Менеджмент ЗЕД

Інноваційна стратегія розвитку

Вступ 8
Розділ 1. Теоретичні аспекти інноваційних стратегій розвитку 11
1.1. Інноваційний процес: поняття, сутність, зміст, структура 11
1.2. Стратегії інноваційної діяльності 25
1.3. Методи оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності в ринкових умовах 36
Розділ 2. Аналіз розвитку підприємства ВП «Атомремонтсервис» ДП НАЕК «Енергоатом» 44
2.1. Загальна характеристика відокремленого підрозділу 44
2.2. Аналіз результатів діяльності 48
2.3. Аналіз фінансового стану 53
2.4. Аналіз здійснення ЗЕД на підприємстві 68
Розділ 3. Впровадження інноваційної стратегії розвитку підприємства 75
3.1. Обґрунтування необхідності застосування інноваційної стратегії для підприємства 75
3.2. Основні етапи, управлінські аспекти впровадження 83
3.3. Очікувані результати впровадження інноваційної стратегії 93
Висновки 99
Список використаних джерел 100
Додатки

Магістерська робота, рік – 2011, вартість – 400 грн.

Рекламна діяльність на зовнішніх ринках

Розділ 2 Аналіз й оцінювання рекламної діяльності підприємства ТОВ «Рекламне агентство «Медіа-Нова» 7
2.1 Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 7
2.2 Діагностика рекламної діяльності підприємства на зовнішніх ринках 22
2.3 Дослідження організації рекламного процесу на зовнішніх ринках 28
Розділ 3 Напрямки вдосконалення рекламної діяльності підприємства ТОВ «Рекламне агентство «Медіа-Нова» 33
3.1 Удосконалення рекламної діяльності ТОВ «Рекламне агентство «Медіа-Нова» на зовнішніх ринках 33
3.2 Програма розширення засобів маркетингових комунікацій 41
3.3 Економічна ефективність запропонованих заходів 49
Висновки 58
Список використаних джерел 65
Додатки

Дипломна робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

Шляхи підвищення ефективності міжнародних транспортно-експедиційних послуг

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи міжнародних транспортно-експедиційних послуг 5
1.1. Сутність та особливості надання міжнародних транспортно-експедиційних послуг 5
1.2. Організація транспортно-експедиційних послуг в сфері ЗЕД 12
Розділ 2. Організація та ефективність міжнародних транспортно-експедиційних операцій на ПП «Лємак» 18
2.1. Коротка характеристика підприємства 18
2.2. Оцінка обсягу та ефективності міжнародних транспортно-експедиційних послуг ПП «Лємак» 21
2.3. Дослідження практики надання міжнародних транспортно-експедиційних послуг ПП «Лємак» 26
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності міжнародних транспортно-експедиційних операцій на ПП «Лємак» 29
3.1. Напрями підвищення ефективності міжнародних транспортно-експедиційних операцій на ПП «Лємак» 29
3.2. Удосконалення організації міжнародних транспортно-експедиційних операцій на ПП «Лємак» 32
Висновки 37
Список використаних джерел 39
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства на території вільних економічних зон

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності на території вільних економічних зон 5
1.1. Сутність вільних економічних зон та їх призначення 5
1.2. Особливості зовнішньоекономічної діяльності на території вільних економічних зон 11
Розділ 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності на території вільних економічних зон 14
2.1. Характеристика спеціальної економічної зони «Закарпаття» 14
2.2. Механізм зовнішньоекономічної діяльності на території спеціальної економічної зони «Закарпаття» 18
Розділ 3. Напрями удосконалення зовнішньоекономічної діяльності на території вільної економічної зони «Закарпаття» 23
3.1. Шляхи вдосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності 23
3.2. Напрями активізації залучення іноземних інвестиції у вільну економічну зону 28
Висновки 32
Список використаних джерел 35

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Пошук і оцінка закордонних партнерів

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи пошуку оцінки закордонних партнерів 5
1.1. Напрями та засоби пошуку партнерів на закордонному ринку 5
1.2. Особливості оцінки та вибору закордонних партнерів для підприємства 11
Розділ 2. Дослідження практики пошуку та оцінки потенційних партнерів на ПП «Кряж» 15
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 15
2.2. Аналіз динаміки та структури зовнішньоекономічної діяльності підприємства 17
2.3. Оцінка системи пошуку та оцінки потенційних партнерів на ПП «Кряж» 20
Розділ 3. Напрями удосконалення пошуку та оцінки потенційних партнерів на закордонному ринку на ПП «Кряж» 25
3.1. Створення системи пошуку потенційних партнерів на закордонному ринку на підприємстві 25
3.2. Удосконалення організаційного забезпечення пошуку та оцінки закордонних партнерів на ПП «Кряж» 29
Висновки 33
Список використаних джерел 35
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Особливості торговельно-посередницьких операцій в аграрній сфері України

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади здійснення торговельно-посередницьких операцій в аграрній сфері України 5
1.1. Сутність та характеристики торговельного посередництва у зовнішньоекономічній діяльності 5
1.2. Роль та функції посередників у зовнішньоекономічній діяльності 13
Розділ 2. Аналіз торговельно-посередницьких операцій на підприємстві ПП «Агромакс Трейд» 17
2.1. Загальна характеристика ПП «Агромакс Трейд» 17
2.2. Оцінка зовнішньоекономічної діяльності підприємства 20
2.3. Ефективність торговельно-посередницьких операцій ПП «Агромакс Трейд» 25
Розділ 3. Напрямки удосконалення торговельно-посередницьких операцій на ПП «Агромакс Трейд» 30
3.1. Законодавчо-нормативне забезпечення проведення торговельно-посередницьких операцій та його удосконалення 30
3.2. Світовий досвід використання торговельного посередництва та його наслідки для української практики 33
3.3. Шляхи вдосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності торгово-посередницького підприємства ПП «Агромакс Трейд» 35
Висновки 39
Список використаних джерел 42
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Пошук потенційних партнерів на міжнародному цільовому ринку

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОШУКУ ПАРТНЕРІВ НА МІЖНАРОДНОМУ ЦІЛЬОВОМУ РИНКУ 7
1.1. Характеристика міжнародного цільового ринку та методи його вивчення 7
1.2. Напрями та засоби пошуку партнерів на міжнародному цільовому ринку 16
1.3. Особливості вибору закордонних партнерів для підприємства 28
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА СИСТЕМИ ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ПАРТНЕРІВ НА МІЖНАРОДНОМУ ЦІЛЬОВОМУ РИНКУ НА ПРАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» 36
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 36
2.2. Аналіз міжнародної виставкової діяльності ПрАТ «Вентиляційні системи» 49
2.3. Оцінка системи пошуку потенційних партнерів на ПрАТ «Вентиляційні системи» 59
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ПАРТНЕРІВ НА МІЖНАРОДНОМУ ЦІЛЬОВОМУ РИНКУ ДЛЯ ПРАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» 67
3.1. Удосконалення організаційного забезпечення й моделювання системи пошуку потенційних партнерів на міжнародному цільовому ринку ПрАТ «Вентиляційні системи» 67
3.2. Розробка основних напрямів підвищення ефективності управління виставковою діяльністю підприємства 74
3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів щодо удосконалення системи пошуку потенційних партнерів на міжнародному цільовому ринку для ПрАТ «Вентиляційні системи» 86
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 95
ВИСНОВКИ 100
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 104
Додатки

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

Характеристика діяльності посередників на зовнішньому ринку

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 6
1.1. Посередник як суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності, його роль та функції 6
1.2. Класифікаційна характеристика посередників 15
1.3. Методичні підходи до оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності посередницьких структур 25
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ІП «ХОНЕВЕЛЛ УКРАЇНА» 33
2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 33
2.2. Динаміка, структура й механізм закупівельної діяльності ІП «Хоневелл Україна» підприємства на зовнішніх ринках 46
2.3. Аналіз системи збуту та споживачів імпортної продукції підприємства 56
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ІП «ХОНЕВЕЛЛ УКРАЇНА» 64
3.1. Розробка стратегії ЗЕД підприємства на основі SWOT-аналізу 64
3.2. Шляхи вдосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності торгово-посередницького підприємства ІП «Хоневелл Україна» 72
3.3. Прогнозні показники зовнішньоекономічної діяльності підприємства ІП «Хоневелл Україна» 84
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 90
ВИСНОВКИ 96
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 102
Додатки

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

Участь України в залученні прямих іноземних інвестицій

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ 6
1.1. Економічна сутність, характеристика й роль прямих іноземних інвестицій в економіці країни 6
1.2. Класифікація прямих іноземних інвестицій 20
1.3. Міжнародне та державне регулювання інвестиційної діяльності 28
РОЗДІЛ 2. МОНІТОРИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 40
2.1. Фактичний стан іноземного інвестування в економіку України 40
2.2. Динаміка обсягів та напрямів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України 51
2.3. Ефективність залученого іноземного капіталу в економіку України 61
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ 68
3.1. Стимулювання іноземного інвестування в Україні 68
3.2. Вдосконалення механізму залучення іноземних інвестицій в Україні 77
3.3. Шляхи та напрями активізації залучення прямих іноземних інвестиції в економіку 89
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 97
ВИСНОВКИ 104
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 110
Додатки

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

Підвищення конкурентоспроможності підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні засади конкурентоспроможності підприємства 6
1.1. Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства 6
1.2. Чинники впливу на формування конкурентоспроможності підприємства 11
1.3. Методика оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства 15
Розділ 2. Аналіз формування та розвитку конкурентоспроможності підприємства ПП «Агро-прогрес» 24
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 24
2.2. Зовнішні і внутрішні фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства 28
2.3. Аналіз конкурентоспроможності підприємства 31
Розділ 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства ПП «Агро-прогрес» 37
3.1. Напрямки та механізм підвищення конкурентоспроможності підприємства 37
3.2. Економічний ефект від впровадження заходів підвищення конкурентоспроможності підприємства 44
Висновки 46
Список використаних джерел 49
Додатки

Курсова робота, рік – 2011, вартість – 100 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: