Інноваційна діяльність та інвестиції

Функції підприємства щодо управління оновленням техніко – технологічної бази і продукції

ВСТУП 3
1. ПЕРЕДУМОВИ Й МОТИВИ ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ І ПРОДУКЦІЇ 4
2. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ОНОВЛЕННЯМ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ І ПРОДУКЦІЇ 10
ВИСНОВКИ 17
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

Контрольна робота з інноваційного менеджменту, 2010 рік. Вартість – 20 грн.

Організаційні аспекти розвитку малого інноваційного бізнесу

Вступ
Розділ 1.Теоретичні засади дослідження малого інноваційного бізнесу
1.1. Малий бізнес у національній економіці: сутність, функції, організаційно-правові форми
1.2. Особливості малого інноваційного бізнесу та його вплив на економічні процеси
1.3. Необхідність державної підтримки малого інноваційного бізнесу: теоретичний аспект
Розділ 2. Розвиток малого інноваційного бізнесу в Україні у контексті світових тенденцій
2.1. Аналіз розвитку інноваційної діяльності малих підприємств в Україні
2.2. Система державного стимулювання інноваційної діяльності в МІБ
2.3. Проблеми розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні
Розділ 3. Напрями державної підтримки та розвитку малого інноваційного бізнесу
3.1. Зарубіжний досвід державних гарантій та стимулювання інноваційної діяльності на підприємствах малого бізнесу
3.2. Напрями державної підтримки та активізації інноваційної діяльності вітчизняного малого підприємництва
3.3. Напрямки активізації діяльності підприємств в сфері малого інноваційного бізнесу
Висновки
Список використаних джерел

Бакалаврська, 134с., 2008р. Вартість – 250 грн.

Контрольна з товарної інноваційної політики

1. Інформаційна система для забезпечення інноваційних продуктових проектів підприємства……………………………………………..…………….3
2. Естетичні вимоги до нової продукції. Правило «золотого перетину».……9
Список використаної літератури…………………………………..…..………15

Контрольна, 2007р. Вартість – 20 грн.

Основні проблеми у плануванні інноваційних розробок і шляхи їх вирішення

Вступ………………………………………………………………………………………………..3
1. Теоретичні засади планування інноваційних розробок………………….. 4
2. Проблеми планування інноваційної розробки товару та напрямки їх вирішення………………………………………………………………………………………………..11
Висновки………………………………………………………………………………………..15
Літературні джерела………………………………………………………………………..17

Контрольна, 2007р. Вартість – 20 грн.

Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності

Вступ 3
1. Сутність інвестиційної діяльності 5
2. Об’єкти та суб’єкти інвестиційної діяльності 8
3. Держава як суб’єкт інвестування 12
4. Індивідуальні та інституційні інвестори 15
5. Функціональні учасники інвестиційного процесу 18
Висновки 21
Список використаної літератури 23
Контрольна робота з предмету “Правові основи інвестиційної діяльності”, 2010 рік. Вартість – 30 грн.

Організаційні аспекти розвитку малого інноваційного бізнесу

Вступ
Розділ 1.Теоретичні засади дослідження малого інноваційного бізнесу
1.1. Малий бізнес у національній економіці: сутність, функції, організаційно-правові форми
1.2. Особливості малого інноваційного бізнесу та його вплив на економічні процеси
1.3. Необхідність державної підтримки малого інноваційного бізнесу: теоретичний аспект
Розділ 2. Розвиток малого інноваційного бізнесу в Україні у контексті світових тенденцій
2.1. Аналіз розвитку інноваційної діяльності малих підприємств в Україні
2.2. Система державного стимулювання інноваційної діяльності в МІБ
2.3. Проблеми розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні
Розділ 3. Напрями державної підтримки та розвитку малого інноваційного бізнесу
3.1. Зарубіжний досвід державних гарантій та стимулювання інноваційної діяльності на підприємствах малого бізнесу
3.2. Напрями державної підтримки та активізації інноваційної діяльності вітчизняного малого підприємництва
3.3. Напрямки активізації діяльності підприємств в сфері малого інноваційного бізнесу
Висновки
Список використаних джерел
Бакалаврська, 134с., 2008р. Вартість – 250 грн.

Напрями та механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні підходи щодо ролі інвестиційної політики в економічному розвитку держави залучення іноземних інвестицій в економіку країни 6
1.1. Економічна сутність та характеристика іноземних інвестицій 6
1.2. Роль іноземних інвестицій в економіці країни 21
1.3. Методи стимулювання інвестиційних процесів 33
Розділ 2. Інструменти державної політики регулювання інвестиційними процесами в Україні 38
2.1. Взаємозв’язок процесів інвестування з національним доходом 38
2.2. Вплив макроекономічних інструментів на динаміку обсягів та сфери залучення іноземних інвестицій в економіці України 46
2.3. Оцінка ефективності залученого іноземного капіталу в економіку України 56
Розділ 3. Напрями вдосконалення механізму залучення і ефективного використання ПЗІ в Україні на прикладі АТВТ «Лінда Інтертайп» 65
3.1. Характеристика підприємства АТВТ «Лінда Інтертайп» 65
3.2. Розрахунок ефективності проекту 70
3.3. Удосконалення управління іноземними інвестиціями на підприємстві 86
Висновки 96
Список використаних джерел 99

Дипломна, 2010 рік, вартість 390 грн.

Державна науково-технічна політика: завдання, принципи та механізм формування

ВСТУП…………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ……………………………………………………………..5
1.1. Сутність поняття “державна науково-технічна політика” та її завдання……………………………………………………………………………….5
1.2. Принципи та особливості державного регулювання науково-технічної сфери………………………………………………………………………………….8
1.3. Методи державного впливу на розвиток науки і техніки……………10
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ………………………………………………………………………………………………….14
2.1. Державне стимулювання науково-технічної політики в Україні…….14
2.2. Сучасний стан розвитку науково-технічної політики в Україні та країнах світу………………………………………………………………………………………………..17
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ……..21
3.1. Загальна характеристика державного управління науково-технологічним розвитком……………………………………………………………………………..21
3.2. Пропозиції щодо напрямів реформування державної науково-технічної політики……………………………………………………………………………………….22
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………….26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………..28

Рік – 2007, вартість 40 грн.

Державна науково-технічна політика: завдання, принципи та механізм формування

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ 5
1.1. Сутність поняття “науково-технічна сфера” та її характеристика 5
1.2. Принципи та особливості державного регулювання науково-технічної сфери 10
1.3. Функції держави у сфері розвитку науки і техніки 12
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНІКИ 16
2.1. Організаційно-політичні методи 16
2.2. Фінансові інструменти 18
2.3. Адміністративно-організаційні методи 20
РОЗДІЛ 3. ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 23
3.1. Державне стимулювання науково-технічної політики в Україні……….16
3.2. Сучасний стан розвитку науково-технічної політики в Україні та країнаї світу 28
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
ДОДАТКИ 39

Рік – 2006, вартість 30 грн.

Інновація як системне явище

ВСТУП……………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙ……………………………………………………………………………………………..5
1.1.Сутність інновацій………………………………………………………………………5
1.2.Класифікація інновацій……………………………………………………………….8
1.3. Життєвий цикл інновацій………………………………………………………….15

РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ……………………………18
2.1. Загальна характеристика суб’єктів реалізації інновацій………………18
2.2. Інноваційна активність підприємств України……………………………..20
2.3. Іноземний досвід реалізації інновацій………………………………………..26

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ………..28
3.1. Особливості впровадження інновацій на підприємствах України..28
3.2. Державне стимулювання впровадження та реалізацій інновацій в Україні……………………………………………………………………………………………………..30
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………….37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………39

Рік – 2006, вартість 30 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: