Менеджмент ЗЕД

Оцінка результатів фінансово-господарської та зовнішньоекономічної діяльності

Розділ 2 Оцінка результатів фінансово-господарської та зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «Західно-Український Консорціум» 3
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства ПАТ «Західно-Український Консорціум» та аналіз показників фінансового стану 3
2.2 Аналіз системи збуту та споживачів імпортної продукції підприємства 15
2.3 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства 22

Магістерська робота, рік – 2011, вартість – 150 грн.

Управління комерційною діяльністю підприємства з урахуванням міжнародного досвіду

Розділ 2 Оцінка комерційної діяльності ТОВ «Натуральна косметика» на ринку 3
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ «Натуральна косметика» 3
2.2 Оцінка комерційної діяльності підприємства та ключових факторів успіху 15
2.3 Аналіз стану управління персоналом 28
Розділ 3 Напрями удосконалення комерційної діяльності ТОВ «Натуральна косметика» на основі міжнародного досвіду 35
3.1. SWOT-аналіз діяльності підприємства на ринку косметичної продукції 35
3.2. Удосконалення комерційної діяльності підприємства 45
3.3. Економічна ефективність запропонованих заходів 54
Додатки

Магістерська робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

Організація міжнародної маркетингової діяльності на ринку послуг

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ПОСЛУГ 7
1.1. Суб’єкти та об’єкти, особливості функціонування ринку послуг 7
1.2. Підходи до організації міжнародної маркетингової діяльності на ринку послуг 13
1.3. Особливості організації міжнародного маркетингу на ринку туристичних послуг 26
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ «ОРІОН-ІНТУР» 43
2.1. Характеристика напрямків та показників діяльності туристичної фірми «Оріон-Інтур» 43
2.2. Аналіз операцій з міжнародного туризму 52
2.3. Оцінка організації міжнародного маркетингу в туристичній фірмі 59
2.4. Вдосконалення організації міжнародного маркетингу туристичної фірми «Оріон-Інтур» 73
ВИСНОВКИ 87
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 91
ДОДАТКИ

Бакалаврская робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

Організація діяльності підприємств з іноземними інвестиціями в Україні

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 7
1.1 Створення та особливості функціонування підприємств з іноземними інвестиціями 7
1.2 Механізм організації діяльності підприємств з іноземними інвестиціями 13
1.3 Нормативно-правова база регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями 20
РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА СП ЗАТ «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК» З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 28
2.1 Характеристика напрямів та показників діяльності підприємства 28
2.2 Аналіз виробництва та реалізації продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках 36
2.3 Оцінка організації діяльності системи управління на підприємстві 42
2.4 Шляхи удосконалення організації діяльності СП ЗАТ «Теріхем-Луцьк» 56
ВИСНОВКИ 68
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 72
ДОДАТКИ

Бакалаврская робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

Стратегічне планування діяльності фірми на закордонних ринках

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО – МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ НА ЗАКОРДОННИХ РИНКАХ 7
1.1. Сутність та складові стратегічного планування діяльності фірм на закордонних ринках 7
1.2. Стратегії підприємства на закордонних ринках 19
1.3. Чинники впливу на стратегічне планування підприємства-суб’єкта зовнішньекономічної діяльності на закордонних ринках 26
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ПП «КРЯЖ» 32
2.1. Загальна характеристика підприємства 32
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства ПП «Кряж» 40
2.3. Оцінка стратегії діяльності підприємства на закордонних ринках 45
2.4. Шляхи удосконалення стратегічного планування зовнішньої торгівлі підприємства 53
ВИСНОВКИ 66
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 70
ДОДАТКИ

Бакалаврская робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

Шляхи розвитку зовнішньоекономічної стратегії підприємства

Вступ 8
Розділ 1 Теоретичні основи формування зовнішньоекономічної стратегії підприємства 11
1.1 Роль зовнішньоекономічної діяльності у розвитку підприємства 11
1.2 Види стратегії зовнішньоекономічної діяльності фірми та інструменти її розвитку 17
1.3 Особливості зовнішньоекономічної діяльності компанії в ринкових умовах та оцінка її ефективності 29
Висновки до розділу 1 39
Розділ 2 Оцінка зовнішньоекономічної стратегії Державного підприємства «Поліграфічний комбінат» 41
2.1 Особливості та результати діяльності Державного підприємства «Поліграфічний комбінат» 41
2.2. Аналіз привабливості ринку та конкурентних переваг фірми 55
2.3 Структура та динаміка зовнішньоекономічної діяльності Державного підприємства «Поліграфічний комбінат» 69
Висновки до розділу 2 77
Розділ 3 Напрями розвитку зовнішньоекономічної стратегії Державного підприємства «Поліграфічний комбінат» 79
3.1. Стратегія виходу фірми на зовнішній ринок поліграфічної продукції (на прикладі ринку Російської Федерації) 79
3.2 Ефективність запропонованої стратегії виходу на зовнішні ринки 97
3.3 Комплексна ситуаційна задача 101
Висновки до розділу 3 105
Висновки 107
Список використаних джерел 112
Додатки

Магістерська робота, рік – 2011, вартість – 400 грн.

Управління виставковою діяльністю

Вступ 8
Розділ 1 Теоретичні аспекти управління виставковою діяльністю 11
1.1 Роль та класифікація виставок в діяльності підприємства 11
1.2 Процес організації та проведення виставок 22
1.3 Особливості функціонування виставок як інструменту ЗЕД 32
Розділ 2 Аналіз виставкової діяльності підприємства «Акватехпостач» 40
2.1 Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства «Акватехпостач» 40
2.2 Аналіз розвитку виставкової діяльності в Україні 53
2.3 Підприємство «Акватехпостач» як учасник виставкової діяльності 62
Розділ 3 Напрями удосконалення управління виставковою діяльністю підприємства 70
3.1 Розробка основних напрямів підвищення ефективності управління виставковою діяльністю підприємства 70
3.2 Оцінка ефективності запропонованих заходів 80
3.3 Перспективи управління виставковою діяльністю 85
3.4 Комплексна ситуаційна задача 92
Висновки 97
Список використаних джерел 102
Додатки

Магістерська робота, рік – 2011, вартість – 400 грн.

Управління персоналом підприємств з іноземними інвестиціями

Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні основи управління персоналом підприємств з іноземними інвестиціями 7
1.1. Сутність та значення управління персоналом підприємства 7
1.2. Структура процесу управління персоналом 12
1.3. Принципи, методи та функції управління персоналом 18
Розділ 2. Дослідження й аналіз управління персоналом підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ «Неохімікі Україна» 26
2.1. Позиціонування підприємства на ринку 26
2.2. Економічний аналіз роботи підприємства 33
2.3. Дослідження системи управління персоналом на підприємстві 41
2.4. Напрями покращення управління персоналом на підприємстві з іноземними інвестиціями ТОВ «Неохімікі Україна» 52
Висновки 70
Список використаних джерел 74
Додатки

Бакалаврская робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

Світовий досвід підбору персоналу та шляхи його використання

Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні аспекти підбору персоналу 7
1.1. Сутність та поняття персоналу підприємства, його класифікація та структура 7
1.2. Форми, методи та джерела залучення кандидатів 16
1.3. Оцінка персоналу при прийнятті на роботу 23
1.4. Методика оцінки витрат на підбір персоналу та ефективності підбору персоналу 29
Розділ 2. Аналіз застосування світового досвіду підбору персоналу на підприємстві ТОВ «Паритет-Трейд» 32
2.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз фінансово-господарської діяльності 32
2.2. Аналіз персоналу та його ефективності на підприємстві 42
2.3. Аналіз підбору персоналу на підприємстві 48
2.4. Пропозиції впровадження світового досвіду підбору персоналу для підприємства 54
2.5. Застосування інформаційних технологій для підбору персоналу 63
Висновки 67
Список використаних джерел 71
Додатки

Бакалаврская робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

Механізм організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Напрями та види зовнішньоекономічної діяльності підприємства 6
1.2. Вплив регулювання зовнішньоекономічної діяльності на організацію зовнішньоекономічних операцій підприємства 15
1.3. Механізм організації різних видів зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві 27
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДП «ЛІЛА» 40
2.1. Організаційно-управлінська структура, характеристика напрямів та показники діяльності підприємства 40
2.2. Аналіз експортних операцій ДП «Ліла» 50
2.3. Оцінка механізму організації зовнішньої торгівлі 58
2.4. Шляхи вдосконалення організації зовнішньої торгівлі на підприємстві 63
ВИСНОВКИ 79
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 83
ДОДАТКИ

Бакалаврская робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: