Менеджмент підприємства

Дослідження загальних законів організації

Вступ 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗАКОНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 5
1.1. Закони організації: сутність, характеристика, класифікація 5
1.2. Загальні закони організації 9
1.3. Взаємодія законів організації в природі і суспільстві і їх практичне застосування 15
2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ СП «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК» 19
2.1. Характеристика господарської діяльності ПрАТ СП «Теріхем-Луцьк» 19
2.2. Використання загальних законів організації на ПрАТ СП «Теріхем-Луцьк» 26
3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ СП «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК» 35
Висновки 42
Список використаних джерел 45
Додатки

Курсова робота з предмету “Теорія організації”, рік – 2012, вартість – 100 грн.

Формування організаційної культури

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади формування організаційної культури 5
1.1. Сутність і складові організаційної культури 5
1.2. Особливості формування організаційної культури 12
Розділ 2. Дослідження організаційної культури ТОВ «Порше Україна» 20
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Порше Україна» 20
2.2. Дослідження складових елементів організаційної культури підприємства 26
2.3. Оцінка організаційної культури підприємства 30
Розділ 3. Напрями удосконалення організаційної культури ТОВ «Порше Україна» 34
Висновки 39
Список використаних джерел 41
Додатки

Курсова робота з предмету “Теорія організації”, рік – 2012, вартість – 100 грн.

Роль підсистем в системі управління організацією

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади вивчення ролі підсистем в системі управління організацією 5
1.1. Сутність системи управління 5
1.2. Види та характеристики підсистем 9
Розділ 2. Дослідження існуючої системи управління ПІІ ТОВ «Укршпон» 15
2.1. Загальна характеристика підприємства ПІІ ТОВ «Укршпон» 15
2.2. Дослідження існуючої системи управління ПП ТОВ «Укршпон» 20
2.3. Оцінка основних підсистем управління підприємством 24
Розділ 3. Шляхи удосконалення підсистем в системі управління ПІІ ТОВ «Укршпон» 32
Висновки 39
Список використаних джерел 42
Додатки

Курсова робота з предмету “Теорія організації”, рік – 2012, вартість – 100 грн.

Особливості внутрішнього підприємницького середовища

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи внутрішнього підприємницького середовища 5
1.1. Економічна сутність внутрішнього підприємницького середовища 5
1.2. Етапи формування внутрішнього середовища 9
Розділ 2. Аналіз ПМП «Бізекскомплект» як економічної системи управління 12
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 12
2.2. Аналіз внутрішнього підприємницького середовища ПМП «Бізекскомплект» 17
2.3. Аналіз підбору персоналу на підприємстві 21
Розділ 3. Напрями удосконалення внутрішнього середовища ПМП «Бізекскомплект» 26
3.1. Заходи покращення внутрішнього середовища ПМП «Бізекскомплект» 26
3.2. Оцінка ефективності запропонованих заходів 32
Висновки та пропозиції 35
Список використаних джерел 38
Додатки

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

Особливості зовнішнього підприємницького середовища

Вступ 3
Розділ 1. Економічна сутність зовнішнього підприємницького середовища 5
1.1. Сутність та складові елементи зовнішнього підприємницького середовища 5
1.2. Методологічні засади аналізу зовнішнього середовища підприємства 9
Розділ 2. Аналіз зовнішнього підприємницького середовища ТОВ «Променергожилбуд» 14
2.1. Економіко-управлінська характеристика підприємства 14
2.2. Аналіз факторів зовнішнього підприємницького середовища ТОВ «Променергожилбуд» 24
Розділ 3. Управління змінами на ТОВ «Променергожилбуд» на основі аналізу зовнішнього підприємницького середовища 31
3.1. Впровадження системи мотивації на ТОВ «Променергожилбуд» 31
3.2. Удосконалення господарського портфелю послуг підприємства 41
Висновки та пропозиції 44
Список використаних джерел 46
Додатки

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

Управління якістю послуг

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6
1.1. Особливості наукових підходів до управління якістю 6
1.2. Загальна характеристика системи управління якістю послуг на підприємстві 17
1.3. Застосування зарубіжного досвіду управління якістю послуг у готельному бізнесі 23
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ У ВАТ «ГОТЕЛЬ «ДНІПРО» 37
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ «Готель «Дніпро». 37
2.2. Оцінка системи управління якістю послуг готелю. 50
2.3. Діагностика конкурентоспроможності ВАТ «Готель «Дніпро» на ринку готельних послуг 55
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ВАТ «ГОТЕЛЬ «ДНІПРО» 68
3.1. Проблемні аспекти системи управління якістю послуг у ВАТ «Готель «Дніпро» 68
3.2. Організаційні заходи з удосконалення системи управління якістю послуг у ВАТ «Готель «Дніпро» 77
3.3. Визначення стратегічних пріоритетів кадрової політики з метою поліпшення якості готельних послуг 86
ВИСНОВКИ 97
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 101
ДОДАТКИ

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

Контрольна робота менеджмент

1. З’ясувати , чи має організація досвід планування ділової кар’єри керівників. Якщо має, то навести приклади, включити до звіту зразки планів кар’єри. Якщо такого досвіду немає, запропонувати з відповідним обґрунтуванням схему ділової кар’єри одного з молодих керівників.
2. Вивчити, як на підприємстві організовано виконання функції „планування”:
– які повноваження у цій справі перший керівник залишив за собою;
– які повноваження, яким підрозділам (посадовим особам) перший керівник делегував;
– навести у звіті зразки планів з основної діяльності підприємства.
3. Виконати ретельний аналіз і зробити власну оцінку планування та оснащення робочого місця керівника служби управління персоналом (або іншого керівника). Накреслити відповідну схему. Ретельно описати умови праці.
4. Вивчити й описати практику прийому відвідувачів з особистих питань
першим керівником організації. З’ясувати, з якими запитаннями до
керівника найчастіше звертаються відвідувачі. Навести конкретні
приклади.
5. Вивчити досвід матеріального стимулювання менеджерів, навести
посадові оклади, вивчити преміальне положення, оцінити його з позицій
економічної доцільності.

Контрольна, 2012р. Вартість – 60 грн.

Розробка кадрової політики організації в сучасних умовах

ВСТУП 3
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Сутність та завдання кадрової політики 6
1.2. Типи кадрової політики підприємства 20
1.3. Формування кадрової політики підприємства 27
Висновок до розділу I 40
РОЗДІЛ II. ДОСЛІДЖЕННЯ Й АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НАК “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ” 42
2.1. Характеристика фінансово-економічних показників діяльності й аналіз фінансового стану НАК «Нафтогаз України» 42
2.2. Дослідження системи управління персоналом на підприємстві 53
2.3. Аналіз персоналу та його ефективності на підприємстві 65
Висновок до розділу II 71
РОЗДІЛ III. ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗРОБКИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НАК “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ” 74
3.1. Напрями розробки кадрової політики підприємства 74
3.2. Удосконалення підбору й оцінки персоналу 84
3.3. Заходи підвищення мотивації персоналу НАК «Нафтогаз України» 92
Висновок до розділу III 99
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 102
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 107
ДОДАТКИ 107

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

Розробка функціональної стратегії управління персоналом

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6
1.1. Сутність та роль функціональної стратегії управління персоналом в системі управління підприємством 6
1.2. Види стратегій управління персоналом 16
1.3. Методика розробки стратегії управління персоналом 23
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «БАЗИС» 36
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика господарської діяльності підприємства 36
2.2. Аналіз стану персоналу та оцінка основних підсистем управління ТОВ «БАЗИС» 48
2.3. Оцінювання стратегічної позиції підприємства на ринку 58
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОВ «БАЗИС» 69
3.1. Обґрунтування й забезпечення функціональної стратегії управління персоналом ТОВ «БАЗИС» 69
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення системи управління персоналом 80
3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів 89
Висновки 94
Список використаних джерел 100
Додатки

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

Соціально-економічні основи кадрового менеджменту

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти кадрового менеджменту 5
1.1. Сутність та особливості становлення кадрового менеджменту 5
1.2. Основні підходи кадрового менеджменту 10
1.3. Принципи, методи та функції кадрового менеджменту 12
Розділ 2. Соціально-економічні основи кадрового менеджменту 18
2.1. Принципи побудови сучасної системи управління персоналом 18
2.2. Сутність та цілі кадрового планування 22
2.3. Управління соціальним розвитком персоналу 25
2.4. Система мотивації персоналу підприємства 28
Висновки 32
Список використаних джерел 35
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: