Фінанси, фінансовий аналіз

Становлення та розвиток державних фінансів України

Вступ 3
1. Становлення та розвиток державних фінансів України 4
Висновки 14
Список використаних джерел 15

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 40 грн.

Аналіз пасивів підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу пасивів підприємства 5
1.1.Сутність та структура пасивів підприємства 5
1.2. Методика проведення аналізу капіталу підприємства 10
Розділ 2. Дослідження пасивів ТОВ «Колумбіні» за 2011- 2013рр. 16
2.1. Загальна характеристика підприємства 16
2.2. Аналіз динаміки та структури пасивів підприємства 19
2.3. Аналіз показників стану та ефективності використання капіталу підприємства 22
Розділ 3. Напрями покращення пасивів підприємства 27
3.1. Напрямки удосконалення управління пасивами на підприємстві 27
3.2. Обґрунтування загальної потреби ТОВ «Колумбіні» в пасивах на майбутній період 30
Висновки 34
Список використаних джерел 36
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Джерела фінансування підприємства та оптимізація структури капіталу

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ І КАПІТАЛУ…………………………………………………………………………6
1.1. Економічна сутність капіталу………………………………………………….6
1.2. Теорії капіталу…………………………………………………………………14
1.3. Фінансування підприємства та його форми і джерела………………………27
1.4. Законодавчі та інформаційні засади короткострокового і довгострокового фінансування і структури капіталу………………………………………………..35
РОЗДІЛ II ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА СТРУКТУРИ ЙОГО КАПІТАЛУ……………………………………………..42
2.1. Фінансово-економічна характеристика досліджуваного підприємства……42
2.2. Аналіз джерел фінансування підприємства………………………………….53
2.3. Оцінка структури капіталу……………………………………………………65
2.4. Факторний аналіз рентабельності капіталу………………………………….74
РОЗДІЛ III ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ………………………………………………………………………….79
3.1. Шляхи вдосконалення фінансування за рахунок власних і позикових джерел……………………………………………………………………………….79
3.2. Модель оптимізації структури капіталу на підприємстві…………….……..86
3.3. Ризики управління капіталом……………………………………………..…..98
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….104
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………108
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………117

Магістерська робота, рік – 2014, вартість – 500 грн

Управління кредитоспроможністю підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні засади управління кредитоспроможністю підприємства 7
1.1. Економічна сутність кредитоспроможності позичальника й необхідність кредитування підприємств 7
1.2. Порядок управління кредитоспроможністю підприємства 15
1.3. Система показників та методика аналізу кредитоспроможності підприємства 23
Розділ 2. Аналіз кредитоспроможності ТОВ «Київ Бетон Продакшн» 40
2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ТОВ «Київ Бетон Продакшн» 40
2.2. Діагностика показників оцінки фінансового стану підприємства 49
2.3. Оцінка кредитоспроможності підприємства та визначення класу позичальника 58
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності управління кредитоспроможністю ТОВ «Київ Бетон Продакшн» 66
3.1. Заходи з удосконалення управління кредитоспроможністю ТОВ «Київ Бетон Продакшн» 66
3.2. Напрями покращення показників фінансового стану з метою підвищення кредитоспроможності підприємства 72
3.3. Розрахунок економічного ефекту від запропонованих заходів 82
Висновки 92
Список використаних джерел 95
Додатки

Магістерська робота, рік – 2014, вартість – 500 грн.

Виручка від реалізації продукції як основне джерело грошових надходжень

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти формування та використання виручки від реалізації продукції 5
1.1. Економічна сутність виручки від реалізації продукції 5
1.2. Порядок формування виручки від реалізації продукції 8
1.3. Методика планування виручки від реалізації підприємства 11
Розділ 2. Аналіз виручки від реалізації продукції на підприємстві ТОВ «Крок» 15
2.1. Загальна характеристика підприємства 15
2.2. Діагностика фінансового стану підприємства 18
2.3. Аналіз стану та структури виручки від реалізації 27
Розділ 3. Шляхи зростання виручки від реалізації продукції на підприємстві ТОВ «Крок» 31
3.1. Загальні напрями зростання виручки від реалізації 31
3.2. Обґрунтування економічної ефективності пропонованих заходів 36
Висновки 38
Список використаних джерел 41
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Ліквідність та платоспроможність підприємства як ключові показники його фінансового стану

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства як ключових показників його фінансового стану 5
1.1. Економічна сутність ліквідності та платоспроможності підприємства 5
1.2. Механізм управління платоспроможністю та ліквідністю підприємства 9
1.3. Методика аналізу платоспроможності та ліквідності підприємства 12
Розділ 2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства ПАТ «Галенергобудпром» 19
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ПАТ «Галенергобудпром» 19
2.2. Оцінка й аналіз стану та структури майна підприємства і джерел його формування 22
2.3. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства 26
Розділ 3. Напрями підвищення ліквідності та платоспроможності ПАТ «Галенергобудпром» з метою зміцнення його фінансового стану 31
3.1. Шляхи покращення ліквідності та платоспроможності ПАТ «Галенергобудпром» 31
3.2. Прогнозні показники ліквідності та платоспроможності ПАТ «Галенергобудпром» 38
Висновки 41
Список використаних джерел 44
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 120 грн.

Аналіз ліквідності підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу ліквідності підприємства 6
1.1. Економічна сутність поняття ліквідності підприємства 6
1.2. Методологічні основи аналізу ліквідності балансу 13
1.3. Фінансові показники аналізу ліквідності підприємства 20
Розділ 2. Аналіз ліквідності підприємства ВАТ «Галенергобудпром» 28
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства ВАТ «Галенергобудпром» 28
2.2. Аналіз ліквідності балансу підприємства ВАТ «Галенергобудпром» 35
2.3. Аналіз відносних показників ліквідності та платоспроможності підприємства ВАТ «Галенергобудпром» 41
Висновки 47
Список використаних джерел 50
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Управління фінансовими ресурсами підприємств

РОЗДІЛ ? Теоретичні аспекти аналізу методів управління фінансовими ресурсами підприємства.
1.1 Суть та джерела формування фінансових ресурсів підприємства.
1.2 Методичні засади організації фінансової діяльності підприємства.
1.3 Роль фінансового планування в системі управління фінансовими ресурсами підприємства.
1.4 Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення фінансового планування в сучасних умовах.
РОЗДІЛ ?? Дослідження процесу управління фінансовими ресурсами підприємства.
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства.
2.2 Аналіз основних показників формування фінансових ресурсів.
2.3 Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства.
РОЗДІЛ ??? Напрями підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств.
3.1 Оптимізація джерел фінансових ресурсів ДП «Ліла»
3.2 Напрямки підвищення ефективності використання фінансових ресурсів
3.3 Напрями удосконалення управління фінансовими ресурсами
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

Дипломна робота, обсяг – 100 стор., рік – 2012, вартість – 400 грн.

Відшкодування податку на додану вартість в Україні

Аналіз статей, 2014 рік, 7 стор., 50 грн.

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 8
1.1 Сутність основних засобів та їх відтворення 8
1.2 Сутність і склад фінансового забезпечення відтворення основних засобів 14
1.3 Фінансування ремонту основних засобів 18
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ОРГІНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 22
2.1 Загальна характеристика підприємства 22
2.2 Фінансовий аналіз підприємства 25
2.3 Оцінка ступеня забезпеченості підприємства основними засобами 34
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 40
3.1 Напрямки удосконалення фінансового забезпечення відтворення основних засобів 40
3.2 Забезпечення ремонту основних засобів в діяльності підприємства 42
3.3 Шляхи поліпшення ефективності виробництва на базовому підприємстві 45
ВИСНОВКИ 51
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 53
ДОДАТКИ

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: