Міжнародна економіка, міжнародні економічні відносини

Сучасний стан та особливості економічного розвитку Румунії

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ РУМУНІЇ 5
1.1. Передумови економічного розвитку Румунії 5
1.2. Формування та становлення економіки Румунії 8
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РУМУНІЇ 14
2.1. Аналіз аграрної політики та експортної орієнтації економіки Румунії 14
2.2. Тенденції румуно-українських відносин 25
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РУМУНІЇ 30
3.1. Основні проблеми економічного розвитку Румунії 30
3.2. Перспективи зростання економіки Румунії 33
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

Туризм у структурі світового ринку послуг

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СВІТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ ТА РОЛІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В НЬОМУ 5
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ, МАСШТАБІВ, НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 15
2.1. Огляд особливостей туристичного бізнесу в структурі світового ринку послуг 15
2.2. Аналіз структури та сучасних тенденцій розвитку та масштабів світового туристичного бізнесу 20
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ТА УЧАСТЬ УКРАЇНИ В НЬОМУ 27
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40
ДОДАТКИ
Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

Міжнародна торгівля, її показники і тенденції розвитку. Зовнішньоторговельна діяльність України

Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Міжнародна торгівля, її показники і тенденції розвитку. Зовнішньоторговельна діяльність України …………………………..…………4
2. Тестовий блок………………………………………………………..………….12
3. Практична частина………………………………………………………………13
Висновки……………………………………………………………………………14
Список використаної літератури………………………………………………….15

Контрольна робота, рік – 2015, вартість – 40 грн.

Передумови та фактори міжнародної спеціалізації України

1. Загальні теоретичні аспекти міжнародної спеціалізації 3
2. Передумови утворення міжнародної економічної спеціалізації України 5
3. Спеціалізація економіки України 7
Висновки 10
Список використаних джерел 11

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 40 грн.

Дипломатичне забезпечення інтересів українських компаній на зовнішніх ринках

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДИПЛОМАТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 6
1.1. Сутність та роль економічної дипломатії як інструменту забезпечення інтересів українських компаній на зовнішніх ринках 6
1.2. Цілі, засоби та функції економічної дипломатії 16
1.3. Форми і напрями функціонування економічної дипломатії у міжнародній практиці 27
РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 35
2.1. Механізм економічної дипломатії України 35
2.2. Інституційні засади розвитку економічної дипломатії 48
2.3. Оцінка ефективності сучасних інструментів економічної дипломатії України 56
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 68
3.1. Світовий досвід забезпечення інтересів національного бізнесу засобами економічної дипломатії 68
3.2. Напрями покращення дипломатичного забезпечення інтересів українських компаній на зовнішніх ринках 79
ВИСНОВКИ 86
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 90
ДОДАТКИ.…………………………………………………………………………97

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

Передумови виникнення “холодної війни”

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Загальна характеристика «холодної війни»…………………………..4
1.1. Особливості та витоки терміну «холодна війна»…………………………..4
1.2. Особливості виникнення «холодної війни»: політична й економічна ситуація на світовій арені……………………………………………….……….5
Розділ 2. Причини виникнення «холодної війни»…………………………….10
2.1. Огляд причин виникнення «холодної війни»……………………………..10
2.2. Заклики до «холодної війни» та її початок……………………………….11
Висновки………………………………………………………………………….15
Список використаної літератури…………………………………………….…16
Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Загальна характеристика «холодної війни»…………………………..4
1.1. Особливості та витоки терміну «холодна війна»…………………………..4
1.2. Особливості виникнення «холодної війни»: політична й економічна ситуація на світовій арені……………………………………………….……….5
Розділ 2. Причини виникнення «холодної війни»…………………………….10
2.1. Огляд причин виникнення «холодної війни»……………………………..10
2.2. Заклики до «холодної війни» та її початок……………………………….11
Висновки………………………………………………………………………….15
Список використаної літератури…………………………………………….…16
Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Загальна характеристика «холодної війни»…………………………..4
1.1. Особливості та витоки терміну «холодна війна»…………………………..4
1.2. Особливості виникнення «холодної війни»: політична й економічна ситуація на світовій арені……………………………………………….……….5
Розділ 2. Причини виникнення «холодної війни»…………………………….10
2.1. Огляд причин виникнення «холодної війни»……………………………..10
2.2. Заклики до «холодної війни» та її початок……………………………….11
Висновки………………………………………………………………………….15
Список використаної літератури…………………………………………….…16
Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Загальна характеристика «холодної війни»…………………………..4
1.1. Особливості та витоки терміну «холодна війна»…………………………..4
1.2. Особливості виникнення «холодної війни»: політична й економічна ситуація на світовій арені……………………………………………….……….5
Розділ 2. Причини виникнення «холодної війни»…………………………….10
2.1. Огляд причин виникнення «холодної війни»……………………………..10
2.2. Заклики до «холодної війни» та її початок……………………………….11
Висновки………………………………………………………………………….15
Список використаної літератури…………………………………………….…16
Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Загальна характеристика «холодної війни»…………………………..4
1.1. Особливості та витоки терміну «холодна війна»…………………………..4
1.2. Особливості виникнення «холодної війни»: політична й економічна ситуація на світовій арені……………………………………………….……….5
Розділ 2. Причини виникнення «холодної війни»…………………………….10
2.1. Огляд причин виникнення «холодної війни»……………………………..10
2.2. Заклики до «холодної війни» та її початок……………………………….11
Висновки………………………………………………………………………….15
Список використаної літератури…………………………………………….…16

Контрольна робота, 2013 рік. Вартість – 30 грн.

Структура світової торгівлі

Завдання2.
1. За даними статистики СОТ (www.wto.org.) заповніть таблицю
Таблиця
Географічна структура світового товарообігу за основними товарними групами у 2009 р.
2. Проаналізуйте географічну структуру міжнародної торгівлі у 2009 році за головними товарними групами та визначте їх частку за регіонами світу та загалом.
3. Зробіть висновки про головні напрямки спеціалізації груп країн у світовому товарообігу.

Контрольна робота, рік – 2012, вартість – 30 грн.

Неурядові міжнародні економічні організації

Вступ 3
1. Сутність та класифікація міжнародних неурядових економічних організацій 4
2. Організаційні структури та форми діяльності міжнародних неурядових економічних організацій 8
3. Діяльність основних міжнародних неурядових економічних організацій 11
Висновки 14
Список використаних джерел 15

Реферат, рік – 2011, вартість – 30 грн.

Міжнародний туризм

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУТЬ, ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 5
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 12
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 24
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 80 грн.

Динаміка міжнародної торгівлі в умовах світової економічної кризи

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 5
1.1. Сутність міжнародної торгівлі 5
1.2. Теорії міжнародної торгівлі 9
1.3. Форми та методи організації міжнародної торгівлі 14
РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ПІД ЧАС СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 20
2.1. Динаміка міжнародної торгівлі 20
2.2. Аналіз впливу наслідків рецесії на зміни у структурі та динаміці міжнародної торгівлі 28
2.3. Державне регулювання міжнародної торгівлі під час кризи 34
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД 40
3.1. Перспективи розвитку міжнародної торгівлі в країнах ЄС 40
3.2. Перспективи розвитку міжнародної торгівлі в Україні 43
ВИСНОВКИ 46
ВИСНОВКИ 46
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 50
Додатки

Курсова робота, 2010 рік. Вартість – 80 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: