Менеджмент ЗЕД

Механізм управління витратами та їх вплив на ефективність зовнішньоторговельних операцій підприємства

Вступ 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 8
1.1. Витрати в системі зовнішньоторговельних операцій підприємства 8
1.2. Механізм управління витратами підприємства при здійсненні зовнішньоторговельних операцій 16
1.3. Методи оцінки ефективності зовнішньоторговельних операцій підприємства 26
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІІ ТОВ «УКРШПОН» ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 36
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика господарської діяльності підприємства 36
2.2. Аналіз управління зовнішньоторговельними операціями на підприємстві 49
2.3. Аналіз та оцінка управління витратами при здійсненні зовнішньоторговельних операцій підприємства 59
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІІ ТОВ «УКРШПОН» 71
3.1. Обґрунтування заходів щодо зменшення витрат на зовнішньоторговельні операції підприємства 71
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення системи управління витратами зовнішньоторговельних операцій на підприємстві 83
ВИСНОВКИ 95
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 99
ДОДАТКИ 106

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

Вдосконалення управління підприємством – суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИ-ЄМСТВОМ – СУБ’ЄКТОМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7
1.1. Методи та підходи до управління підприємством 7
1.2. Механізм управління торговим підприємством 15
1.3. Особливості функцій менеджменту в управлінні підприємством – суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності 20
Висновки до розділу 1 27
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИ-ЄМСТВОМ ТОВ «СУМАТРА – ЛТД» – СУБ’ЄКТОМ ЗОВНІШНЬОЕКО-НОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 29
2.1 Характеристика напрямів діяльності торгової фірми 29
2.2. Аналіз зовнішньоторгової діяльності підприємства 43
2.3. Оцінка управління фірмою при здійсненні зовнішньоекономічної дія-льності 53
Висновки до розділу 2 61
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯМ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «СУМАТРА – ЛТД» 63
3.1. Заходи удосконалення управління підприємством 63
3.2. Формування оптимальних запасів імпортованої продукції 75
Висновки до розділу 3 86
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 89
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 94
ДОДАТКИ

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

Організація діяльності консалтингових компаній

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГА-НІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСАЛТИНГОВИХ КОМПАНІЙ 7
1.1. Консалтингові послуги в забезпеченні діяльності підприємств 7
1.2. Особливості взаємодії консалтингових компаній з підприємствами замовниками (споживачами послуг) 14
1.3. Механізм організації діяльності консалтингових компаній 25
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСАЛТИН-ГОВОЇ КОМПАНІЇ ДП «УКРБІЗНЕСКОНСАЛТ» 37
2.1. Організаційно-управлінська структура, характеристика напрямів та показники діяльності компаній 37
2.2. Аналіз консалтингових послуг 50
2.3. Оцінка організації діяльності компанії та його взаємодії з підприємст-вами замовника 60
2.4. Вдосконалення організації діяльності консалтингової компанії 68
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 79
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 83
ДОДАТКИ

Бакалаврська робота, рік – 2012, вартість – 300 грн.

Управління витратами в зовнішньоекономічній діяльності

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти управління витратами в ЗЕД 5
1.1. Сутність та класифікація витрат в ЗЕД 5
1.2. Особливості управління витратами в зовнішньоекономічній діяльності 12
1.3. Сучаснi пiдходи до оцiнки ефективностi витрат в ЗЕД 17
РОЗДІЛ 2. Аналіз управління витратами в ЗЕД на ПІІ ТОВ «Укршпон» 26
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика господарської діяльності підприємства 26
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства 38
2.3. Оцінка управління витратами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 45
2.4. Шляхи вдосконалення управління витратами на підприємстві 51
Висновки 62
Список використаних джерел 65
Додатки

Бакалаврська робота, рік – 2012, вартість – 300 грн.

Організація діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 7
1.1. Створення та особливості функціонування підприємств з іноземними інвестиціями 7
1.2. Механізм організації діяльності підприємств з іноземними інвестиціями в Україні 15
1.3. Методи оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств з іноземними інвестиціями 24
Висновки до розділу 1 32
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ СП ЗАТ «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК» 34
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика господарської діяльності підприємства 34
2.2. Аналіз організації діяльності підприємства на зовнішніх ринках 44
2.3. Оцінка ефективності організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства 56
Висновки до розділу 2 60
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СП ЗАТ «ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК» 62
3.1. Пропозиції щодо вдосконалення організації діяльності на зовнішніх ринках 62
3.2. Заходи щодо вдосконалення організаційної структури підприємства 72
3.3. Розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів щодо зміни параметрів управлінської системи 83
Висновки до розділу 3 86
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 88
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 93
ДОДАТКИ

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

Вдосконалення управління персоналом підприємств з іноземними інвестиціями

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 7
1.1. Управління персоналом в системі менеджменту підприємства 7
1.2. Структура процесу управління персоналом на підприємстві з іноземними інвестиціями 20
1.3. Методи оцінки ефективності управління персоналом на підприємстві 32
Висновки до розділу 1 37
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ТОВ «НЕОХІМІКИ УКРАЇНА» 39
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика господарської діяльності підприємства 39
2.2. Аналіз системи управління персоналом на підприємстві 53
2.3. Оцінка ефективності управління персоналом на підприємстві 66
Висновки до розділу 2 70
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ТОВ «НЕОХІМІКИ УКРАЇНА» 72
3.1. Напрями вдосконалення системи управління персоналом на підприємстві 72
3.2. Розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів шляхом оптимізації кількісних параметрів управляючої підсистеми 85
3.3. Шляхи вдосконалення мотиваційного механізму на підприємстві 93
Висновки до розділу 3 105
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 107
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 111
ДОДАТКИ

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

Вдосконалення механізму організації зовнішньоторгових операцій підприємства

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Зовнішньоторгові операції в системі зовнішньоекономічної діяльності підприємства: види, форми, особливості здійснення 7
1.2. Механізм організації зовнішньої торгівлі 14
1.3. Оцінка ефективності організації зовнішньоторгових операцій 25
Висновок до розділу 1 34
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДП «ЛІЛА» 36
2.1. Організаційно-управлінська структура, характеристика напрямів та показники діяльності підприємства 36
2.2. Аналіз експортних операцій підприємства 47
2.3. Оцінка механізму організації експорту 57
Висновок до розділу 2 62
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДП «ЛІЛА» 64
3.1. Обґрунтування удосконалення організаційної структури та організаційного забезпечення механізму зовнішньої торгівлі підприємства 64
3.2. Розрахунки видатків на вдосконалення механізму організації експорту на підприємстві 79
Висновок до розділу 3 84
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 86
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 90
ДОДАТКИ

Дипломна робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

управління інноваційною діяльністю підприємства-суб’єкта ЗЕД: проблеми та шляхи вдосконалення» (на матеріалах ВП «Атомремонтсервис» ДП НАЕК «Енергоатом»)

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА СУБ’ЄКТА ЗЕД 7
1.1. Сутність, значення та напрямки інноваційної діяльності підприємства суб’єкта ЗЕД 7
1.2. Механізм управління інноваційною діяльністю підприємства 18
1.3. Правові основи регулювання інноваційної діяльності в Україні 24
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ВП «АТОМРЕМОНТСЕРВИС» ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 31
2.1. Характеристика напрямів та показників діяльності підприємства 31
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності 41
2.3. Оцінка управління інноваційною діяльністю на підприємстві; визначення проблем 49
2.4. Шляхи вдосконалення управління інноваційною діяльністю в сфері ЗЕД на підприємстві ВП «Атомремонтсервис» ДП НАЕК «Енергоатом» 60
ВИСНОВКИ 78
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82
ДОДАТКИ

Бакалаврська робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

Світовий досвід управління персоналом та використання його на підприємствах України

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЗАКОРДОННОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 7
1.1. Управління персоналом в системі управління підприємством 7
1.2. Принципи і методи управління персоналом у міжнародних корпораціях 15
1.3. Методологічні підходи до системи управління персоналом у закордонному середовищі 24
РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОВ «ВІСТ-ГРУП» 40
2.1. Загальна характеристика та аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 40
2.2. Аналіз стану персоналу та оцінка основних підсистем управління ТОВ «Віст-груп» на основі світового досвіду 47
2.3. Розробка методики оцінки персоналу підприємства на основі світового досвіду 58
2.4. Напрямки впровадження світового досвіду управління персоналом ТОВ «Віст-груп» 62
ВИСНОВКИ 74
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 77
ДОДАТКИ

Бакалаврська робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

Організація маркетингових комунікацій на внутрішніх ринках

ВСТУП 4
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА НА ВНУТРІШНІХ РИНКАХ 7
1.1. Сутність та завдання маркетингових комунікацій 7
1.2. Організація системи маркетингових комунікацій підприємства 15
1.3. Особливості інтегрованих маркетингових комунікацій 21
2. ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЙ ТОВ «УКРЕСКО» 30
2.1. Загальна характеристика підприємства 30
2.2. Аналіз маркетингової діяльності підприємства на внутрішньому ринку 38
2.3. Оцінка організації маркетингових комунікацій ТОВ «УКРЕСКО» 47
2.4. Напрямки вдосконалення маркетингових комунікацій підприємства ТОВ «УКРЕСКО» на внутрішньому ринку 56
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 68
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 71
ДОДАТКИ 75

Бакалаврська робота, рік – 2011, вартість – 250 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: