Менеджмент підприємства

Формування ефективної збутової політики на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування збутової політики на підприємстві 6
1.1. Сутність збутової політики на підприємстві 6
1.2. Показники оцінки ефективності збутової діяльності підприємства 15
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Каланчацький маслозавод» 22
2.1. Загальні відомості про підприємство ПАТ «Каланчацький маслозавод» 22
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Каланчацький маслозавод» 38
Розділ 3. Напрями зростання прибутковості ПАТ «Каланчацький маслозавод» 51
3.1. Аналіз збутової політики підприємства 51
3.2. Проект щодо вдосконалення збутової політики ПАТ «Каланчацький маслозавод» 59
Висновки 68
Список використаних джерел 71
Додатки

Бакалаврська робота, рік – 2015, вартість – 500 грн.

Основні напрями зростання прибутковості підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади прибутковості підприємства 6
1.1. Економічна сутність прибутку та його формування на підприємстві 6
1.2. Методичні підходи до оцінки прибутковості підприємства 15
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Житомирський маслозавод» 26
2.1. Загальні відомості про підприємство ПАТ «Житомирський маслозавод» 26
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Житомирський маслозавод» 40
Розділ 3. Напрями зростання прибутковості ПАТ «Житомирський маслозавод» 53
3.1. Аналіз показників прибутковості підприємства 53
3.2. Пропозиції з підвищення прибутковості ПАТ «Житомирський маслозавод» 59
Висновки 66
Список використаних джерел 69
Додатки 73

Бакалаврська робота, рік – 2015, вартість – 500 грн.

Визначення фінансового стану підприємства та розробка пропозицій щодо його покращення

Вступ 3
Розділ 1. Сутність та значення аналізу фінансового стану підприємства 5
1.1. Поняття фінансового стану, його сутність та значення для діяльності підприємства 5
1.2. Показники, що використовуються для аналізу фінансового стану підприємства 11
Розділ 2. Аналітичне дослідження діяльності підприємства 20
2.1. Загальна характеристика підприємства ПАТ «Львівський холодокомбінат» 20
2.2. Аналіз виробничої та управлінської структури підприємства 24
2.3. Аналіз номенклатури і асортименту продукції 25
2.4. Аналіз ефективності використання основних засобів 28
2.5. Аналіз собівартості продукції і прибутку 31
Розділ 3. Шляхи удосконалення фінансового стану ПАТ «Львівський холодокомбінат» 34
3.1. Аналіз фінансового стану ПАТ «Львівський холодокомбінат» 34
3.2. Пропозиції щодо покращення фінансового стану підприємства 41
Висновки 49
Список використаних джерел 52
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Управління рекламною діяльністю на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Концептуальні засади рекламної діяльності підприємства за умов сучасного ринку 5
1.1. Сутність та значення реклами як ефективного інструменту маркетингового комунікаційного процесу підприємства 5
1.2. Механізм рекламної діяльності сучасного підприємства 11
1.3. Планування рекламної діяльності підприємства 17
Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Універсам» 24
2.1. Виробничо-господарська діяльність ТОВ «Універсам» 24
2.2. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ «Універсам» 29
2.3. Оцінка управління рекламною діяльністю на підприємстві 35
Розділ 3. Напрями покращення управління рекламною діяльністю ТОВ «Універсам» 44
3.1. Планування як засіб удосконалення рекламної діяльності підприємства 44
3.2. Удосконалення управління рекламною діяльністю ТОВ «Універсам» 48
3.3. Економічна ефективність запропонованих заходів 55
Висновки 59
Список використаної літератури 62
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Планування собівартості продукції

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи планування собівартості продукції 6
1.1. Сутність та види собівартості продукції 6
1.2. Планування собівартості на підприємстві 13
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 21
2.1. Основні відомості про ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 21
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану 31
Розділ 3. Планування заходів зниження собівартості продукції ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 39
3.1. Аналіз собівартості продукції ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 39
3.2. Заходи зниження собівартості продукції підприємства 45
Висновки 51
Список використаних джерел 53
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Планування виробництва і реалізації продукції на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи планування виробництва та реалізації продукції на підприємстві 5
1.1. Сутність планування виробництва та реалізації продукції 5
1.2. Формування виробничої програми підприємства 12
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Житомирський маслозавод» 18
2.1. Основні відомості про ПАТ «Житомирський маслозавод» 18
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Житомирський маслозавод» 28
Розділ 3. Напрями покращення планування виробництва та реалізації продукції на підприємстві 38
3.1. Аналіз виробництва та реалізації продукції на підприємстві 38
3.2. Пропозиції щодо покращення виробництва та реалізації продукції на підприємстві ПАТ «Житомирський маслозавод» 44
Висновки 51
Список використаних джерел 53
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Розроблення підходів щодо підвищення продуктивності праці на підприємстві

Вступ……………………………………………………………………………………..3
Розділ І Теоретичні основи продуктивності праці персоналу на підприємстві……5
1.1 Економічна сутність продуктивності та ефективності праці ……………………5
1.2 Методика планування продуктивності праці на підприємстві…………………14
Розділ ІІ Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Оболонь»…………20
2.1 Основні відомості про підприємство ПАТ «Оболонь»…………………………20
2.2 Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Оболонь»………………………………………………………………………………29
Розділ ІІІ Рекомендації щодо підвищення продуктивності праці персоналу ПАТ «Оболонь»…………………………………………………………………………….. 40
3.1 Оцінка продуктивності праці персоналу ПАТ «Оболонь»……………………..40
3.2 Техніко-економічне обґрунтування впровадження заходу модернізації пакувальної лінії на ПАТ «Оболонь»…………….…………………………………..45
Висновки………………………………………………………………………………..53
Список використаних джерел…………………………………………………………55
Додатки………………………………………………………………………………….58

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Методичні підходи планування та реалізації продукції на підприємстві

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6
1.1. Економічна сутність випуску та реалізації продукції 6
1.2. Планування випуску продукції у вартісному та натуральному вираженні 14
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 21
2.1. Основні відомості про підприємство ПАТ «Яготинський маслозавод» 21
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Яготинський маслозавод» 32
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 42
3.1. Аналіз підходів підприємства щодо планування та реалізації продукції 42
3.2. Пропозиції щодо покращення планування та реалізації продукції на підприємстві ПАТ «Яготинський маслозавод» 47
ВИСНОВКИ 55
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 57
Додатки

Курсова робота “Організація виробництва та планування діяльності”, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Організація і планування фонду оплати праці на підприємстві та шляхи його вдосконалення

Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні засади організації і планування фонду оплати праці на підприємстві 6
1.1. Сутність, структура, функції та принципи організації оплати праці 6
1.2. Системи і форми оплати праці та їх характеристика 12
1.3. Планування фонду оплати праці 18
Розділ 2. Аналіз техніко-економічних показників роботи ПАТ «Вінтер» 26
2.1. Загальна характеристика підприємства 26
2.2. Аналіз організаційної структури підприємства 28
2.3. Аналіз виробництва та реалізації продукції 30
2.4. Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства 33
2.5. Аналіз прибутку, рентабельності та витрат підприємства 37
2.6. Аналіз показників фінансового стану підприємства 40
Розділ 3. Шляхи вдосконалення організації і планування фонду оплати праці на підприємстві 44
3.1. Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці 44
3.2. Розрахунок ефективності впровадження заходу 50
3.3. Вплив запропонованих заходів на показники роботи 55
Висновки 58
Список використаних джерел 61
Додатки

Курсова робота “Організація виробництва та планування діяльності”, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Процес і прийняття рішень у виробничому менеджменті

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади прийняття рішень у виробничому менеджменті 5
1.1. Прийняття рішень у виробничому менеджменті: сутність, зміст та класифікація 5
1.2. Процес прийняття рішень у виробничому менеджменті 14
Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ «Каланчацький маслозавод» 25
2.1. Загальна характеристика підприємства 25
2.2. Аналіз виробничої та управлінської структури підприємства 27
2.3. Аналіз номенклатури і асортименту продукції 29
2.4. Аналіз основних засобів підприємства 32
2.5. Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці 35
2.6. Аналіз прибутку, рентабельності та собівартості підприємства 40
Розділ 3. Шляхи вдосконалення процесу прийняття рішень на підприємстві ПАТ «Каланчацький маслозавод” 44
3.1. Аналіз процесу і прийняття рішень на ПАТ «Каланчацький маслозавод» 44
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення процесу і прийняття рішень на ПАТ «Каланчацький маслозавод» 51
Висновки 61
Список використаних джерел 65
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: