. Особливості маркетингу інформаційних продуктів та послуг 16
2.1. Елементи комплексу маркетингу інформаційних продуктів та послуг 16
2.2. Визначення ефективності маркетингу інформаційних продуктів та послуг 24
Висновки 29
Список використаних джерел 31

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 120 грн.

Виробнича втома

Вступ 3
1. Сутність, причини та механізм розвитку виробничої втоми 4
2. Показники та стадії розвитку втоми 8
3. Заходи зниження та профілактики втоми на виробництві 10
Висновки 13
Список використаної літератури 14

Контрольна робота, “Фізіологія і психологія праці”, рік – 2015, вартість – 50 грн.

Емоційні аспекти міжособистісного сприйняття. Феномени атракції

ВСТУП 3
1.1. Специфіка емоційних аспектів міжособистісного сприйняття 4
1.2. Феномен «атракції» та його місце в сучасній психології спілкування 6
1.3. Деякі аспекти психологічної корекції емоційних відносин та міжособистісного сприйняття 10
ВИСНОВКИ 15
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17

Контрольна, “Психологія ділового спілкування”, рік – 2015, вартість – 50 грн.

Методичні підходи планування та реалізації продукції на підприємстві

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6
1.1. Економічна сутність випуску та реалізації продукції 6
1.2. Планування випуску продукції у вартісному та натуральному вираженні 14
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 21
2.1. Основні відомості про підприємство ПАТ «Яготинський маслозавод» 21
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Яготинський маслозавод» 32
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 42
3.1. Аналіз підходів підприємства щодо планування та реалізації продукції 42
3.2. Пропозиції щодо покращення планування та реалізації продукції на підприємстві ПАТ «Яготинський маслозавод» 47
ВИСНОВКИ 55
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 57
Додатки

Курсова робота “Організація виробництва та планування діяльності”, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Організація і планування фонду оплати праці на підприємстві та шляхи його вдосконалення

Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні засади організації і планування фонду оплати праці на підприємстві 6
1.1. Сутність, структура, функції та принципи організації оплати праці 6
1.2. Системи і форми оплати праці та їх характеристика 12
1.3. Планування фонду оплати праці 18
Розділ 2. Аналіз техніко-економічних показників роботи ПАТ «Вінтер» 26
2.1. Загальна характеристика підприємства 26
2.2. Аналіз організаційної структури підприємства 28
2.3. Аналіз виробництва та реалізації продукції 30
2.4. Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства 33
2.5. Аналіз прибутку, рентабельності та витрат підприємства 37
2.6. Аналіз показників фінансового стану підприємства 40
Розділ 3. Шляхи вдосконалення організації і планування фонду оплати праці на підприємстві 44
3.1. Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці 44
3.2. Розрахунок ефективності впровадження заходу 50
3.3. Вплив запропонованих заходів на показники роботи 55
Висновки 58
Список використаних джерел 61
Додатки

Курсова робота “Організація виробництва та планування діяльності”, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Перспективи розвитку особистого страхування в Україні

ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ 8
1.1. Сутність та значення особистого страхування 8
1.2. Класифікація особистого страхування 14
1.3. Еволюція особистого страхування 24
Висновок до розділу 1 32
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ 34
2.1. Огляд зарубіжного досвіду в галузі особистого страхування 34
2.2. Оцінка стану розвитку ринку особистого страхування в Україні 46
2.3. Аналіз організації особистого страхування у страховій компанії «Універсальна» 60
Висновок до розділу 2 76
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 78
3.1. Перспективи впровадження обов’язкового медичного страхування в Україні 78
3.2. Напрями розвитку ринку страхування життя в Україні 89
3.3. Шляхи пiдвищення ефективностi надання послуг з особистого страхування в СК «Унiверсальна» 94
Висновок до розділу 3 103
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 105
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 109
ДОДАТКИ

Магістерська робота, рік – 2014, вартість – 500 грн.

Соціальне партнерство в організації

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи соціального партнерства в організації 5
1.1. Сутність та значення соціального партнерства 5
1.2. Форми, принципи та функції соціального партнерства 11
1.3. Колективний договір як основа соціального партнерства 14
Розділ 2. Аналіз практики соціального партнерства на ТОВ «Козацьке» 18
2.1. Коротка характеристика ТОВ «Козацьке» 18
2.2. Основні показники діяльності підприємства 20
2.3. Стан соціального партнерства на ТОВ «Козацьке» 24
Розділ 3. Напрями покращення соціального партнерства на ТОВ «Козацьке» 28
3.1. Зарубіжний досвід соціального партнерства 28
3.2. Основні напрямки розвитку соціального партнерства на ТОВ «Козацьке» 34
Висновки 38
Список використаних джерел 41
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Соціально-трудові відносини на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади соціально-трудових відносин на підприємстві 5
1.1. Сутність та соціально-трудових відносин 5
1.2. Чинники формування соціально-трудових відносин 9
1.3. Види і типи соціально-трудових відносин 13
Розділ 2. Дослідження соціально-трудових відносин на підприємстві ТОВ «Молочні продукти-2002» 18
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Молочні продукти-2002» 18
2.2. Кадрова політика підприємства 22
2.3. Оцінка соціально-трудових відносин на ТОВ «Молочні продукти-2002» 25
Розділ 3. Напрями покращення соціально-трудових відносин на ТОВ «Молочні продукти-2002» 29
3.1. Світовий досвід регулювання соціально-трудових відносин 29
3.2. Рекомендації щодо оптимізації соціально-трудових відносин на підприємстві 36
Висновки 41
Список використаних джерел 45
Додатки

Курсова робота з економіки праці, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: