Менеджмент персоналу

Удосконалення технології планування витрат на розвиток персоналу

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади технології планування витрат на розвиток персоналу на підприємстві 5
1.1. Зміст та класифікація витрат на розвиток персоналу 5
1.2. Особливості планування витрат на розвиток персоналу 10
1.3. Методологічні підходи до визначення ефективності професійного навчання персоналу 13
Розділ 2. Аналіз технології планування розвитку персоналу на ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 16
2.1. Характеристика ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 16
2.2. Аналіз витрат підприємства на розвиток персоналу 23
2.3. Особливості технології планування витрат на розвиток персоналу на ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 28
Розділ 3. Напрями удосконалення технології планування витрат на розвиток персоналу на ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 32
3.1. Розробка заходів розвитку персоналу підприємства на наступний період 32
3.2. Удосконалення планування витрат на розвиток персоналу ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 35
Висновки 40
Список використаної літератури 43
Додатки

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

Управління кар’єрою працівників на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи управління кар’єрою працівників на підприємстві 5
1.1. Сутність, види та типи кар’єри 5
1.2. Класифікація, типологія, етапи ділової кар’єри та її мотиви 7
1.3. Планування і розвиток кар’єри працівників на підприємстві 12
Розділ 2. Аналіз управління кар’єрою працівників на ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод» 15
2.1. Характеристика ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод» 15
2.2. Аналіз показників руху персоналу 19
2.3. Особливості управління кар’єрою працівників на ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод» 23
Розділ 3. Напрями удосконалення управління кар’єрою працівників на підприємстві 29
3.1. Розробка програми розвитку кар’єри працівників ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод» 29
3.2. Формування кадрового резерву на підприємстві 33
Висновки 37
Список використаної літератури 39
Додатки

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

Звіт переддипломної практики

Вступ 3
1. Загальна характеристика підприємства та структурних підрозділів 4
1.1. Основні напрямки діяльності підприємства 4
1.2. Призначення підрозділів та їх структура 5
1.3. Характеристика кадрової політики підприємства 7
1.4. Організація охорони праці на підприємстві, установі, організації 9
2. Індивідуальне завдання. Аналіз проблеми дослідження відповідно до теми дипломної роботи 11
2.1. Аналіз літературних джерел з наукової проблеми 11
2.2. Емпіричне дослідження відповідно до теми дипломної роботи 12
2.3. Кількісний та якісний аналіз отриманих результатів 16
3. Рекомендації щодо оптимізації кадрової політики підприємства, спрямовані на підвищення ефективності роботи організації. 21
Висновки 24
Список використаних джерел 26

Звіт, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Стиль, форми і методи керівництва персоналом в організації

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КЕРІВНИЦТВА ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ 7
1.1 Сутнісно-змістовні характеристики стилю, форм і методів керівництва персоналом 7
1.2 Структура та фактори, які впливають на вибір стилю керівництва персоналом організації 15
1.3 Методичні підходи оцінювання стилю і форм керівництва персоналом в організації 23
РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КЕРІВНИЦТВА ПЕРСОНАЛОМ В ТОВ НВП «АЕРОТЕХНІКА-МЛТ» 30
2.1 Загальна характеристика та аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ НВП «Аеротехніка-МЛТ» 30
2.2 Аналіз системи управління персоналом на підприємстві 39
2.3 Оцінка ефективності системи управління персоналом на підприємстві 49
РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА І ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ СТИЛЮ, ФОРМ І МЕТОДІВ КЕРІВНИЦТВА ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 55
3.1 Використання вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо впровадження сучасних методів керівництва персоналом організації 55
3.2 Удосконалення механізму формування стилю, форм і методів керівництва персоналом організації 61
3.3 Підвищення ролі керівника та членів його управлінської команди, як основи забезпечення економічного і соціального розвитку підприємства 68
ВИСНОВКИ 72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 75
ДОДАТКИ 79

Бакалаврська робота, рік – 2015, вартість – 500 грн.

Трудова і статусна мотивація: теоретичний аспект

Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Сутність та поняття трудової мотивації ……………………………..…………4
2. Статусна мотивація: сутність та елементи….………………..……..………….8
Висновки……………………………………………………………………………11
Список використаної літератури………………………………………………….12

Контрольна робота, рік – 2015, вартість – 40 грн.

Аудит розвитку персоналу. Особливості застосування програмних продуктів в аудиторській діяльності

1. Аудит розвитку персоналу 3
2. Особливості застосування програмних продуктів в аудиторській діяльності..7
Список використаної літератури 10

Контрольна, рік – 2015, вартість – 40 грн.

Розроблення заходів підвищення прибутку підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування прибутку на підприємстві 5
1.1 Економічна сутність та види прибутку 5
1.2 Методологічні основи формування прибутку підприємства 12
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Обухівський молочний завод» 18
2.1 Основні відомості про підприємство ПАТ «Обухівський молочний завод» 18
2.2 Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Обухівський молочний завод» 29
Розділ 3. Розроблення заходів підвищення прибутків підприємства 38
3.1. Аналіз динаміки та структури прибутку на підприємстві 38
3.2. Заходи підвищення прибутку на підприємстві ПАТ «Обухівський молочний завод» 43
Висновки 52
Список використаних джерел 54
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Мотивація і оплата праці на підприємствах малого бізнесу

Вступ 6
Розділ 1 Теоретичні основи мотивації і оплати праці на підприємствах малого бізнесу 9
1.1 Сутність та значення мотивації праці на підприємствах малого бізнесу 9
1.2 Системи і форми оплати праці як інструмент матеріальної мотивації персоналу 17
1.3 Порівняний аналіз основних теорій та практики застосування мотивації персоналу 31
Розділ 2 Аналіз мотивації і оплати праці на ТОВ «Східно-будівельне об’єднання» 41
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 41
2.2 Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці 53
2.3 Оцінка діючого механізму мотивації персоналу на підприємстві 60
Розділ 3 Проект заходів щодо удосконалення мотивації і оплати праці на ТОВ «Східно-будівельне об’єднання» 70
3.1 Пропозиції щодо підвищення мотивації праці на підприємстві 70
3.2 Обґрунтування напрямів вдосконалення оплати праці 81
3.3 Економічна ефективність запропонованих змін мотивації і оплати праці на ТОВ «Східно-будівельне об’єднання» 87
Висновки 93
Список використаних джерел 96
Додатки

Дипломна робота, рік – 2015, вартість – 500 грн.

Організація підбору і розстановки кадрів

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти підбору та розстановки кадрів 5
1.1. Сутність та значення підбору та розстановки кадрів в організації 5
1.2. Особливості підбору персоналу на державну службу 11
Розділ 2. Система підбору та розстановки кадрів в Управлінні праці та соціального захисту населення Голосіївської державної в м.Києві адміністрації 18
2.1. Загальна характеристика організації 18
2.2. Аналіз складу, структури та якості персоналу 22
2.3. Організація кадрової роботи в УПСЗН 26
Розділ 3. Шляхи оптимізації кадрової політики в Управлінні праці та соціального захисту населення Голосіївської державної в м.Києві адміністрації 30
3.1. Розробка методики підбору персоналу для організації 30
3.2. Удосконалення розстановки персоналу в організації 33
Висновки 38
Список використаних джерел 40
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 120 грн.

Покращення соціально-психологічного клімату в трудовому колективі

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади соціально-психологічного клімату в трудовому колективі 6
1.1. Сутність та значення соціально-психологічного клімату в трудовому колективі 6
1.2. Методи регуляції соціально-психологічного клімату у сфері управління 13
1.3. Вплив міжособистісних конфліктів на соціально-психологічний клімат в трудовому колективі 20
Розділ 2. Дослідження соціально-психологічного клімату на ТОВ «ТОРГ-ПРОД 2004» 27
2.1. Характеристика підприємства та аналіз показників фінансового стану 27
2.2. Робота кадрової служби з управління персоналом на підприємстві 36
2.3. Оцінка соціально-психологічного клімату на ТОВ «ТОРГ-ПРОД 2004» 45
Розділ 3. Напрями покращення соціально-психологічного клімату в трудовому колективі ТОВ «ТОРГ-ПРОД 2004» 51
3.1. Внесення рекомендацій щодо покращення соціально-психологічного клімату в трудовому колективі 51
3.2. Засоби вирішення та попередження міжособистісних конфліктів на підприємстві 55
3.3. Ефект від покращення соціально-психологічного клімату на підприємстві 62
Висновки 65
Список використаної літератури 68
Додатки 73

Бакалаврська робота, рік – 2015, вартість – 400 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: