Менеджмент підприємства

Менеджмент організації сфери охорони здоров’я: стан та пропозиції щодо поліпшення

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 7
1.1 Організації сфери охорони здоров’я, як об’єкти дослідження 7
1.2 Сутність та роль менеджменту у сфері охорони здоров’я 12
1.3 Функції менеджменту у сфері охорони здоров’я 23
1.4 Стиль, форми та методи управління у сфері охорони здоров’я 30
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СВІТЛОВОДСЬКОЇ ЦРЛ 38
2.1 Загальна характеристика Світловодської ЦРЛ 38
2.2 Організація управління Світловодської ЦРЛ 43
2.3 Оцінка діючої системи управління Світловодської ЦРЛ 50
2.4 Оцінка стану персоналу та кадрової політики Світловодської ЦРЛ 58
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СВІТЛОВОДСЬКОЇ ЦРЛ 71
3.1 Впровадження ефективної системи управління організацією в Світловодській ЦРЛ 71
3.2 Пропозиції щодо підвищення мотивації персоналу в організації 80
3.3 Інноваційні технології поліпшення управління організацією 86
ВИСНОВКИ 91
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95
ДОДАТКИ……………………………………………………………………………100
Дипломна робота, рік – 2016, вартість – 500 грн.

аналіз факторів прямої дії зовнішнього середовища, адаптування їх впливу на діяльність

Вступ 3
Розділ 1. Економічна сутність факторів прямої дії зовнішнього середовища 5
1.1. Сутність та складові елементи факторів прямої дії зовнішнього середовища 5
1.2. Методологічні засади аналізу факторів прямої дії зовнішнього середовища підприємства 10
Розділ 2. Аналіз факторів прямої дії зовнішнього середовища готелю «Галактика» 17
2.1. Організаційно-економічна характеристика готелю 17
2.2. Аналіз факторів прямої дії зовнішнього середовища готелю «Галактика» 21
Розділ 3. Напрями адаптації впливу факторів прямої дії зовнішнього середовища на діяльність готелю «Галактика» 28
Висновки і пропозиції 34
Список використаних джерел 36
Додатки
Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

Розвиток та сучасний стан японської системи менеджменту

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади японської системи менеджменту 5
1.1 Сутність та еволюція японської системи менеджменту 5
1.2. Особливості японської системи менеджменту 10
Розділ 2. Оцінка системи менеджменту компанії Toyota 18
2.1. Коротка характеристика підприємства 18
2.2. Аналіз формотворчих складових структури управління підприємства 21
2.3. Оцінка системи менеджменту підприємства 27
Розділ 3. Напрями інтеграції досвіду управління підприємством компанії Toyota в управлінні українськими підприємствами 34
Висновки 40
Список використаних джерел 42

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

Управління якістю послуг

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ 7
1.1. Особливості наукових підходів до управління якістю 7
1.2. Загальна характеристика системи управління якістю послуг на підприємстві 17
1.3. Застосування зарубіжного досвіду управління якістю послуг у готельному бізнесі 27
Висновки до розділу 1 37
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ У ВАТ «ГОТЕЛЬ «ДНІПРО» 40
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ «Готель «Дніпро». 40
2.2. Оцінка системи управління якістю послуг готелю. 57
2.3. Діагностика конкурентоспроможності ВАТ «Готель «Дніпро» на ринку готельних послуг 67
Висновки до розділу 2 78
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ВАТ «ГОТЕЛЬ «ДНІПРО» 81
3.1. Проблемні аспекти системи управління якістю послуг у ВАТ «Готель «Дніпро» 81
3.2. Організаційні заходи з удосконалення системи управління якістю послуг у ВАТ «Готель «Дніпро» 90
3.3. Визначення стратегічних пріоритетів кадрової політики з метою поліпшення якості готельних послуг 99
Висновки до розділу 3 108
ВИСНОВКИ 111
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 116
ДОДАТКИ

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

Соціально-психологічні аспекти управління

Вступ…………………………………………………………………………………………………. 3

Розділ 1. Теоретичні основи соціально-психологічних аспектів управління 5

1.1. Сутність та складові соціально-психологічних аспектів управління. 5

1.2. Соціально-психологічні методи управління…………………………………. 8

1.3. Соціально-психологічний клімат у сфері управління………………….. 13

Розділ 2. Аналіз стану персоналу та соціально-психологічних аспектів управління в Рівненському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ…………………………. 16

2.1. Характеристика Рівненського центру професійно-технічної освіти ДСЗ     16

2.2. Аналіз стану та руху трудових ресурсів організації…………………… 19

2.3. Дослідження соціально-психологічних аспектів управління в Рівненському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ…………………………………………………….. 25

Розділ 3. Напрями удосконалення соціально-психологічних аспектів управління в Рівненському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ…………………………. 31

3.1. Покращення соціально-психологічного клімату в організації……… 31

3.2. Удосконалення соціально-психологічних методів управління в організації        36

Висновки………………………………………………………………………………………….. 41

Список використаних джерел…………………………………………………………….. 43

Додатки

 

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

Кадровий менеджмент на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1 Теоретичні аспекти кадрового менеджменту на підприємстві 6
1.1 Сутність та роль кадрового менеджменту в сучасних умовах 6
1.2 Принципи та методи формування кадрової політики в організації 14
1.3 Організація праці менеджера по кадрам 23
Розділ 2 Аналіз практики кадрового менеджменту на ТОВ «Будівельна справа» 30
2.1 Організаційна та виробнича структура підприємства 30
2.2 Аналіз результативності діяльності та фінансового стану 35
2.3 Оцінка кадрового менеджменту в ТОВ «Будівельна справа» 46
Розділ 3 Оптимізація кадрового менеджменту в ТОВ «Будівельна справа» 54
3.1 Обґрунтування впровадження рекомендацій щодо вдосконалення кадрового менеджменту підприємства 54
3.2 Організація стимулювання розвитку персоналу 62
3.3 Нематеріальне стимулювання та мотивація розвитку персоналу 69
Висновки 77
Список використаних джерел 80
Додатки 84

Дипломна робота, рік – 2015, вартість – 500 грн.

Звіт переддипломної практики

Вступ 3
1. Загальна характеристика підприємства та структурних підрозділів 4
1.1. Основні напрямки діяльності підприємства 4
1.2. Призначення підрозділів та їх структура 5
1.3. Характеристика кадрової політики підприємства 7
1.4. Організація охорони праці на підприємстві, установі, організації 9
2. Індивідуальне завдання. Аналіз проблеми дослідження відповідно до теми дипломної роботи 11
2.1. Аналіз літературних джерел з наукової проблеми 11
2.2. Емпіричне дослідження відповідно до теми дипломної роботи 12
2.3. Кількісний та якісний аналіз отриманих результатів 16
3. Рекомендації щодо оптимізації кадрової політики підприємства, спрямовані на підвищення ефективності роботи організації. 21
Висновки 24
Список використаних джерел 26

Звіт, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Система мотивації персоналом на прикладі підприємства

Вступ……………………………………………………………………..…3
1. Система мотивації персоналу…………………………………….….…4
2. Практична частина………………………………………………….….10
Висновки…………………………………………………………………..13
Список використаних джерел…………………………………………….14

Контрольна робота, рік – 2015, вартість – 50 грн.

Стиль, форми і методи керівництва персоналом в організації

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КЕРІВНИЦТВА ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ 7
1.1 Сутнісно-змістовні характеристики стилю, форм і методів керівництва персоналом 7
1.2 Структура та фактори, які впливають на вибір стилю керівництва персоналом організації 15
1.3 Методичні підходи оцінювання стилю і форм керівництва персоналом в організації 23
РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КЕРІВНИЦТВА ПЕРСОНАЛОМ В ТОВ НВП «АЕРОТЕХНІКА-МЛТ» 30
2.1 Загальна характеристика та аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ НВП «Аеротехніка-МЛТ» 30
2.2 Аналіз системи управління персоналом на підприємстві 39
2.3 Оцінка ефективності системи управління персоналом на підприємстві 49
РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА І ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ СТИЛЮ, ФОРМ І МЕТОДІВ КЕРІВНИЦТВА ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 55
3.1 Використання вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо впровадження сучасних методів керівництва персоналом організації 55
3.2 Удосконалення механізму формування стилю, форм і методів керівництва персоналом організації 61
3.3 Підвищення ролі керівника та членів його управлінської команди, як основи забезпечення економічного і соціального розвитку підприємства 68
ВИСНОВКИ 72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 75
ДОДАТКИ 79

Бакалаврська робота, рік – 2015, вартість – 500 грн.

Трудова і статусна мотивація: теоретичний аспект

Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Сутність та поняття трудової мотивації ……………………………..…………4
2. Статусна мотивація: сутність та елементи….………………..……..………….8
Висновки……………………………………………………………………………11
Список використаної літератури………………………………………………….12

Контрольна робота, рік – 2015, вартість – 40 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: