Менеджмент ЗЕД

Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади організації управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві 5
1.1. Сутність та значення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, характеристика його особливостей 5
1.2. Система управління зовнішньоекономічним підрозділом підприємства 11
1.3. Нормативно-правове забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 15
РОЗДІЛ 2. Аналіз менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства ТОВ «Енергопромсервіс» 17
2.1. Характеристика ТОВ «Енергопромсервіс» та його зовнішньоекономічної діяльності 17
2.2. Аналіз процесу управління експортно-імпортними операціями підприємства 23
2.3. Оцінка ефективності роботи зовнішньоекономічного підрозділу підприємства 27
РОЗДІЛ 3. Напрямки удосконалення процесу управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства ТОВ «Енергопромсервіс» 31
3.1. Вдосконалення організаційної структури управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 31
3.2. Розробка заходів щодо підвищення ефективності експортних та імпортних операцій 34
3.3. Розробка заходів щодо підвищення ефективності управління зовнішньоекономічним відділом на підприємстві ТОВ «Енергопромсервіс» 37
ВИСНОВКИ 42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45
Додатки

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 80 грн.

Обгрунтування стратегії ЗЕД на пiдприємствi

ВСТУП 4
Розділ 1. Теоретично – методичні засади формування зовнішньоекономічної стратегії підприємства 7
1.1. Стратегії в системі зовнішньоекономічної діяльності підприємства 7
1.2. Основні стратегії виходу підприємства на закордонні ринки 18
1.3. Методика формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства 25
Розділ 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності та обґрунтування стратегії ЗЕД підприємства ТД «Інтернаціональний Торговий Сервіс» 32
2.1. Організаційно-управлінська структура та аналіз господарської діяльності підприємства 32
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності та процесу управління експортно-імпортними операціями підприємства 44
2.3. Оцінка стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства ТД «Інтернаціональний Торговий Сервіс» 58
Розділ 3. Напрямки удосконалення зовнішньоекономічної діяльності та стратегії підприємства «Інтернаціональний Торговий Сервіс» 68
3.1. Вдосконалення стратегії активізації зовнішньоекономічної діяльності ТД «Інтернаціональний Торговий Сервіс» 68
3.2. Розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства 81
3.3. Оцінка ефективності витрат на реалізацію заходів удосконалення зовнішньоекономічної діяльності та стратегії на підприємстві 87
ВИСНОВКИ 93
Список використаних джерел 99
Додатки

Дипломна, рік – 2010, вартість – 380 грн.

Мотивація праці персоналу на підприємстві-суб’єкті ЗЕД

Вступ…………………………………………………………………………..3
1. Теоретично-методологічні засади мотивації праці в міжнародній сфері……………………………………………………………………………7
1.1. Сутність та значення мотивації праці в міжнародних компаніях……..7
1.2. Види та принципи мотивації праці в управлінні персоналом в міжнародних компаніях……………………………………………………..30
1.3. Мотивація та ефективність діяльності організації……………………38
2. Система реалізації, управління мотивацією підприємства ТОВ «Симпатик»…………………………………………………………………..48
2.1. Аналіз економічної діяльності підприємства …………………………48
2.2. Принципи мотивації персоналу на підприємстві ТОВ «Симпатик»….66
2.3. Аналіз існуючої системи мотивації праці на підприємстві…………..72
3. Ефективність управління мотивацією у міжнародній діяльності в умовах глобалізації ………………………………………………………….80
3.1. Визначення проблем мотивації персоналу в міжнародній сфері…….80
3.2. Світовий досвід мотивації персоналу у міжнародних компаніях……89
3.3. Основні напрямки удосконалення ефективності управлінням мотивацією на підприємстві в умовах глобалізації………………………..98
Висновки…………………………………………………………………….111
Список використаних джерел………………………………………………119
Додатки

Магістерська робота, 2008р. Вартість – 280 грн.

Стратегії діяльності фірм на закордонних ринках

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретично – методичні підходи до визначення стратегій діяльності фірми в закордонному типовому середовищі……………………………………..6
1.1. Сутність та методика розробки стратегії фірми на закордонних ринках……6
1.2. Типи стратегій фірм на закордонних ринках…………………………………14
1.3. Підходи до вибору стратегії фірми на закордонних ринках……………….25
Розділ 2. Дослідження та оцінка стратегій діяльності фірми ТОВ «Ротис» на закордонних ринках………………………………………………………………..32
2.1. Організаційно-управлінська структура та аналіз господарської діяльності підприємства………………………………………………………………………..32
2.2. Аналіз зовнішньої торгівлі……………………………………………………42
2.3. Оцінка стратегій діяльності підприємства в закордонному ринковому середовищі…………………………………………………………………………..49
2.4. Шляхи покращення стратегічної складової діяльності підприємства на закордонних ринках………………………………………………………………..56
Висновки……………………………………………………………………………72
Список використаних джерел……………………………………………………..76
Додатки

Бакалаврська, 2009р. Вартість – 250 грн.

Проблеми реалізації зовнішньоекономічної операції на підприємстві

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади здійснення зовнішньоекономічних операцій підприємства…………………………………………………………………………6
1.1. Сутність, види та особливості організації зовнішньоекономічних операцій підприємства………………………………………………………………………….6
1.2. Механізм реалізації зовнішньоторгових операцій…………………………..18
1.3. Методи оцінки ефективності зовнішньоторгових операцій…………………24
Розділ 2. Дослідження та оцінка проблем реалізації зовнішньоекономічних операцій на підприємстві ТОВ «ЕЛ-ІНВЕСТ»……………………………………30
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика напрямів і показників діяльності підприємства ТОВ «ЕЛ-ІНВЕСТ»……………………….30
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «ЕЛ-ІНВЕСТ»……………..38
2.3. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства та вивчення проблем…………………………………………………………………..50
2.4. Напрямки удосконалення здійснення зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві ТОВ «ЕЛ-ІНВЕСТ»………………53
Висновки……………………………………………………………………………65
Список використаних джерел……………………………………………………..69
Додатки

Бакалаврська, 2009р.  Вартість – 250 грн.

Планування товару для іноземного ринку

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи процесу планування товарів для іноземного ринку 5
1.1. Етапи планування продажу товарів 5
1.2. Особливості планування експортних операцій на підприємстві 9
Розділ 2. Удосконалення планування товару для іноземного ринку 15
2.1. Планування продукції 15
2.2. Стратегічне планування товару організації на зовнішньому ринку 17
2.3. Стратегія експорту 22
Розділ 3. Перспективні напрямки діяльності підприємств у сфері планування товару для іноземного ринку 28
Висновки 34
Список використаної літератури 36
Додаток А 38

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

Особливості державного регулювання бізнес-діяльності на іноземному ринку

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні основи регулювання бізнес-діяльності на іноземному ринку………………………………………………………………………………….5
1.1. Сутність, мета та принципи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності ………………………………………………….5
1.2. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності……….7
1.3. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності…….…9
Розділ 2. Напрями державного регулювання бізнес-діяльності на іноземному ринку…………………………………………………………………………………11
2.1. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності……11
2.2. Валютне регулювання…………………………………………………………15
2.3. Іноземне інвестування…………………………………………………………16
Розділ 3. Роль держави в залученні іноземних кредитів ………………………..21
Висновки……………………………………………………………………………27
Список використаних джерел……………………………………………………..29
Додатки

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

Обгрунтування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретично – методичні засади формування зовнішньоекономічної стратегії підприємства………………………………………………………………6
1.1. Сутність та значення зовнішньоекономічної діяльності..……………………6
1.2. Основні стратегії виходу підприємства на закордонні ринки ……………..14
1.3. Методика формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства………………………………………………………………………..20
Розділ 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності та обґрунтування стратегії ЗЕД підприємства ТД «Інтернаціональний Торговий Сервіс»………………….27
2.1. Організаційно-управлінська структура та аналіз господарської діяльності підприємства………………………………………………………………………..27
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності та процесу управління експортно-імпортними операціями підприємства……………………………………………39
2.3. Оцінка стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства ТД «Інтернаціональний Торговий Сервіс»……………………………………………48
2.4. Вдосконалення стратегії зовнішньоекономічної діяльності для підприємства ТД «Інтернаціональний Торговий Сервіс»……………………….53
Висновки……………………………………………………………………………60
Список використаних джерел……………………………………………………..64
Додатки

Бакалаврська, 2009р. Вартість – 250 грн.

Напрями та механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні підходи щодо ролі інвестиційної політики в економічному розвитку держави залучення іноземних інвестицій в економіку країни 6
1.1. Економічна сутність та характеристика іноземних інвестицій 6
1.2. Роль іноземних інвестицій в економіці країни 21
1.3. Методи стимулювання інвестиційних процесів 33
Розділ 2. Інструменти державної політики регулювання інвестиційними процесами в Україні 38
2.1. Взаємозв’язок процесів інвестування з національним доходом 38
2.2. Вплив макроекономічних інструментів на динаміку обсягів та сфери залучення іноземних інвестицій в економіці України 46
2.3. Оцінка ефективності залученого іноземного капіталу в економіку України 56
Розділ 3. Напрями вдосконалення механізму залучення і ефективного використання ПЗІ в Україні на прикладі АТВТ «Лінда Інтертайп» 65
3.1. Характеристика підприємства АТВТ «Лінда Інтертайп» 65
3.2. Розрахунок ефективності проекту 70
3.3. Удосконалення управління іноземними інвестиціями на підприємстві 86
Висновки 96
Список використаних джерел 99

Дипломна, 2010р. Вартість – 350 грн.

Вдосконалення організації та планування маркетингової діяльності на підприємстві – суб’єкті зовнішньоекономічної діяльності

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ-СУБ’ЄКТАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6
1.1. Сутність та значення маркетингової діяльності на підприємстві-суб’єкті зовнішньоекономічної діяльності 6
1.2. Організація структури маркетингу на підприємстві-суб’єкті ЗЕД 21
1.3. Значення та особливості маркетингового планування на підприємствах-суб’єктах ЗЕД 27
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «РОТИС» НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 35
2.1. Виробничо – господарська діяльність підприємства та його організація структури управління ТОВ «Ротис» 35
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства 45
2.3. Організація та планування маркетингової діяльності на підприємстві 55
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «РОТИС» 65
3.1. Шляхи удосконалення організаційної структури маркетингу ТОВ «Ротис» та підвищення ефективності його управління 65
3.2. Заходи покращення маркетингової діяльності на підприємстві 71
3.3. Планування рекламної діяльності ТОВ «Ротис» на зовнішніх ринках 83
ВИСНОВКИ 91
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 98
ДОДАТКИ
Дипломна, 2010р. Вартість – 350 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: