Фінанси, фінансовий аналіз

Аналіз прибутку підприємства

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Економічна суть прибутку підприємства 5
1.2. Інформаційна база та методика проведення аналізу формування прибутку 7
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ 14
2.1. Аналіз формування прибутку підприємства 14
2.2. Аналіз доходів і витрат від операційної діяльності 16
2.3. Аналіз прибутку від реалізації та резервів його збільшення 19
2.4. Аналіз використання прибутку 22
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

Фінансове планування на підприємстві

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади фінансового планування на підприємстві 5
1.1. Зміст, завдання й організація процесу фінансового планування на підприємстві 5
1.2. Методика фінансового планування на підприємстві 10
РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансового стану та існуючої системи фінансового планування підприємства ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів» 15
2.1. Коротка характеристика діяльності та аналіз балансу підприємства 15
2.2. Загальний аналіз фінансового стану підприємства 21
2.3. Зміст і порядок складання фінансового плану на підприємстві 26
РОЗДІЛ 3. Удосконалення фінансового планування на підприємстві ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів» в наступному періоді 31
3.1. Розробка фінансової стратегії підприємства 31
3.2. Шляхи вдосконалення оперативного фінансового планування 36
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45
Додатки

Курсова робота, 2010 рік. Вартість – 80 грн.

Оцінка фінансового стану підприємства

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи проведення оцінки фінансового стану підприємства 5
1.1. Значення та завдання проведення оцінки фінансового стану підприємства 5
1.2. Методика проведення оцінки фінансового стану підприємства 8
РОЗДІЛ 2. Оцінка фінансового стану ВАТ ТФ «Арніка» 18
2.1. Аналіз майнового стану підприємства та його фінансової стійкості 18
2.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 22
2.3. Характеристика ділової активності та рентабельності діяльності підприємства 25
РОЗДІЛ 3. Напрямки покращення фінансового стану підприємства ВАТ ТФ «Арніка» 29
3.1. Напрямки покращення майнового стану підприємства 29
3.2. Шляхи збільшення фінансових результатів підприємства 35
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44
Додатки

Курсова робота, 2010 рік. Вартість – 80 грн.

Фінансова система,її суть,функції та процес становлення в Україні

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 5
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 14
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНИ 24
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37
ДОДАТКИ

Курсова робота, 2010 рік. Вартість – 80 грн.

Удосконалення фінансової діяльності підприємства

Вступ 3
Розділ І. Загальні аспекти організації фінансової діяльності підприємства 5
1.1. Роль статутного капіталу у формуванні фінансів підприємств 5
1.2. Необхідність створення фондів грошових коштів на підприємстві 9
1.3. Організація поточної діяльності на підприємстві 14
Розділ ІІ. Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ «Імпекс» 16
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства 16
2.2. Аналіз динаміки складу і структури балансу 19
2.3. Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства 21
2.4. Аналіз ділової активності 25
Розділ ІІІ. Напрямки удосконалення фінансової діяльності підприємства ТОВ «Імпекс» 28
Висновки 37
Список використаної літератури 38
Додатки

Курсова, рік – 2010, вартість – 80 грн.

Державний борг України та шляхи його обслуговування

Вступ……………………………………………………………………………….3
1. Сутність та класифікація державного боргу…………………………………5
2. Механізм управління та обслуговування державного боргу України……10
3. Шляхи покращення управління та обслуговування державного боргу України…………………………………………………………………………….14
Висновки…………………………………………………………………………..17
Список використаної літератури ……………………………………………….19

Реферат, 2010 р. Вартість – 30 грн.

Проблеми ефективного використання оборотних фондів підприємства та шляхи їх вдосконалення

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Економічна сутність та значення оборотних фондів підприємства 7
1.2. Класифікація оборотних фондів підприємства 12
1.3. Методика аналізу стану та ефективності використання оборотних фондів підприємства 20
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА 34
2.1. Загальна характеристика фінансово-господарського стану підприємства 34
2.2. Аналіз стану і структури оборотних фондів підприємства 43
2.3. Дослідження ефективності використання оборотних фондів підприємства 52
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА 63
3.1. Напрямки покращення використання оборотних фондів підприємства 63
3.2. Вибір політики оперативного управління оборотними фондами підприємства 71
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 77
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 81
ДОДАТКИ

Дипломна, 2010р. Вартість – 350 грн.

Аналіз кредитоспроможності підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти аналізу кредитоспроможності
підприємства 5
1.1. Поняття та сутність кредитоспроможності підприємства 5
1.2. Методичні підходи до аналізу кредитоспроможності підприємства 11
Розділ 2. Аналіз кредитоспроможності підприємства (на прикладі ВАТ «Житомирський маслозавод») 23
2.1. Аналіз основних коефіцієнтів, які характеризують фінансовий стан та кредитоспроможність підприємства 23
2.2. Визначення рентабельності оцінки позичальника 29
Розділ 3. Напрямки підвищення кредитоспроможності підприємства 31
Висновки 36
Список використаних джерел 39
Додатки

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

Бюджетна система України

ВСТУП…………………………………………………………………………..…3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ……………………………………………………….……5
1.1.Зміст бюджетної системи України, її суть і структура………………….….5
1.2.Нормативно-правове регулювання бюджетних відносин в Україні……..12
РОЗДІЛ 2. СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ…………………………………………………………..16
2.1.Державний бюджет України у ринковій економіці……………………….16
2.2.Місцеві бюджети України та їх роль в бюджетній системі України………23
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ……………………………….…………29
3.1.Проблеми розвитку бюджетної системи України та шляхи їх вирішення……………………………………………………………………..….29
3.2.Реформування міжбюджетних відносин як актуальна проблема розвитку бюджетної системи на сучасному етапі………………………………………..31
ВИСНОВКИ…………………………………………………………….……..…41
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………….……..…44
ДОДАТКИ…………………………………………………………………….….46

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

Управління використанням обігових коштів

Вступ…………………………………………………………………………….3
1. Сутність, склад і структура обігових коштів………………………………5
2. Методи обґрунтування потреби підприємства в обігових коштах………12
3. Політика підприємства в сфері управління обіговими коштами…………19
4. Управління обіговими коштами підприємства та їх використанням……22
5. Показники ефективності використання обігових коштів…………………29
Висновки………………………………………………………………………..35
Список використаних джерел…………………………………………………38

Курсова, 2009р. Вартість – 70 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: