Психологія

Психологія людського взаєморозуміння

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ 7
1.1. Психологічні особливості перцепції та її чинники 7
1.2. Механізми людського взаєморозуміння 9
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 14
РОЗДІЛ ІІ ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ЛЮДСЬКОГО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ 15
2.1. Характеристика та методика дослідження 15
2.2. Результати дослідження та їх аналіз 19
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 20
ВИСНОВКИ 22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 25

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

Особливості міжособистісних конфліктів у навчальній діяльності

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНФЛІКТІВ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА ТА МІСЦЯ КОНФЛІКТУ В СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 7
1.1. Конфлікт, його визначення, сутність, аналіз 7
1.2. Конфлікти в студентському середовищі: проблеми діагностики і врегулювання 10
РОЗДІЛ ІІ ПРИЧИНИ, ЗМІСТ ТА ПРОФІЛАКТИКА МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ ВНЗ 14
2.1. Характеристика емпіричного дослідження: хід дослідження, методики, аналіз результатів 14
2.2. Профілактика конфліктів у студентському середовищі 20
ВИСНОВКИ 23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 26

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Роль психодинамічної теорії у соціальній роботі

ВСТУП 3
РОЗДІЛ I. ПСИХОДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД У ПСИХОСОЦІАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ 6
1.1 Характеристика основних психодинамічних теорій 6
1.2 Психодинамічна модель соціальної роботи 17
РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ КОНФЛІКТІВ ОСОБИСТОСТІ 23
2.1. Характеристика емпіричного дослідження: мета, хід дослідження, опис методик 23
2.2. Аналіз результатів дослідження 24
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 36

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Особливості мислення майбутніх психологів

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ОСОБЛИВОСТЕЙ МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 6
1.1. Соціальне мислення в професійній діяльності психолога 6
1.2. Проблеми формування професійного мислення майбутніх психологів 9
1.3. Теоретичні аспекти розвитку креативного мислення майбутніх психологів 14
Висновки до І-го розділу 18
РОЗДІЛ II. ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 20
2.1. Характеристика дослідження (вибірка, методики, мета, результати) 20
2.2. Аналіз результатів дослідження 25
Висновки до ІІ-го розділу 27
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 31

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Психолого-педагогічні методи виховання і розвитку національної свідомості

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУТНЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ 6
1.1. Психологічні основи виховання національної самосвідомості 6
1.2. Мета, завдання та пріоритети сучасного національного виховання в Україні 10
Висновки до І-го розділу 22
РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА) 23
2.1. Характеристика експериментального дослідження 23
2.2. Аналіз результатів дослідження 27
Висновки до ІІ-го розділу 29
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 35

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Уявлення про своє майбутнє у старших підлітків (юнаків)

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ МАЙБУТНЬОГО В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 6
1.1. Образ майбутнього і його розуміння в психологічній науці 6
1.2. Особливості формування образу майбутнього в підлітковому віці 12
Висновки до 1-го розділу 13
РОЗДІЛ 2. РОЛЬ УСТАНОВОК В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ СВІДОМОСТІ ПІДЛІТКА 15
2.1. Особливості світовідображення підлітка у відповідності із потребами соціалізації 15
2.2. Специфіка світовідношення і вплив світоглядних установок на соціальну поведінку підлітка 19
2.3. Фактори формування світоглядної культури підлітка 20
Висновки до 2-го розділу 23
РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БАЧЕННЯ Я-ОБРАЗУ ТА ОБРАЗІВ МАЙБУТНЬОГО В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 24
3.1. Коротка характеристика методик, вибірки, етапів дослідження 24
3.2. Аналіз отриманих результатів емпіричного дослідження 28
Висновки до 3-го розділу 32
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 37

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Емоційні аспекти міжособистісного сприйняття. Феномени атракції

ВСТУП 3
1.1. Специфіка емоційних аспектів міжособистісного сприйняття 4
1.2. Феномен «атракції» та його місце в сучасній психології спілкування 6
1.3. Деякі аспекти психологічної корекції емоційних відносин та міжособистісного сприйняття 10
ВИСНОВКИ 15
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17

Контрольна, “Психологія ділового спілкування”, рік – 2015, вартість – 50 грн.

“Я-ідеальне” та “Я-реальне” у структурі самооцінки студентів

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І «Я-ІДЕАЛЬНЕ» ТА «Я-РЕАЛЬНЕ» ТА ЇХ МІСЦЕ В «Я-КОНЦЕПЦІЇ» СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 5
1.1. Поняття я-концепції особистості 5
1.2. Я-реальне та Я-ідеальне як компоненти особистості 10
1.3. Механізм співвідношення між Я-реальним і Я-ідеальним 12
1.4. Місце «професійної Я-концепції» в структурі Я-концепції студента як майбутнього фахівця 20
Висновки до І-го розділу 25
РОЗДІЛ ІІ ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УЗГОДЖЕНОСТІ-НЕУЗГОДЖЕНОСТІ МІЖ «Я-РЕАЛЬНИМ» ТА «Я-ІДЕАЛЬНИМ» У СТУДЕНТІВ ПЕРШИХ КУРСІВ 27
2.1. Методика, опис та характеристика дослідження 27
2.2. Аналіз отриманих результатів 32
Висновки до ІІ-го розділу 35
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 38

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Психолого-педагогічні особливості навчання дітей раннього віку

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Психолого-педагогічні аспекти ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 6
1.1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження 6
1.2. Психологічні особливості виховання дітей раннього віку 9
1.3. Програмові завдання щодо виховання дітей раннього дошкільного віку 15
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 22
РОЗДІЛ2 ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРАКТИЦІ РОБОТИ ДНЗ 23
2.1. Форми та методи виховання дітей раннього дошкільного віку 23
2.2. Методичні рекомендації для вихователів щодо виховання дітей раннього віку 27
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 30
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 35

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Психологічні особливості особистісного розвитку в старшому дошкільному віці

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 6
1.1. Роль дитини-дошкільника в формуванні дитини, як особистості 6
1.2. Роль сім’ї в розвитку дитини 10
1.3. Особливості психологічного впливу дорослих на розвиток особистості дитини дошкільного віку 13
1.4. Вплив ровесників на розвиток властивостей особистості дитини дошкільного віку 17
Висновки до розділу І 20
РОЗДІЛ ІІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 22
2.1. Опис методів та методик проведення дослідження 22
2.2. Результати дослідження та їх аналіз 33
Висновки до другого розділу 36
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 41

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: