Менеджмент підприємства

Удосконалення виробничої стратегії підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти виробничої стратегії підприємства 6
1.1. Сутність та основні види виробничої стратегії підприємства 6
1.2. Фактори впливу на виробничу стратегію 12
1.3. Взаємодія виробничої стратегії з іншими стратегіями підприємства 17
Розділ 2. Аналітичне дослідження діяльності підприємства ПАТ «Миронівський хлібопродукт» 23
2.1. Загальна характеристика підприємства 23
2.2. Аналіз виробничої та управлінської структури підприємства 25
2.3. Аналіз номенклатури і асортименту продукції 27
2.4. Аналіз основних засобів підприємства 30
2.5. Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці 34
2.6. Аналіз собівартості продукції 38
2.7. Аналіз прибутку та рентабельності 40
Розділ 3. Шляхи удосконалення виробничої стратегії ПАТ «Миронівський хлібопродукт» 44
3.1. Оцінка виробничої стратегії ПАТ «Миронівський хлібопродукт» 44
3.2. Заходи удосконалення виробничої стратегії підприємства 48
Висновки 55
Список використаних джерел 58
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 120 грн.

Вартісне управління стратегічним розвитком підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи вартісного управління стратегічним розвитком підприємства 6
1.1. Сутність вартісного управління стратегічним розвитком суб’єкта господарювання 6
1.2. Еволюція та напрями застосування вартісного підходу до управління 13
1.3. Методичне забезпечення оцінки вартості підприємства 20
Розділ 2. Аналіз вартісного управління стратегічним розвитком підприємства 29
2.1. Загальна характеристика ПАТ Швейна фабрика «Воронін» 29
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 40
2.3. Оцінка вартісного управління розвитком підприємства 50
Розділ 3. Вдосконалення вартісного управління стратегічним розвитком підприємства 59
3.1. Використання зарубіжного досвіду щодо оцінки вартісного управління стратегічним розвитком підприємства 59
3.1. Напрями підвищення ринкової вартості підприємства 62
3.3. Рекомендації щодо покращення вартісного управління стратегічним розвитком підприємства 71
Висновки 81
Список використаних джерел 85
Додатки

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн.

Ефективність праці: сутність та напрями підвищення

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи ефективності праці на підприємстві 6
1.1. Продуктивність праці як визначальний чинник ефективного використання трудових ресурсів 6
1.2. Методичні основи оцінки продуктивності праці на підприємстві 16
1.3. Зарубіжний досвід ефективного використання трудових ресурсів підприємства 21
Розділ 2. Аналіз господарської діяльності підприємства ПрАТ «Альба Україна» та ефективність праці на підприємстві 29
2.1. Техніко-економічні показники діяльності ПрАТ «Альба Україна» 29
2.2. Аналіз стану та динаміки трудових ресурсів на підприємстві 39
2.3. Аналіз ефективності праці на підприємстві 46
Розділ 3. Напрями підвищення продуктивності праці на ПрАТ «Альба Україна» 53
3.1. Визначення резервів росту продуктивності праці на підприємстві 53
3.2. Розробка заходів із підвищення продуктивності праці на ПрАТ «Альба Україна» 57
3.3. Економічний ефект від запропонованих заходів 62
Висновки 67
Список використаної літератури 70
Додатки 76

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн.

Управління персоналом як фактор забезпечення конкурентної переваги організації

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Персонал організації: суть, структура, об’єкт управління 7
1.2. Система управління персоналом як вагомий чинник формування конкурентної переваги організації 15
1.3. Роль управління персоналом у забезпеченні конкурентних переваг організації 21
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» 29
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика господарської діяльності ПАТ «Монделіс Україна» 29
2.2. Оцінка стану та ефективності управління персоналом на підприємстві 38
2.3. Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «Монделіс Україна» на ринку 45
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ОРГАНІЗАЦІЇ 53
3.1. Відбір, мотивація, оцінка персоналу ПАТ «Монделіс Україна» 53
3.2. Розвиток персоналу, професійне навчання, підвищення кваліфікації персоналу ПАТ «Монделіс Україна» 66
3.3. Розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів 70
ВИСНОВКИ 78
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82
ДОДАТКИ 91

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн.

Дослідження конкурентоспроможності підприємства та розробка заходів щодо її підвищення у короткостроковому періоді

Вступ 3
Розділ 1. Характеристика конкурентоспроможності підприємства 5
1.1. Сутність та сучасні критерії конкурентоспроможності підприємства 5
1.2. Характерні риси та види конкурентоспроможності 9
1.3. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 14
Розділ 2. Аналітичне дослідження діяльності підприємства 21
2.1. Загальна характеристика підприємства 21
2.2. Аналіз виробничої та управлінської структури підприємства 25
2.3. Аналіз номенклатури і асортименту продукції 27
2.4. Аналіз ефективності використання основних засобів 29
2.5. Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці 32
2.6. Аналіз собівартості продукції, прибутку та рентабельності 36
Розділ 3. Дослідження конкурентоспроможності підприємства 40
3.1. Аналіз конкурентоспроможності підприємства 40
3.2. Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства у короткостроковому періоді 47
Висновки 54
Список використаних джерел 57
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Звіт з переддипломної практики

Вступ 3
1. Підприємство як суб’єкт господарювання 4
2. Управління на підприємстві 6
3. Основні засоби та обігові кошти підприємства 10
4. Цінні папери 12
5. Планування діяльності підприємства 13
6. Витрати підприємства 15
7. Ціни 16
8. Економічні результати та ефективність діяльності підприємства 18
9. Система постачання (реалізації) продукції 22
10. Недоліки роботи підприємства 24
11. Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства 26
Висновки та рекомендації 30
Список використаної літератури 32

Звіт, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Звіт з виробничої практики

Вступ 3
1. Аналіз організаційно-правових характеристик підприємства 4
2. Маркетингова діяльність підприємства 9
3. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства 16
4. Організація виробництва й управління підприємством 23
5. Трудові ресурси та управління персоналом на підприємстві 26
6. Прогнозні показники діяльності підприємства 30
7. Технологія прийняття управлінських рішень на підприємстві 33
Висновки 36
Список використаних джерел 38

Звіт, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Ефективність управлінських рішень

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади ефективності управлінських рішень в діяльності підприємств 6
1.1. Сутність, зміст та види управлінських рішень 6
1.2. Умови забезпечення ефективності управлінських рішень 16
1.3. Підходи до оцінки ефективності управлінських рішень 26
Розділ 2. Аналіз реалізації управлінських рішень на підприємстві 37
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 37
2.2. Технологія прийняття управлінських рішень та аналіз їх виконання на підприємстві 49
2.3. Оцінка ефективності управлінських рішень на підприємстві 57
Розділ 3. Напрямки впровадження новітніх прийомів та методів прийняття управлінських рішень на підприємстві 66
3.1. Напрями підвищення ефективності прийняття управлінських рішень 66
3.2. Удосконалення методів і прийомів управлінських рішень на підприємстві 83
Висновки 91
Список використаних джерел 94
Додатки

Дипломна робота, рік – 2014, вартість – 500 грн.

Звіт з виробничої практики

Вступ 3
1. Загальна характеристика підприємства та структурних підрозділів 4
1.1. Основні напрямки діяльності підприємства. 4
1.2. Призначення підрозділів та їх структура. 5
1.3. Характеристика кадрової політики підприємства. 7
1.4. Організація охорони праці на підприємстві, установі, організації. 8
2. Рекомендації щодо оптимізації кадрової політики підприємства, спрямовані на підвищення ефективності роботи організації. 10
Висновки 13
Список використаних джерел 14

Звіт, рік – 2014, вартість – 100 грн.

Звіт з переддипломної практики

Вступ 3
1. Загальна характеристика підприємства та структурних підрозділів 4
1.1. Основні напрямки діяльності підприємства. 4
1.2. Призначення підрозділів та їх структура. 5
1.3. Характеристика кадрової політики підприємства. 6
1.4. Організація охорони праці на підприємстві, установі, організації. 7
2. Оцінка сучасного стану та проблем функціонування малого та середнього бізнесу в Україні 9
2.1. Аналіз стану малого та середнього бізнесу в Україні. 9
2.2. Аналіз показників діяльності та майнового стану фермерського господарства «Велес Віта». 12
2.3. Оцінка проблем функціонування фермерського господарства «Велес Віта». 14
3. Рекомендації щодо оптимізації кадрової політики підприємства, спрямовані на підвищення ефективності роботи організації. 17
Висновки 19
Список використаних джерел 21
Додатки

Звіт, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: