Менеджмент підприємства

Управління професійним зростанням персоналу організації

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади професійного зростання персоналу організації 5
1.1 Сутність підвищення фахових навичок персоналу 5
1.2 Організація системи професійного навчання персоналу 9
1.3 Зарубіжний досвід професійного навчання персоналу 15
Розділ 2. Аналіз якісних змін персоналу Управління праці та соціального захисту населення Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації 21
2.1 Загальна характеристика організації 21
2.2 Оцінка стану персоналу організації 27
2.3 Оцінка професійного рівня персоналу в організації 30
Розділ 3. Шляхи удосконалення професійного рівня персоналу Управління праці та соціального захисту населення Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації 36
3.1 Удосконалення системи перепідготовки і підготовки персоналу організації 36
3.2 Напрямки підвищення кваліфікації кадрів 39
Висновки і пропозиції 45
Список використаних джерел 48
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Дослідження системи матеріального стимулювання праці на підприємствах та пропозиції щодо її удосконалення

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1.Теоретичні основи дослідження системи матеріального стимулювання праці на підприємствах 5
1.1. Сутність та значення системи матеріального стимулювання праці 5
1.2. Характеристики основних елементів системи матеріального стимулювання праці на підприємствах 14
1.3. Підходи до оцінки ефективності системи матеріального стимулювання праці 22
РОЗДІЛ 2. Аналітичне дослідження діяльності підприємства 27
2.1. Загальна характеристика підприємства 27
2.2. Аналіз управління та виробничої структури підприємства 29
2.3. Аналіз номенклатури і асортименту продукції 32
2.4. Аналіз основних засобів підприємства 36
2.5. Аналіз прибутку та рентабельності 40
РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення системи матеріального стимулювання праці на підприємстві 43
3.1. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заробітної плати 43
3.2. Пропозиції щодо удосконалення системи матеріального стимулювання праці 50
ВИСНОВКИ 57
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 60
ДОДАТКИ

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Удосконалення операційної стратегії підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Характеристика операційної стратегії підприємства 5
1.1. Суть та складові операційної стратегії підприємства 5
1.2. Види операційних стратегій 12
1.3. Обґрунтування вибору операційної стратегії 16
Розділ 2. Аналітичне дослідження діяльності підприємства 22
2.1. Загальна характеристика підприємства 22
2.2. Аналіз виробничої та управлінської структури підприємства 25
2.3. Аналіз номенклатури і асортименту продукції 26
2.4. Аналіз ефективності використання основних засобів 29
2.5. Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці 32
2.6. Аналіз собівартості продукції, прибутку та рентабельності 36
Розділ 3. Дослідження операційної стратегії підприємства 41
3.1. Аналіз діючої операційної стратегії підприємства 41
3.2. Пропозиції щодо удосконалення операційної стратегії підприємства 45
Висновки 51
Список використаних джерел 54
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Управління матеріально-технічним забезпеченням

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи управління матеріально-технічним забезпеченням на підприємстві 5
1.1. Матеріально-технічне забезпечення: сутність, форми, організаційна структура та функції 5
1.2. Управління матеріало-технічним забезпеченням та його основні завдання 17
1.3. Підходи до оцінки ефективності управління матеріально-технічним забезпеченням 22
Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 29
2.1. Загальна характеристика підприємства 29
2.2. Аналіз управлінської та виробничої структури підприємства 32
2.3. Аналіз номенклатури та асортименту продукції 34
2.4. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заробітної плати 38
2.5. Аналіз ефективності використання основних засобів 42
2.6. Аналіз прибутку, рентабельності та витрат підприємства 44
Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління матеріально-технічного забезпечення на підприємстві 47
3.1. Аналіз системи матеріально-технічного забезпечення підприємства 47
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення системи матеріально-технічного постачання підприємства 53
Висновки 61
Список використаних джерел 65
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Формування ринковоорієнтованої системи управління результативністю діяльності регіонального центру зайнятості

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи формування ринково-орієнтованої системи управління результативністю діяльності організації 8
1.1. Сутність управління результативністю діяльності організацій та його значення у сучасних умовах 8
1.2. Процесуальність формування системи управління результативністю діяльності організації 15
1.3. Складові елементи системи управління результативністю діяльності організації 27
Висновки до розділу 1 34
РОЗДІЛ 2. Оцінка результативності ринково-орієнтованої системи управління діяльністю регіонального центру зайнятості 35
2.1. Загальна характеристика організації 35
2.2. Дослідження результативності діяльності регіонального центру зайнятості 44
2.3. Комплексна оцінка результативності діяльності організації 54
Висновки до розділу 2 63
РОЗДІЛ 3. Напрями покращення фінансово-орієнтованої системи управління результативністю діяльності Київського обласного центру зайнятості 64
3.1. Модернізація системи управління результативністю діяльності організації адекватної статистики ринку праці Київської області 64
3.2. Удосконалення складових елементів системи управління результативністю діяльності Київського обласного центру зайнятості 77
3.3. Обґрунтування економічного ефекту заходів щодо модернізації системи управління результативністю діяльності організації 88
Висновки до розділу 3 91
ВИСНОВКИ 93
СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ 96
ДОДАТКИ 102

Магістерська робота, рік – 2014, вартість – 500 грн.

Формування ринковоорієнтованої системи управління результативністю діяльності регіонального центру зайнятості

Метою даної статті є визначення критеріїв оцінки та складових елементів системи управління результативністю діяльності регіональних центрів зайнятості та обґрунтування найбільш доцільного підходу до управління у державних установах.

Стаття, 8 стор., 2014 рік, вартість – 50 грн.

Роль та значення малого та середнього бізнесу в економічному розвитку країни

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади ролі та значення малого та середнього бізнесу в економічному розвитку країни 6
1.1. Сутність, роль та значення малого та середнього бізнесу 6
1.2. Фактори, що визначають розвиток малого та середнього бізнесу 16
1.3. Сучасні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу в країнах світу 20
Розділ 2. Оцінка сучасного стану та проблем функціонування малого та середнього бізнесу в Україні 26
2.1. Аналіз стану малого та середнього бізнесу в Україні 26
2.2. Організаційно-економічна характеристика та оцінка фінансового стану фермерського господарства «Велес Віта» 36
2.3. Оцінка проблем функціонування фермерського господарства «Велес Віта» 46
Розділ 3. Перспективи розвитку та шляхи підтримки малого та середнього бізнесу в Україні 54
3.1. Обґрунтування стратегії розвитку фермерського господарства «Велес Віта» 54
3.2. Напрями державної підтримки та стимулювання малого бізнесу 66
Висновки 74
Список використаних джерел 77
Додатки

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн

Проект заходів щодо посилення мотивації персоналу

Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні основи мотивації персоналу підприємства 7
1.1. Сутність та значення мотивації персоналу 7
1.2. Види та принципи мотивації персоналу 11
1.3 Порівняний аналіз основних теорій та практики застосування мотивації персоналу 14
1.4. Механізми використання мотивації в практиці управління 25
Розділ 2. Аналіз управління та мотивації персоналу в Управлінні праці та соціального захисту населення Голосіївської в м. Києві районної державної адміністрації 28
2.1. Загальна характеристика організації 28
2.2. Організаційна структура управління та оцінка стану персоналу 33
2.3. Оцінка діючого механізму мотивації персоналу в організації 44
Розділ 3. Проект заходів щодо посилення мотивації персоналу в Управлінні праці та соціального захисту населення Голосіївської в м. Києві районної державної адміністрації 53
3.1. Пропозиції щодо підвищення мотивації персоналу в організації 53
3.2. Обґрунтування напрямів вдосконалення мотивації персоналу 60
3.3 Економічна ефективність запропонованих змін в мотивації персоналу 69
Висновки 73
Список використаних джерел 76
Додатки

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн

Трудовий потенціал підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико – методичні засади формування трудового потенціалу підприємства 6
1.1. Суть та значення трудового потенціалу 6
1.2. Етапи формування трудового потенціалу 18
1.3. Методи оцінки трудового потенціалу підприємства 25
Розділ 2. Дослідження стану трудового потенціалу організації ( на прикладі Управління праці та соціального захисту населення Голосіївської в м. Києві районної державної адміністрації) 33
2.1. Загальна характеристика організації 33
2.2. Аналіз стану використання трудового потенціалу організації 39
2.3. Оцінка ефективності використання трудового потенціалу організації 46
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання трудового потенціалу в організації 54
3.1. Впровадження ефективної системи управління трудовим потенціалом в організації 54
3.2. Удосконалення використання трудового потенціалу організації 62
3.3. Економічна ефективність від впровадження змін у використанні трудового потенціалу 69
Висновки 73
Список використаних джерел 76
Додатки

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн

Кадрова політика організації та шляхи її удосконалення

Вступ 5
Розділ І. Теоретичні основи кадрової політики 8
підприємства 8
1.1. Сутність, завдання та типи кадрової політики 8
1.2. Методи оцінки ефективності кадрової політики підприємства 16
1.3. Формування кадрової політики підприємства 27
Розділ ІІ. Дослідження й оцінка кадрової політики 35
ДЗ СМСЧ №11 МОЗ України 35
2.1. Загальна характеристика організації 35
2.2. Аналіз динаміки та структури персоналу 41
2.3. Оцінка кадрової політики ДЗ СМСЧ №11 МОЗ України 46
Розділ ІІІ. Напрями удосконалення кадрової політики ДЗ СМСЧ №11 МОЗ України 54
3.1. Удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів в організації 54
3.2. Заходи підвищення мотивації й удосконалення соціального захисту працівників ДЗ СМСЧ №11 МОЗ України 61
Висновки 67
Список використаних джерел 72
Додатки 79

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: