Фінанси, фінансовий аналіз

Оптимізація розміру поточних витрат підприємства

ВСТУП………………………………………………………………………….……3
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ……………………….……….5
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ЗАТ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» ЗА 2006-2007РР…….….….11
2.1. Аналіз загального обсягу та структури поточних витрат….………11
2.2. Аналіз поточних витрат у розрізі статей……….……….………….15
2.3. Аналіз факторів, що мають вплив на формування поточних витрат……………………………..………………………….………17
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ ВИТРАТАМИ НА НАСТУПНИЙ РІК З ВРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ …………………………………………………………………….20
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………………….25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….29
ДОДАТКИ………………………………………………………………………….31

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів підприємства

ВСТУП………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ….…………………………………………………………… 6
1.1. Економічна сутність оборотних активів та їх класифікація….. 6
1.2. Система показників та методика аналізу стану та ефективності використання оборотних активів підприємства…………………………………………………….. 11
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТОВ «СИМПАТИК»………………………………… 16
2.1. Аналіз стану і структури оборотних активів підприємства…. 16
2.2. Аналіз ефективності використання оборотних активів ТОВ «Симпатик»……………….. …………………………………………. 19
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТОВ «СИМПАТИК» ТА ВИБІР ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ НИМИ…………………………………………………………………………… 22
3.1. Напрямки покращення використання оборотних активів ТОВ «Симпатик»……………….. …………………………………………. 22
3.2. Вибір політики оперативного управління оборотними активами ТОВ «Симпатик»…………………………………….. 24
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………. 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… 30
ДОДАТКИ……………………………………………………………………… 32

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

Аналіз ділової активності підприємства

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади аналізу ділової активності підприємства….…….6
1.1. Сутність ділової активності як складової ефективності господарської діяльності підприємства…………………………………………………….……6
1.2. Показники ділової активності підприємства……………………….…..12
Розділ 2. Аналіз ділової активності підприємства ТОВ «Олга-Трейдінг»…..16
2.1. Аналіз динаміки основних показників господарської діяльності «Олга-Трейдінг»……………………………………………………………………..….16
2.2. Аналіз ділової активності підприємства «Олга-Трейдінг»………..…..20
2.3. Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства………………………………………………………………….…23
Розділ 3. Розробка фінансової стратегії на наступний рік з метою посилення ділової активності підприємства «Олга-Трейдінг»………………………..….31
Висновки……………………………………………………………………..….37
Список використаних джерел……………………………………………….…39
Додатки

Курсова, 2007р. Вартість – 50 грн.

Аналіз ймовірності банкрутства підприємств в Україні

ВСТУП……………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА…………………………………..………. 5
1.1. Сутність та причини виникнення банкрутства підприємства……………………………………….…..……. 5
1.2. Методичні підходи до прогнозування банкрутства підприємства………………………………10
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ВИНИКНЕННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ЛОКОМ»……………17
2.1. Визначення незадовільної структури балансу підприємства….……………………..……17
2.2. Виявлення ознак неплатоспроможності підприємства……………………21
2.3. Прогнозування банкрутства підприємства ТОВ «Локом».. 23
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ТОВ «ЛОКОМ»…………………………22
3.1. Оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності…………………………25
3.2. Вибір стратегії розвитку підприємства як засіб подолання кризових явищ……………………26
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ……………….…………………………….. 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…….…………………………… 33
ДОДАТКИ……………………………………..…………………………… 35

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

Методи фінансової оцінки банкрутства підприємства

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади визначення банкрутства підприємства…………….6
1.1. Сутність та причини виникнення банкрутства підприємства……………….6
1.2. Механізм банкрутства підприємства…………………………………………16
1.3. Методичні підходи до прогнозування банкрутства підприємства…………23
Розділ 2. Аналіз фінансового стану та фінансових показників діяльності підприємства………………………………………………………………………..32
2.1. Аналіз фінансового стану підприємства………………………………………..32
2.2. Визначення незадовільної структури балансу підприємства……………….52
2.3. Виявлення ознак неплатоспроможності підприємства……………………………..56
Розділ 3. Визначення прогнозних напрямків фінансового стану підприємства………………………………………………………………………..63
3.1. Прогнозування банкрутства підприємства…………………………………..63
3.2. Оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності………….65
3.3. Вибір стратегії розвитку підприємства як засіб подолання кризових явищ…………………………………………………………………………………76
Висновки……………………………………………………………………………84
Список використаних джерел……………………………………………………..90
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

Особливості формування прибутку підприємства

ВСТУП………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………….. 5
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ КП «ТЕСКО» ЗА 2005 – 2006 РОКИ…………………………. 14
2.1 Аналіз загального обсягу прибутку підприємства………….. 14
2.2 Оцінка впливу факторів, що спричинили зміну прибутку…. 18
2.3 Аналіз показників рентабельності підприємства…………… 22
РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2007 РІК…………….…. 27
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ……………….……………………………….. 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………. 35
ДОДАТКИ…………………………………………………………………….. 37

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

Сутність і об’єктивна необхідність фінансів

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ 6
1.1. Історичні етапи виникнення та розвитку фінансів. 6
1.2. Соціально-економічна суть та функції фінансів 9
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА І ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 15
2.1. Організація системи фінансів України. Законодавча база. 15
2.2. Банківська система: стан, особливості та взаємозв’язок із фінансовою безпекою. 25
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 32
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….41

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

Фінанси та їх роль в ринковій економіці

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ І. Теоретичні основи формування залучених джерел фінансування діяльності підприємств і організацій………………………………………………5
1.1. Роль фінансів і кредити у ринковому середовищі…………………………….5
1.2. Форми та види залучених джерел……………………………………………..12
1.3. Сучасні проблеми фінансового забезпечення підприємств………………….15
Розділ ІІ. Аналіз фінансового стану підприємства КП «Теско»…………………17
2.1. Оцінка фінансового стану КП «Теско»……………………………………….17
2.2. Аналіз кредитного забезпечення підприємства………………………….….37
2.3. Аналіз залучених джерел КП «Теско»……………………………………….41
Розділ ІІІ. Шляхи залучення джерел фінансування……………………………..44
Висновок і пропозиції……………………………………………………………..47
Список використаної літератури…………………………………………………50
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 50 грн.

Фінансовий ринок та його інфраструктура

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРА
1.1 Суть, роль та значення фінансового ринку в економіці держави
1.2 Інфраструктура та учасники фінансового ринку
1.3 Законодавче забезпечення діяльності суб’єктів фінансового ринку України
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ
2.1 Організаційно-економічна характеристика АКБ “Приватбанк”
2.2 Особливості проведення фінансових операцій комерційним банком
2.3 Використання ресурсної бази банку для забезпечення його господарської діяльності
РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРЕШКОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
3.1 Сучасний стан та проблеми розвитку фінансового ринку України
3.2 Перспективи розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізації
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 250 грн.

Формування системи фінансового прогнозування

Вступ………………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретико-методичні засади фінансового прогнозування……………8
1.1. Сутність, методи, етапи фінансового прогнозування………………………8
1.2. Прогнозування фінансових показників на основі аналізу фінансової звітності підприємства……………………………………………………………17
1.3. Методичні підходи до прогнозування банкрутства підприємства………..24
Розділ 2. Аналіз фінансового стану та існуючої системи фінансового прогнозування підприємства ТГ «Фортуна»…………………………………..35
2.1. Коротка характеристика діяльності та загальний аналіз фінансового стану підприємства…………………………………………………35
2.2. Аналіз та оцінка існуючої системи фінансового прогнозування в ТГ «Фортуна»…………………………………………………………………………56
2.3. Прогнозування фінансових показників та ймовірності банкрутства на основі існуючих в ТГ «Фортуна» методик……………………………………..64
Розділ 3. Удосконалення системи фінансового прогнозування підприємства ТГ «Фортуна»…………………………………………67
3.1. Вдосконалення системи фінансового прогнозування, зокрема вибір і обґрунтування методів фінансового прогнозування в ТГ «Фортуна»………..67
3.2. Розробка прогнозного балансового звіту, прогнозного звіту про фінансові результати та прогнозування ліквідності і рентабельності ТГ «Фортуна» в наступному періоді на цій основі………………………………………………..71
3.3. Прогнозування банкрутства підприємства…………………………………81
Висновки…………………………………………………………………………..82
Список використаних джерел……………………………………………………87
Додатки

Дипломна робота, 2008р. Вартість – 300 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: