Фінанси, фінансовий аналіз

Дослідження організації фінансів підприємства та обґрунтування його фінансової стратегії

ВСТУП 3
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ 5
1.1 Законодавчо-нормативна база регулювання діяльності підприємства 5
1.2. Характеристика специфічних особливостей організації фінансів і фінансових відносин підприємства ПАТ «Вигодський лiсокомбiнат» 7
1.3. Особливості оподаткування діяльності підприємства ПАТ «Вигодський лiсокомбiнат» 11
2 ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ І ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 14
2.1. Дослідження формування і використання фінансових ресурсів і грошових доходів підприємства 14
2.2. Аналіз грошових надходжень і витрат підприємства 19
2.3. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства 21
3 РОЗРОБКА І ОЦІНКА ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 26
3.1. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства 26
3.2. Заходи щодо покращення фінансових показників і результатів діяльності підприємства 31
3.3. Напрямки фінансової стратегії підприємства 40
ВИСНОВКИ 42
ЛІТЕРАТУРА 45
ДОДАТКИ………………………………………………………………………….47
Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю на агрохолдингу Авангард

ВСТУП 5
1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 7
1.1 Сутність зовнішньоекономічної діяльності та її значення 7
1.2 Методики оцінювання ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю 12
Висновок до розділу 1  16
2 АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА АГРОХОЛДИНГ «АВАНГАРД» 17
2.1 Загальна характеристика агрохолдингу «Авангард» 17
2.2 Аналіз фінансового стану агрохолдингу 19
2.3 Оцінювання стану управління зовнішньоекономічною діяльністю агрохолдингу «Авангард» за 2013-2014 рр.
28
Висновок до розділу 2 … 30
3 ПРОПОЗИЦІЇ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ АГРОХОЛДИНГУ «АВАНГАРД»
31
Висновок до розділу 3 . 36
ВИСНОВКИ  37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38
ДОДАТКИ 40

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

Управління формуванням капіталу підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування капіталу підприємства 5
1.1.Сутність капіталу підприємства та його складові 5
1.2. Правові засади формування капіталу підприємства 12
1.3. Форми і методи формування капіталу підприємства 18
Розділ 2. Оцінка управління формуванням капіталу на підприємстві 22
2.1. Характеристика підприємства та аналіз його фінансового стану 22
2.2. Аналіз структури капіталу підприємства 30
2.3. Оцінка ефективності управління капіталом підприємства 36
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності управління капіталом на підприємстві 41
3.1. Способи подолання недоліків в управлінні капіталом підприємства 41
3.2. Перспективні напрями підвищення ефективності управління капіталом підприємства 50
3.3. Зарубіжний досвід управління формуванням капіталу підприємства 53
Висновки 57
Список використаних джерел 60
Додатки

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 170 грн.

Проблеми функціонування фінансового ринку в Україні

Вступ 3
1. Загальнотеоретичні основи функціонування фінансового ринку України 5
1.1 Сутність та особливості функціонування фінансового ринку України 5
1.2 Структура фінансового ринку України 8
1.3 Роль фінансового ринку в залученні фінансових ресурсів підприємств 11
2. Аналіз фінансового ринку України за 2013-2015 роки як одного із основних джерел забезпечення ресурсами господарюючих суб’єктів 14
2.1 Аналіз банківських послуг: кредитний та депозитний ринок, їх вплив на ресурсне забезпечення господарюючих суб’єктів 14
2.2 Аналіз фондового ринку України як джерела асигнування додаткових фінансових ресурсів для підприємств 19
3. Проблеми функціонування фінансового ринку України та шляхи їх вирішення 24
3.1 Проблеми функціонування ринку фінансових послуг 24
3.2 Шляхи вдосконалення процесу залучення додаткових ресурсів суб’єктів господарювання на фінансовому ринку 27
3.3 Зарубіжний досвід функціонування фінансового ринку у забезпеченні ресурсами підприємств 31
Висновки і пропозиції 36
Список використаних джерел 39

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

Визначення фінансового стану підприємства та розробка пропозицій щодо його покращення

Вступ 3
Розділ 1. Сутність та значення аналізу фінансового стану підприємства 5
1.1. Поняття фінансового стану, його сутність та значення для діяльності підприємства 5
1.2. Показники, що використовуються для аналізу фінансового стану підприємства 11
Розділ 2. Аналітичне дослідження діяльності підприємства 20
2.1. Загальна характеристика підприємства ПАТ «Львівський холодокомбінат» 20
2.2. Аналіз виробничої та управлінської структури підприємства 24
2.3. Аналіз номенклатури і асортименту продукції 25
2.4. Аналіз ефективності використання основних засобів 28
2.5. Аналіз собівартості продукції і прибутку 31
Розділ 3. Шляхи удосконалення фінансового стану ПАТ «Львівський холодокомбінат» 34
3.1. Аналіз фінансового стану ПАТ «Львівський холодокомбінат» 34
3.2. Пропозиції щодо покращення фінансового стану підприємства 41
Висновки 49
Список використаних джерел 52
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Аналіз активів підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу активів підприємства 5
1.1. Активи підприємства: сутність, роль та види 5
1.2. Особливості управління активів підприємства 11
1.3. Методичний інструментарій аналізу активів підприємства 15
Розділ 2. Комплексний аналіз активів підприємства 20
2.1. Аналіз обсягу та структури активів підприємства 20
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 24
2.3. Джерела формування активів підприємства 28
Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління активами підприємства 32
Висновки 40
Список використаних джерел 43
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Фінансове планування на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади фінансового планування на підприємстві 6
1.1. Сутність фінансового планування та його значення у сучасних умовах 6
1.2. Принципи та методи фінансового планування 23
1.3. Контроль фінансового планування 33
Розділ 2. Оцінка фінансового планування на підприємстві 45
2.1. Коротка економічна характеристика підприємства та оцінка його фінансового стану 45
2.2. Аналіз виконання фінансового плану підприємства 59
2.3. Розробка фінансового плану на плановий рік 72
2.4. Оцінка методичних підходів моніторингу за виконанням фінансового плану 79
Розділ 3. Удосконалення фінансового планування на підприємстві 84
3.1. Впровадження оперативного фінансового планування (бюджетування) на підприємстві 84
3.2. Розробка операційних бюджетів для підприємства 92
Висновки 101
Список використаних джерел 106
Додатки 113

Магістерська робота, рік – 2014, вартість – 600 грн.

Аналіз та планування чисельності працівників підприємства

Вступ 3
1. Характеристика персоналу підприємства 5
2. Склад і структура працівників підприємства 10
3. Аналіз чисельності та складу працівників підприємства ПП «Канц Плюс» 18
4. Планування чисельності працівників підприємства ПП «Канц Плюс» 25
5. Шляхи вдосконалення аналізу та планування чисельності працівників підприємства ПП «Канц Плюс» 33
Висновки 41
Список використаних джерел 43
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Прибуток як фінансовий ресурс організації: його розподіл і використання залежно від цільових задач підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування фінансових результатів (прибутку) підприємства 5
1.1. Сутність фінансових результатів діяльності, їх економічний зміст та значення 5
1.2. Джерела формування та напрями використання прибутку 10
1.3. Фактори, що впливають на формування прибутку підприємства 14
Розділ 2. Аналіз процесу формування фінансових показників підприємства на ПП Фірма «Атрибут» 18
2.1. Загальна характеристика ПП фірма «Атрибут» 18
2.2. Аналіз динаміки і структури фінансових результатів 20
2.3. Розрахунок ефективності формування прибутку підприємства 25
Розділ 3. Напрями підвищення прибутковості підприємства 29
3.1. Заходи із підвищення ефективності формування прибутку підприємства 29
3.2. Напрями впровадження управління прибутком на підприємстві 34
Висновки 39
Список використаних джерел 42
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Планування оборотних активів

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади аналізу оборотних активів підприємства 6
1.1. Сутність та класифікація оборотних активів підприємства 6
1.2. Методика аналізу оборотних активів підприємства 11
1.3. Методи планування оборотних активів підприємства 13
Розділ 2. Аналіз стану оборотних активів ТОВ «ВКМ ГРУП» 18
2.1. Аналіз складу і структури оборотних активів підприємства 18
2.2. Аналіз ефективності використання оборотних активів 22
2.3. Аналіз джерел фінансування оборотних активів 25
Розділ 3. Планування оборотних активів ТОВ «ВКМ ГРУП» та напрями покращення їх використання 28
Висновки і пропозиції 36
Список використаних джерел 39
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: