Інші предмети

Менеджмент організації сфери охорони здоров’я: стан та пропозиції щодо поліпшення

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 7
1.1 Організації сфери охорони здоров’я, як об’єкти дослідження 7
1.2 Сутність та роль менеджменту у сфері охорони здоров’я 12
1.3 Функції менеджменту у сфері охорони здоров’я 23
1.4 Стиль, форми та методи управління у сфері охорони здоров’я 30
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СВІТЛОВОДСЬКОЇ ЦРЛ 38
2.1 Загальна характеристика Світловодської ЦРЛ 38
2.2 Організація управління Світловодської ЦРЛ 43
2.3 Оцінка діючої системи управління Світловодської ЦРЛ 50
2.4 Оцінка стану персоналу та кадрової політики Світловодської ЦРЛ 58
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СВІТЛОВОДСЬКОЇ ЦРЛ 71
3.1 Впровадження ефективної системи управління організацією в Світловодській ЦРЛ 71
3.2 Пропозиції щодо підвищення мотивації персоналу в організації 80
3.3 Інноваційні технології поліпшення управління організацією 86
ВИСНОВКИ 91
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95
ДОДАТКИ……………………………………………………………………………100
Дипломна робота, рік – 2016, вартість – 500 грн.

Об’єкт страхування страховий випадок кожного виду загальнообов’язкового державного соціального страхування. Формування та джерела коштів фондів державного соціального страхування

Вступ 3
1. Об’єкт страхування (страховий випадок) кожного виду загальнообов’язкового державного соціального страхування. 4
2. Формування та джерела коштів фондів державного соціального страхування 8
Висновки 14
Список використаних джерел 15

 

Контрольна Державне соціальне страхування, рік – 2016, вартість – 30 грн.

Експериментальні дослідження

Вступ 3
Розділ І. Теоретичні основи експериментальних досліджень 4
1. Сутність та види експериментальних досліджень 4
2. Методологія та послідовність експериментальних досліджень 9
Розділ ІІ. Практична частина 13
Висновки 14
Список використаних джерел 15

Реферат з предмету “Основи наукових досліджень”, рік – 2016, вартість – 50 грн.

Аналіз діяльності туристичного підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні основи дослідження 5
1.1. Поняттєво-термінологічна система дослідження 5
1.2. Теоретичні засади аналізу підприємства 8
1.3. Методика дослідження 12
Розділ 2. Загальна характеристика туристичного підприємства 20
2.1. Базова характеристика туристського підприємства 20
2.2. Структура управління туристським підприємством 21
2.3. Основні напрями діяльності туристського підприємства 23
Розділ 3. Аналіз діяльності туристичного підприємства 28
3.1. Організаційно-економічний механізм функціонування 28
3.2. Оцінка господарської діяльності 30
3.2.1. Оцінка основних показників господарської діяльності 30
3.2.2. Аналіз прибутку та рентабельності 32
3.2.3. Аналіз поточних витрат 34
3.2.4. Аналіз фінансової стійкості 35
3.2.4. Аналіз кредитоспроможності 36
3.2.5. Аналіз використання капіталу 38
3.2.6. Аналіз рівня самофінансування 38
3.3. SWOT-аналіз і PEST-аналіз підприємства 39
Розділ 4. Удосконалення діяльності підприємства 44
4.1. Проблеми діяльності підприємства 44
4.2. Перспективи та шляхи оптимізації підприємства 47
Висновки 53
Список використаних джерел 56
Додатки

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

Організація обслуговування в ресторанах при готелях

Вступ 3
Розділ І. Теоретичні основи організації обслуговування в ресторанах при готелях 5
1.1. Сутність та особливості організації обслуговування в ресторанах при готелях 5
1.2. Форми і методи обслуговування в ресторанах при готелях 10
1.3. Особливості організації харчування в готельних номерах 13
Розділ ІІ. Аналіз організації обслуговування в ресторані при готелі в готельному комплексі «Маєток «Сокільське» 18
2.1. Характеристика підприємства «Маєток «Сокільське» 18
2.2. Організація обслуговування в ресторані в готельному комплексі «Маєток «Сокільське» 21
Розділ ІІІ. Удосконалення організації обслуговування в ресторані в готельному комплексі «Маєток «Сокільське» 26
Висновки 32
Література 35
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Планування виробництва і реалізації продукції на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи планування виробництва та реалізації продукції на підприємстві 5
1.1. Сутність планування виробництва та реалізації продукції 5
1.2. Методика розробки виробничої програми підприємства 9
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Львівський холодокомбінат» 15
2.1. Основні відомості про ПАТ «Львівський холодокомбінат» 15
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Львівський холодокомбінат» 21
Розділ 3. Напрями покращення планування виробництва та реалізації продукції на підприємстві 28
3.1. Аналіз виробництва та реалізації продукції на підприємстві 28
3.2. Пропозиції щодо покращення виробництва та реалізації продукції на підприємстві ПАТ «Львівський холодокомбінат» 32
Висновки 40
Список використаних джерел 43
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Загальнонаціональна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Реформування системи підготовки кадрів для державної служби

Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Загальнонаціональна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців ………………………………………………4
2. Реформування системи підготовки кадрів для державної служби………….11
Висновки……………………………………………………………………………15
Список використаної літератури………………………………………………….16

Контрольна робота, рік – 2015, вартість – 40 грн.

Трудова і статусна мотивація: теоретичний аспект

Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Сутність та поняття трудової мотивації ……………………………..…………4
2. Статусна мотивація: сутність та елементи….………………..……..………….8
Висновки……………………………………………………………………………11
Список використаної літератури………………………………………………….12

Контрольна робота, рік – 2015, вартість – 40 грн.

Особливості роботи атестаційної комісії при атестації робочих місць

Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Сутність та організація проведення атестації робочих місць ……..…………4
2. Особливості роботи атестаційної комісії………………….….………………..7
Висновки……………………………………………………………………………10
Список використаної літератури………………………………………………….11

Контрольна “Організація праці”, рік – 2015, вартість – 50 грн.

Проблема еквівалентності та адекватності в перекладі

ВСТУП 3
1. Поняття «еквівалентність» та його структура 4
2. Основні підходи до поняття «адекватність». Види адекватного перекладу 11
3. Співвідношення понять «адекватність» і «еквівалентність» 18
ВИСНОВКИ 21
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 22

Реферат, 2015 рік, ціна – 50 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: