Менеджмент персоналу

Управління розвитком персоналу

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи управління розвитком персоналу на підприємстві 5
1.1. Сутність та моделі розвитку персоналу підприємства 5
1.2. Чинники та стратегії управління розвитком персоналом 11
Розділ 2. Дослідження управління розвитком персоналу на ПрАТ «Альба Україна» 18
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 18
2.2. Аналіз стану персоналу ПрАТ Альба Україна» 22
2.3. Оцінка системи розвитку персоналу на ПрАТ Альба Україна» 25
Розділ 3. Удосконалення управління розвитку персоналу ПрАТ Альба Україна» 30
3.1. Напрями удосконалення розвитку персоналу підприємства 30
3.2. Стимулювання розвитку персоналу на підприємстві 35
Висновки і пропозиції 38
Список використаних джерел 41
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Ефективність праці: сутність та напрями підвищення

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи ефективності праці на підприємстві 6
1.1. Продуктивність праці як визначальний чинник ефективного використання трудових ресурсів 6
1.2. Методичні основи оцінки продуктивності праці на підприємстві 16
1.3. Зарубіжний досвід ефективного використання трудових ресурсів підприємства 21
Розділ 2. Аналіз господарської діяльності підприємства ПрАТ «Альба Україна» та ефективність праці на підприємстві 29
2.1. Техніко-економічні показники діяльності ПрАТ «Альба Україна» 29
2.2. Аналіз стану та динаміки трудових ресурсів на підприємстві 39
2.3. Аналіз ефективності праці на підприємстві 46
Розділ 3. Напрями підвищення продуктивності праці на ПрАТ «Альба Україна» 53
3.1. Визначення резервів росту продуктивності праці на підприємстві 53
3.2. Розробка заходів із підвищення продуктивності праці на ПрАТ «Альба Україна» 57
3.3. Економічний ефект від запропонованих заходів 62
Висновки 67
Список використаної літератури 70
Додатки 76

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн.

Зарубіжний досвід управління персоналом організації: узагальнення та можливості використання в Україні

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 6
1.1. Управління персоналом: роль, суть, значення 6
1.2. Особливості управління персоналом у зарубіжних країнах 15
РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» 22
2.1. Загальна характеристика та аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 22
2.2. Аналіз стану та руху персоналу на ПАТ «Монделіс Україна» 28
2.3. Оцінка управління персоналом на підприємстві 31
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПАТ «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» 37
3.1. Впровадження світового досвіду оцінювання персоналу 37
3.2. Впровадження світового досвіду відбору персоналу 45
ВИСНОВКИ 50
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53
ДОДАТКИ

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Управління персоналом як фактор забезпечення конкурентної переваги організації

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Персонал організації: суть, структура, об’єкт управління 7
1.2. Система управління персоналом як вагомий чинник формування конкурентної переваги організації 15
1.3. Роль управління персоналом у забезпеченні конкурентних переваг організації 21
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» 29
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика господарської діяльності ПАТ «Монделіс Україна» 29
2.2. Оцінка стану та ефективності управління персоналом на підприємстві 38
2.3. Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «Монделіс Україна» на ринку 45
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ОРГАНІЗАЦІЇ 53
3.1. Відбір, мотивація, оцінка персоналу ПАТ «Монделіс Україна» 53
3.2. Розвиток персоналу, професійне навчання, підвищення кваліфікації персоналу ПАТ «Монделіс Україна» 66
3.3. Розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів 70
ВИСНОВКИ 78
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82
ДОДАТКИ 91

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн.

Мотивація і управління персоналом

Вступ 3
1. Мотивація і управління персоналом 4
Висновки 13
Список використаних джерел 14

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 40 грн.

Управління професійним зростанням персоналу організації

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади професійного зростання персоналу організації 5
1.1 Сутність підвищення фахових навичок персоналу 5
1.2 Організація системи професійного навчання персоналу 9
1.3 Зарубіжний досвід професійного навчання персоналу 15
Розділ 2. Аналіз якісних змін персоналу Управління праці та соціального захисту населення Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації 21
2.1 Загальна характеристика організації 21
2.2 Оцінка стану персоналу організації 27
2.3 Оцінка професійного рівня персоналу в організації 30
Розділ 3. Шляхи удосконалення професійного рівня персоналу Управління праці та соціального захисту населення Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації 36
3.1 Удосконалення системи перепідготовки і підготовки персоналу організації 36
3.2 Напрямки підвищення кваліфікації кадрів 39
Висновки і пропозиції 45
Список використаних джерел 48
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Організація процесів підбору і відбору в організації

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ПІДБОРУ ТА ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 5
1.1. Сутність та особливості підбору та відбору персоналу 5
1.2. Форми, методи та джерела залучення кандидатів 9
1.3. Методи відбору персоналу 12
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПІДБОРУ ТА ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ В ТОВ «СП «АГРОДІМ»17
2.1. Загальна характеристика підприємства 17
2.2. Оцінка якості стану персоналу та плинності відбору 19
2.3. Оцінка організації підбору та відбору персоналу на підприємстві 22
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДБОРУ ТА ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ В ТОВ «СП «АГРОДІМ» 28
3.1. Розробка методики підбору та відбору персоналу для підприємства 28
3.2. Удосконалення інструментарію відбору персоналу підприємства 33
3.3. Економічний ефект від удосконалення підбору та відбору персоналу 37
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43
ДОДАТКИ 45

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Стиль,форми і методи керівництва персоналом в організації

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи керівництва персоналом в організації 6
1.1. Керівництво персоналом в системі менеджменту підприємства 6
1.2. Сутність та характерні риси стилю, форм та методів керівництва 12
1.3. Основні види стилів, форм і методів керівництва 20
Розділ 2. Дослідження управлінської діяльності ІП «Хоневелл Україна» 29
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 29
2.2. Характеристика стану управління трудовими ресурсами 42
2.3. Дослідження стилю, форм і методів керівництва персоналом в ІП «Хоневелл Україна» 51
Розділ 3. Шляхи удосконалення стилю, форм і методів керівництва персоналом в ІП «Хоневелл Україна» 60
3.1. Аналіз зарубіжного досвіду застосування стилів, форм та методів керівництва в провідних компаніях 60
3.2. Напрями удосконалення стилю, форм і методів керівництва персоналом в ІП «Хоневелл Україна» 65
Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 73
4.1. Організація охорони праці на ІП «Хоневелл Україна» 73
4.2. Обґрунтування заходів з покращення умов охорони праці 80
Висновки 84
Список використаних джерел 90
Додатки

Бакалаврська робота, рік – 2012, вартість – 300 грн.

Організація удосконалення управлінської праці

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ 6
1.1. Сутність та зміст управлінської праці 6
1.2. Особливості та принципи управлінської праці 13
1.3. Наукові основи організації управлінської праці 19
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ 26
2.1. Характеристика Управління Пенсійного фонду України у м. Борисполі та Бориспільському районі Київської області 26
2.2. Аналіз персоналу Управління Пенсійного фонду у місті Борисполі та Бориспільському районі 30
2.3. Організація управлінської праці в установі 40
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У М. БОРИСПОЛІ ТА БОРИСПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 47
3.1. Шляхи удосконалення організації управлінської праці 47
3.2. Атестація персоналу з метою підвищення ефективності управлінської праці 55
ВИСНОВКИ 61
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64
ДОДАТКИ

Бакалаврська робота, рік – 2012, вартість – 300 грн.

Світовий досвід підбору персоналу та шляхи його використання

Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні аспекти підбору персоналу 7
1.1. Сутність та поняття персоналу підприємства, його класифікація та структура 7
1.2. Форми, методи та джерела залучення кандидатів 18
1.3. Оцінка персоналу при прийнятті на роботу 25
1.4. Методика оцінки витрат на підбір персоналу та ефективності підбору персоналу 36
Розділ 2. Аналіз застосування світового досвіду підбору персоналу на підприємстві ТОВ «Паритет-Трейд» 42
2.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз фінансово-господарської діяльності 42
2.2. Аналіз управління персоналом та його ефективності використання на підприємстві 54
2.3. Аналіз ефективності підбору персоналу на підприємстві 66
Розділ 3. Удосконалення підбору персоналу на ТОВ «Паритет-Трейд» на основі світового досвіду 75
3.1. Розробка методики підбору персоналу для підприємства 75
3.2. Застосування інструментів світового досвіду підбору персоналу на ТОВ «Паритет-Трейд» 87
3.3. Впровадження інформаційних технологій для підбору персоналу 94
Висновки 104
Список використаних джерел 105
Додатки

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: