Менеджмент підприємства

Німецька школа менеджменту

Дослідницьке завдання (3 стор. реферату та слайди)
2014 рік, 30 грн.

Процес відбору персоналу та його особливості

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади процесу відбору персоналу організації 5
1.1 Сутність поняття «Процес відбору персоналу» 5
1.2 Методи відбору персоналу 9
1.3 Особливості відбору персоналу на державну службу 14
Розділ 2. Аналіз відбору персоналу в Управлінні праці та соціального захисту населення Голосіївської в м. Києві районної державної адміністрації 18
2.1 Загальна характеристика організації 18
2.2 Аналіз стану відбору персоналу в державній організації 21
2.3 Оцінка стану персоналу та ефективності відбору 26
Розділ 3. Шляхи удосконалення відбору персоналу в Управлінні праці та соціального захисту населення Голосіївської в м. Києві районної державної адміністрації 29
3.1 Удосконалення механізмів відбору персоналу державної організації 29
3.2 Напрямки покращення інформаційного забезпечення відбору персоналу в державній організації 34
Висновки і пропозиції 38
Список використаних джерел 41
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Функції та структура управління персоналом конкретного підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади функцій та структури управління організації 5
1.1 Сутність організаційної структури управління 5
1.2 Основні функції управління в організації 8
1.3 Види організаційних структур управління організаціями 13
Розділ 2. Аналіз функцій та структури управління в Управлінні праці та соціального захисту населення Голосіївської в м. Києві районної державної адміністрації 20
2.1 Загальна характеристика організації 20
2.2 Структура управління в державній організації 24
2.3 Основні функції управління в державній організації 31
Розділ 3. Шляхи удосконалення функцій та структури управління в Управлінні праці та соціального захисту населення Голосіївської в м. Києві районної державної адміністрації 35
3.1 Удосконалення організаційної структури управління державної організації 35
3.2 Напрямки покращення функцій управління в державній організації 38
Висновки і пропозиції 43
Список використаних джерел 46
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Управління конкурентоспроможністю підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства 6
1.1. Поняття та види конкурентоспроможності підприємства 6
1.2. Управління конкурентоспроможністю підприємства 14
1.3. Методи оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства 22
Висновки до розділу 1 35
Розділ 2. Практичні аспекти управління конкурентоспроможністю ПП «Канц Плюс» 36
2.1. Організаційно-економічна характеристика ПП «Канц Плюс» 36
2.2. Аналіз зовнішнього середовища діяльності підприємства 44
2.3. Оцінка конкурентоспроможності ПП «Канц Плюс» 53
Висновки до розділу 2 62
Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління конкурентоспроможністю ПП «Канц Плюс» 63
3.1. Обгрунтування заходів щодо підвищення конкурентоспроможності ПП «Канц Плюс» для роботи в умовах ринкової економіки 63
3.2. Вдосконалення системи маркетингу в рамках підвищення конкурентоспроможності підприємства 69
3.3. Вдосконалення мотиваційної складової для покращення конкурентних позицій підприємства 79
Висновки до розділу 3 87
Розділ 4. Загальні заходи з охорони праці та навколишнього середовища ПП «Канц Плюс» 89
Висновки до розділу 4 96
Висновки та пропозиції 97
Список використаних джерел 102
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн

Управління ресурсами підприємства

ВСТУП 5
1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 9
1.1. Ресурси підприємства, їх сутність та значення для функціонування та розвитку підприємства 9
1.2. Існуючі підходи до класифікації ресурсів підприємства 17
1.3. Методи управління ресурсами підприємства 25
Висновок до розділу 1 34
2. АНАЛІЗ РЕСУРСІВ ЗБВ ПАТ «ДБК №4» ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НИМИ 35
2.1. Організаційно-економічна характеристика ЗБВ ПАТ «ДБК №4» 35
2.2. Аналіз трудових, матеріальних, фінансових та інвестиційних ресурсів підприємства 48
2.3. Методи управління ресурсами на ЗБВ ПАТ «ДБК №4» 60
Висновок до розділу 2 67
3. СТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ НА ЗБВ ПАТ «ДБК №4» 69
3.1. Визначення множини задач управління матеріальними ресурсами на ЗБВ ПАТ «ДБК №4» 69
3.2. Методи планування ресурсів на ЗБВ ПАТ «ДБК №4» 83
Висновок до розділу 3 94
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 96
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100
ДОДАТКИ

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн

Роль місії компанії

Вступ 3
Розділ 1. Особливості ролі місії компанії в сучасних умовах 6
1.1. Суть і роль місії компанії 6
1.2. Елементи місії компанії та фактори впливу на неї 15
1.3. Процес формування місії компанії 22
Висновки до розділу 1 28
Розділ 2. Дослідження процесу формування місії у компанії «Штраус Україна» 29
2.1. Економічний аналіз господарської і фінансової діяльності компанії «Штраус Україна» 29
2.2. Оцінка стратегічного потенціалу та SWOT-аналіз компанії «Штраус Україна» 39
2.3. Дослідження місії, цілей та організаційних засад їх формування у компанії «Штраус Україна» 49
Висновки до розділу 2 58
Розділ 3. Удосконалення формування місії у компанії «Штраус Україна» 59
3.1. Адаптація досвіду формування місій провідних світових компаній 59
3.2. Визначення переваг місії та її внеску в кінцеві результати діяльності підприємства 68
3.3. Шляхи вдосконалення формування місії та її елементів у компанії «Штраус Україна» 75
Висновки до розділу 3 83
Розділ 4. Розробка заходів з охорони праці та навколишнього середовища 85
Висновки до розділу 4 94
Висновки та пропозиції 95
Список використаних джерел 100
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

Звіт з менеджменту Інститут зайнятості

Вступ 3
1. Аналіз організаційно-правових характеристик підприємства 4
2. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства 6
3. Аналіз системи управління персоналом та економіки праці на підприємстві 12
4. Організація виробництва й управління підприємством 16
5. Аналіз кадрової політики на підприємстві 21
6. Прогнозні показники діяльності підприємства 24
7. Дослідження стилю, форм і методів керівництва персоналом в ІП «Хоневелл Україна» 26
Висновки та пропозиції 29
Список використаних джерел 31
Додатки

Звіт, рік – 2013, вартість – 120 грн.

Управління фінансовою діяльністю

Вступ 8
Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансовою діяльністю підприємства 11
1.1. Концепції і процес управління фінансовою діяльністю 11
1.2. Організаційна структура фінансових служб 22
1.3. Планування фінансової діяльності підприємства 32
Розділ 2. Комплексна оцінка фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Вишнівський ливарно-ковальський завод» 41
2.1. Загальна характеристика підприємства як об’єкту дослідження 41
2.2. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства 43
2.2.1. Показники платоспроможності та фінансової стійкості 43
2.2.2. Оцінка власних та позичкових засобів 52
2.2.3. Аналіз структури та динаміки зміни кредиторської заборгованості 58
2.2.4. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства 62
2.3. Аналітична діагностика можливого банкрутства ПрАТ «Вишнівський ливарно-ковальський завод» 66
Розділ 3. Обґрунтування заходів щодо вдосконалення управління фінансовою діяльністю ПрАТ «Вишнівський ливарно-ковальський завод» 72
3.1. Інформаційна підтримка зниження впливу та загальні рекомендації щодо попередження фінансових ризиків на діяльність ПрАТ «Вишнівський ливарно-ковальський завод» 72
3.2. Шляхи поліпшення фінансової стійкості ПрАТ «Вишнівський ливарно-ковальський завод» 82
3.3. Визначення ефективності фінансової діяльності підприємства та розрахунок ефективності запропонованих заходів 87
Висновки 94
Список використаних джерел 98
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

Управління збутовою діяльністю підприємства

Вступ 8
Розділ 1. Теоретичні основи управління збутовою діяльністю підприємств 10
1.1. Сутність та економічний зміст збутової діяльності 10
1.2. Особливості сучасного управління збутовою діяльністю в системі маркетингу підприємства 18
1.3. Взаємозв’язок маркетингових комунікацій з процесом управління збутовою діяльністю 32
Розділ 2. Аналіз збутової діяльності підприємства ТОВ «ВКМ ГРУП» 41
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 41
2.2. Аналіз фінансово – економічних показників діяльності підприємства 48
2.3. Аналіз стану збутової діяльності підприємства 58
2.4. Оцінка ефективності системи збуту та просування продукції підприємства на ринок 63
Розділ 3. Напрямки вдосконалення управління збутовою діяльністю підприємства 72
3.1. Організаційно-економічні напрямки вдосконалення управління збутовою діяльністю 72
3.2. Визначення ефективності управління збутовою діяльністю підприємства 91
Висновки 95
Список використаних джерел 99
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

Стратегічне управління підприємством

Вступ 8
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 11
1.1. Економічна сутність та роль стратегічного управління в розвитку організації 11
1.2. Зміст процесу стратегічного управління 24
1.3. Узагальнення сучасного досвіду стратегічного управління провідними компаніями світу та України 31
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТ «ФАРМАК» 39
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства та визначення його конкурентного статусу на галузевому ринку 39
2.2. Оцінка стратегічного потенціалу та SWOT-аналіз підприємства 50
2.3. Процес стратегічного управління на підприємстві. Форми стратегічного контролю та реалізації стратегії 60
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 71
3.1. Пропозиції щодо застосування сучасних методик проведення аналізу стратегічного розвитку підприємства 71
3.2. Опрацювання алгоритму стратегічного розвитку досліджуваного підприємства 77
3.3. Вдосконалення стратегії виробництва і збуту продукції 84
Висновки 97
Список використаних джерел 100
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: