Менеджмент ЗЕД

Участь України в залученні прямих іноземних інвестицій

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади залучення іноземних інвестицій в економіку країни 5
1.1. Економічна сутність та характеристика прямих іноземних інвестицій 5
1.2. Роль прямих іноземних інвестицій в економіці країни 10
Розділ 2. Інвестиційна діяльність в Україні 17
2.1. Динаміка обсягів та напрямів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України 17
2.2. Фактичний стан залучення інвестицій в економіку України 22
2.3. Ефективність залученого іноземного капіталу в економіку України 28
Розділ 3. Шляхи вдосконалення механізму залучення та ефективного використання ПІІ в Україні 34
3.1. Напрями стимулювання іноземного інвестування в Україні 34
3.2. Вдосконалення механізму залучення іноземних інвестицій в Україні 39
Висновки 47
Список використаних джерел 50
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

Пошук потенційних партнерів на міжнародному ринку для українських підприємств

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи пошуку партнерів на міжнародному цільовому ринку 5
1.1. Характеристика міжнародного цільового ринку 5
1.2. Напрями та засоби пошуку партнерів на міжнародному цільовому ринку 10
1.3. Особливості вибору закордонних партнерів для підприємства 21
Розділ 2. Дослідження передумов та засобів пошуку потенційних партнерів на міжнародному цільовому ринку для українських підприємств 24
2.1. Динаміка експортно-імпортної діяльності України за 2006-2010рр. 24
2.2. Особливості участі підприємств у міжнародних виставках 29
2.3. Роль торгово-промислової палати у пошуку потенційних партнерів на міжнародному цільовому ринку для українських підприємств 33
Розділ 3. Напрями удосконалення системи пошуку потенційних партнерів на міжнародному цільовому ринку 38
3.1. Методи поглибленого вивчення потенційного закордонного ринку 38
3.2. Особливості ділового етикету різних країн світу як засобу зближення ділових партнерів 42
3.3. Моделювання системи пошуку партнерів для українського підприємства на цільовому міжнародному ринку 46
Висновки 49
Список використаних джерел 53

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 150 грн.

Характеристика діяльності посередників на зовнішньому ринку

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 6
1.1. Посередник як суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності 6
1.2. Класифікаційна характеристика посередників 9
1.3. Роль та функції посередників у зовнішньоекономічній діяльності 19
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ІП «ХОНЕВЕЛЛ УКРАЇНА» 24
2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 24
2.2. Оцінка закупівельної діяльності ІП «Хоневелл Україна» підприємства на зовнішньому ринку 33
2.3. Аналіз системи збуту та споживачів імпортної продукції підприємства 41
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ІП «ХОНЕВЕЛЛ УКРАЇНА» 46
ВИСНОВКИ 59
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 63
ДОДАТКИ

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 150 грн.

Організація зовнішньоекономічної діяльності на торговельно-посередницькому підприємстві

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності торговельно-посередницького підприємства 8
1.1. Напрями та види зовнішньоекономічної діяльності підприємства торговельно-посередницького підприємства 8
1.2. Сутність організації зовнішньоекономічної діяльності торговельно-посередницького підприємства 17
1.3. Методичні підходи щодо визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності на торговельно-посередницькому підприємстві 30
РОЗДІЛ 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності торгово-посередницького підприємства ТОВ «Ліс Трейд» 37
2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Ліс Трейд» 37
2.2. Аналіз організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства ТОВ «Ліс Трейд» 47
2.3. Аналіз ефективності імпортних операцій та їх вплив на рентабельність діяльності підприємства ТОВ «Ліс Трейд» 58
РОЗДІЛ 3. Вдосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності торгово-посередницького підприємства ТОВ «Ліс Трейд» 68
3.1. Розробка стратегії ЗЕД підприємства на основі SWOT-аналізу 68
3.2. Шляхи вдосконалення організації ЗЕД торгово-посередницького підприємства ТОВ «Ліс Трейд» 77
3.3. Прогнозні показники зовнішньоекономічної діяльності підприємства ТОВ «Ліс Трейд» 90
ВИСНОВКИ 97
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 103
ДОДАТКИ

Магістерська робота, рік – 2011, вартість – 400 грн.

Організація міжнародних транспортно-логістичних послуг

Вступ 3
І. Теоретичні засади організації процесу надання транспортно- логістичних послуг 5
1.1. Сутність та особливості надання міжнародних транспортно-логістичних послуг 5
1.2. Підходи до організації транспортно-логістичних послуг в сфері ЗЕД 14
ІІ. Організація міжнародних транспортно-логістичних операцій 22
2.1. Аналіз показників фінансово-господарського стану та ЗЕД ПП «Лємак 22
2.2. Дослідження практики надання міжнародних транспортно-логістичних послуг ПП «Лємак 32
ІІІ. Напрямки удосконалення організації міжнародних транспортно-логістичних операцій на ПП «Лємак 36
Висновки 43
Список використаних джерел 47
Додатки

Курсова, 2011р. Вартість – 100 грн.

Управління персоналом підприємств з іноземними інвестиціями

Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні основи управління персоналом підприємств з іноземними інвестиціями 7
1.1. Сутність та значення управління персоналом підприємства 7
1.2. Структура процесу управління персоналом 12
1.3. Принципи, методи та функції управління персоналом 18
Розділ 2. Дослідження й аналіз управління персоналом підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ «Неохімікі Україна» 26
2.1. Позиціонування підприємства на ринку 26
2.2. Економічний аналіз роботи підприємства 33
2.3. Дослідження системи управління персоналом на підприємстві 41
2.4. Напрями покращення управління персоналом на підприємстві з іноземними інвестиціями ТОВ «Неохімікі Україна» 52
Висновки 70
Список використаних джерел 74
Додатки

Бакалаврська, 2011р. Вартість – 350 грн.

Управління рекламною діяльністю підприємства при здійсненні експортно-імпортних операцій

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади управління рекламною діяльністю підприємства при здійсненні експортно-імпортних операцій 5
1.1. Роль і місце реклами при здійсненні експортно-імпортних операцій 5
1.2. Функції, цілі та види реклами 8
1.3. Основні етапи управління рекламною діяльністю 12
Розділ 2. Аналіз зовнішньоекономічної та рекламної діяльності підприємства за 2008-2009 роки 14
2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика ТОВ «Логістика і Склад» 14
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства 17
2.3. Оцінка рекламної діяльності ТОВ «Логістика і Склад» 23
Розділ 3. Напрями удосконалення управління рекламною діяльністю підприємства 27
3.1. Шляхи підвищення ефективності управління рекламною діяльністю ТОВ «Логістика і Склад» 27
3.2. Розробка медіа плану рекламної компанії 30
Висновки 33
Список використаних джерел 36
Додатки

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

Організація діяльності підрозділу ЗЕД підприємства

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ ЗЕД НА ПІДПРИЄМСТВІ 5
1.1. Поняття підрозділу ЗЕД та його значення в організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві 5
1.2. Організаційні структури підрозділів ЗЕД підприємства 7
1.3. Принципи організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві 12
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ ЗЕД НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «СИМПАТИК» 15
2.1. Організаційна структура та основні економічні показники діяльності ТОВ «Симпатик» 15
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства 19
2.3. Завдання, обов’язки та функції зовнішньоекономічного підрозділу ТОВ «Симпатик» 23
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ ЗЕД НА ПІДПРИЄМСТВІ 27
3.1. Удосконалення організаційної структури підрозділу ЗЕД ТОВ «Симпатик» 27
3.2. Мотиваційні інструменти активізації діяльності зовнішньоекономічного підрозділу підприємства 32
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
ДОДАТКИ

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 80 грн.

Організація зовнішньої діяльності торговельно-посередницького підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Сутність організації зовнішньоекономічної діяльності торговельно-посередницького підприємства 6
Розділ 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства за 2005-2009 роки 25
Розділ 3. Вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності досліджуваного підприємства 38
Висновки 47
Список використаних джерел 50
Додатки

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 80 грн.

Організація експортної діяльності підприємства-субєкта ЗЕД

ВСТУП 3
Розділ 1. Теоретико-методичні засади організації експортної діяльності підприємства-суб’єкта ЗЕД 5
1.1. Сутність та значення експортної діяльності 5
1.2. Особливості організації експортної діяльності 7
1.3. Нормативно-правова база організації експортної діяльності 13
Розділ 2. Організація експортної діяльності на ТОВ «Ел-Інвест» 17
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 17
2.2. Оцінка процесу організації експортної діяльності ТОВ «Ел-Інвест» 21
2.3. Аналіз ефективності експортної діяльності підприємства 26
Розділ 3. Напрями удосконалення організації експортної діяльності ТОВ «Ел-Інвест» 30
3.1. Удосконалення маркетингової діяльності ТОВ «Ел-Інвест» на закордонних ринках 30
3.2. Впровадження стратегії активізації зовнішньоекономічної діяльності 34
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41
Додатки

Курсова робота, рік – 2010, вартість – 80 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: