Розміщення продуктивних сил

Сучасний стан розвитку машинобудування України, проблеми та шляхи їх вирішення

1. Сучасний стан розвитку машинобудування України, проблеми та шляхи їх вирішення 3
Вступ 3
1.1. Сутність та структура машинобудування України 4
1.2. Сучасний стан та проблеми розвитку машинобудівного комплексу України 7
1.3. Основні напрями вирішення проблем машинобудівного комплексу України 13
2. Задача 14
3. Тести 15
3.1. Можливості командно-адміністративної системи у державному регулюванні регіонального розвитку: 15
3.2. Проблеми вдосконалення розвитку регіональної системи повинні вирішуватись: 15
Висновок 15
Список використаної літератури 17

Контрольна робота, рік – 2013, вартість – 30 грн.

Сучасний стан розвитку транспортно-дорожного комплексу України проблеми та шляхи їх вирішення

1. Сучасний стан розвитку транспортно-дорожнього комплексу України, проблеми та шляхи їх вирішення 3
Вступ 3
1.1. Сутність та склад транспортно-дорожнього комплексу України 4
1.2. Сучасний стан та проблеми розвитку транспортно-дорожнього комплексу України 7
1.3. Напрями вирішення проблем транспортно-дорожнього комплексу України 12
Висновки 15
2. Задача 17
Визначте рівень економічної активності населення, якщо чисельність економічного активного населення становить 748 тис. чол.,
а його загальна кількість віком 15-70 років відповідно – 920 тис. чол. Оцініть одержаний результат вашого розрахунку, та зробіть пояснення.
3. Тести 17
3.1. Ядром Східного економічного району є: 17
3.2. До складу Центрального економічного району входять: 18
Список використаної літератури 18

Контрольна робота, рік – 2013, вартість – 30 грн.

Сучасний стан розвитку соціального комплексу України, проблеми та шляхи їх вирішення

1. Сучасний стан розвитку соціального комплексу України, проблеми та шляхи їх вирішення 3
Вступ 3
1.1. Сутність та склад соціального комплексу України 4
1.2. Сучасний стан та проблеми розвитку соціального комплексу України 7
1.3. Напрями вирішення проблем соціального комплексу України 15
Висновки 19
2. Задача 20
Визначте продуктивність суспільної праці в регіоні України та охарактеризуйте одержаний вами результат, виходячи з того, що обсяг регіонального валового внутрішнього продукту становить 39877 млн. грн., а середньорічна численність зайнятих економічною діяльністю – 1345 тис. чол.
3. Тести 20
3.1. Визначте експортний потенціал Придніпровського економічного району: 20
3.2. Шельф Чорного та Азовського морів має велику цінність як: 21
Список використаної літератури 21

Контрольна робота, рік – 2013, вартість – 30 грн.

РПС Івано-Франківської області

Вступ…………………………………………………………………………………………………………..3
1. Загальна характеристика Івано-Франківської області………………………………..4
2. Передумови розвитку і розміщення продуктивних сил Івано-Франківської
області…………………………………………………………………………………………………………11
3. Галузева структура та рівень розвитку господарства Івано-Франківської
області…………………………………………………………………………………………………………16
4. Територіальна структура та особливості розміщення господарства
Івано-Франківської області………………………………………………………………………….22
5. Зовнішні економічні зв’язки Івано-Франківської області……………………………28
6. Проблеми і перспективи розвитку Івано-Франківської області…………………..33
Висновки……………………………………………………………………………………………………..38
Список використаної літератури……………………………………………………………………41
Додаток

Курсова робота, 2008р. Вартість – 50 грн.

Розвиток та розміщення паливно-енергетичного комплексу світу і України

Вступ…………………………………………………………………………………………………………..3
1. Сутність, структура і значення ПЕКУ (паливно-енергетичного комплексу
України)………………………………………………………………………………………………………5
2. Основні передумови розвитку і фактору розміщення ПЕК території, що
досліджується………………………………………………………………………………………………10
2.1. Історичні……………………………………………………………………………………….10
2.2. Природні……………………………………………………………………………………….12
2.3. Соціально-економічні……………………………………………………………………15
2.4. Демографічні…………………………………………………………………………………19
3. Сучасні особливості розвитку ПЕК……………………………………………………………22
4. Територіальна організація ПЕК…………………………………………………………………30
5. Продукція ПЕК у внутрішній і зовнішній торгівлі……………………………………..36
6. Проблеми і перспективи розвитку ПЕК……………………………………………………..39
Висновки………………………………………………………………………………………………………43
Список використаної літератури……………………………………………………………………45
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 50 грн.

Транспортне машинобудування Південної Європи

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ЗВ’ЯЗКИ І ЗНАЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ. ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ ЙОГО РОЗВИТКУ 5
РОЗДІЛ 2. ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ПІВДЕННОЇ ЄВРОПИ 10
РОЗДІЛ 3. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ПІВДЕННОЇ ЄВРОПИ 18
РОЗДІЛ 4. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ПІВДЕННОЇ ЄВРОПИ 24
РОЗДІЛ 5. ПРОДУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ У ВНУТРІШНІЙ ТА ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ 27
РОЗДІЛ 6. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В ПІВДЕННІЙ ЄВРОПІ .35
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 44
ДОДАТОК

Курсова робота, 2008р. Вартість – 50 грн.

Територіальне розміщення садівництва й виноградарства України

ВСТУП……………………………………………………. 3
Розділ 1. Передумови виникнення та розвитку садівництва України…………………………………………… 6
1.1. Виникнення, суть та значення садівництва в Україні………………………………………. 6
1.2. Соціально-економічні і природні передумови розвитку садівництва України……….12
Розділ 2. Сучасний стан садівництва України…………………. 20
2.1. Ринок фруктів і ягід в Україні, поточна кон’юнктура……………………………….20
2.2. Стан, значення та перспективи консервної промисловості України………………………36
Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку садівництва в Україні………………………………………… 40
3.1. Проблеми та перспективи розвитку садівництва в Україні…………………………………. 40
Висновки та пропозиції……………………………… 45
Список використаних джерел…………..47
ДОДАТКИ

Курсова робота, 2007р. Вартість – 50 грн.

РПС Фінляндії

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Фінляндії………………………………………………………………………5
2. Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил території: історичні, природні, демографічні, екологічні……………………………..8
3. Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарського комплексу території…………………………………………………………….………..12
4. Особливості розміщення і територіальна структура провідних галузей господарства території:…………………………….19
Промисловості…………………………………………………….………..19
АПК…………………………………………………………………………21
Транспорту……………………………………………………….…………22
Сфери послуг…………………………………………………….…………23
5. Участь Фінляндії у міжнародному територіальному поділі праці та економічних зв’язках……………………………..25
6. Проблеми та перспективи розвитку та розміщення продуктивних сил Фінляндії…………………………………………………..31
Висновки.………………………………………………………………………..33
Списки використаної літератури……………………………………………….36
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 50 грн.

Регіональна економіка Польщі

Вступ…………………………………………………………………..……3

Розділ 1. Регіональні особливості Польщі.………………………………5

Розділ 2. Екологічні проблеми Польщі………………………………….25

Висновки…………………………………………………………………..29

Список використаної літератури…………………………………………32

Курсова робота, 2008р. Вартість – 50 грн.

Зовнішньоекономічні зв’язки Фінляндії

Вступ………………………………………………………………………………………………………..3
1. Значення і види зовнішньоекономічних зв’язків країни, загальні закономірності і принципи їх розвитку………………………………………………….5
2. Фактори територіальної організації та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Фінляндії…………………………………………………………………………………12
3. Зовнішня торгівля Фінляндії, її товарна і територіальна структура. Міжнародні торговельні та економічні союзи Фінляндії……………………….18
4. Зовнішні зв’язки Фінляндії в банківсько-кредитній, фінансово-інвестиційній, освітньо-науковій, транспортно-комунікаційній та техніко-технологічній сферах………………………………..………………………25
5. Проблеми і перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Фінляндії ………………………………………………………………………27
Висновки…………………………………………………………………………29
Список використаної літератури………………………………………………………………..31
Додатки

Курсова робота, 2007р. Вартість – 50 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: