Маркетинг

Правова регламентація зв’язків з громадскістю в Україні

Ессе, рік – 2013, вартість – 20 грн.

Основні завдання PR

Вступ 3
1. Сутність та особливості PR (зв’язків з громадськістю) 4
2. Основні завдання зв’язків з громадськістю 7
Висновки 11
Список використаних джерел 12

Реферат, рік – 2013, вартість – 20 грн.

Життєвий цикл товару як основа формування стратегії його просування

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування стратегій просування 6
1.1 Поняття життєвого циклу товару і його зв’язок з 4Р 6
1.2 Особливості маркетингових заходів на фазах життєвого циклу 8
1.3 Особливості просування на ринок інноваційних продуктів 15
Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства ВАТ «Галактон» 26
2.1 Організаційна структура ВАТ «Галактон» та аналіз основних показників господарської діяльності 26
2.2 Планування та втілення планів щодо товарних інновацій, переваги та недоліки 33
2.3 Аналіз ринку молочної продукції та процесів її просування на ринок 43
Розділ 3. Напрямки удосконалення системи просування продукції підприємства 50
3.1 Організація маркетингових досліджень щодо вивчення потреб споживачів у нових товарах 50
3.2 Визначення етапів ЖЦТ підприємства 56
3.3 Розробка стратегії виведення на ринок товару-новинки 59
Висновки 65
Список використаної літератури 68
Додатки

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

Ефективність інтернет-реклами

Вступ 3
Розділ І. Методичні основи рекламної діяльності 6
1.1. Сутність та значення реклами 6
1.2. Особливості реклами в мережі Інтернет 20
1.3. Методична оцінка ефективності інтернет-реклами 30
Розділ ІІ. Характеристика господарської діяльності компанії ВАТ «УкрНет» на ринку 43
2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «УкрНет» 43
2.2. Характеристика українського ринку інтернет-реклами 53
2.3. Оцінка ефективності рекламної діяльності компанії 61
Розділ ІІІ. Шляхи підвищення ефективності рекламної діяльності 71
3.1. Напрями удосконалення рекламної діяльності підприємства 71
3.2. Планування рекламної кампанії підприємства у мережі Інтернет 79
3.3. Економічна ефективність запропонованих заходів 89
Висновки 93
Список використаних джерел 96
Додатки

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

Управління якістю обслуговування покупців підприємства

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОКУПЦІВ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Сутність та значення управління якістю обслуговування покупців підприємства 7
1.2. Загальна характеристика системи управління якістю послуг на підприємстві 19
1.3. Система показників оцінки якості обслуговування покупців 28
Висновки до розділу 1 39
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОКУПЦІВ НА ТОВ «СОФІЯ ЛЮКС» 41
2.1. Особливості розвитку ринку металоконструкцій України 41
2.2. Оцінка системи управління якістю обслуговування покупців та система охорони праці ТОВ «Софія Люкс» 48
2.3. Діагностика конкурентоспроможності ТОВ «Софія Люкс» на ринку металоконструкцій Чернівецької області 71
Висновки до розділу 2 81
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОКУПЦІВ НА ТОВ «СОФІЯ ЛЮКС» 83
3.1. Формування ефективної системи управління якістю обслуговування покупців на товаристві 83
3.2. Визначення стратегічних пріоритетів кадрової політики з метою удосконалення якості обслуговування покупців 92
3.3. Впровадження службового етикету з метою підвищення якості обслуговування покупців 106
Висновки до розділу 3 113
Висновки 115
Список використаних джерел 120
Додатки

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

Формування та оптимізація товарної політики маркетингу

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. Сутність та завдання товарної політики у комплексному маркетингу виробництва підприємств 6
1.1 Товарна політика як елемент комплексного маркетингу 6
1.2 Формування асортиментних стратегій 20
1.3 Концепція упаковки та вимоги до її створення 30
Висновок до розділу 1 37
РОЗДІЛ 2. Формування товарної політики вітчизняного суб’єкта фармацевтичного ринку 39
2.1 Місце товарної політики в організації діяльності та маркетингу підприємства 39
2.2 Формування товарного асортименту та номенклатури 52
2.3 Упаковка в товарній політиці підприємства 68
Висновок до розділу 2 81
РОЗДІЛ 3. Напрями удосконалення товарної політики підприємства виробника ліків 83
3.1 Організація та впровадження маркетингових досліджень щодо застосування вимог 83
3.2 Формування асортиментних стратегій 92
3.3 Розробка концепції упаковки відповідно до вимог партнерів та споживачів 103
3.4 Розробка програми маркетингу 109
Висновок до розділу 3 118
РОЗДІЛ 4. Охорона праці 120
4.1. Аналіз умов праці на робочому місці 120
4.2. Розробка заходів з охорони праці 129
4.3. Пожежна безпека приміщення 134
4.4. Пропозиції по зниженню рівнів шуму в виробничих приміщеннях 139
4.5. Управління охороною праці на підприємстві 142
4.6. Обов’язки та дії робітників всіх підрозділів підприємства щодо забезпечення безпеки у надзвичайних ситуаціях 146
Висновки 148
Список використаних джерел 153
Додатки

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

Маркетинг послуг

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ 5
1.1. Суб’єкти та об’єкти, особливості функціонування ринку послуг 5
1.2. Сутність та основні складові маркетингу послуг 9
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СФЕРІ ПОСЛУГ (НА МАТЕРІАЛАХ ПП «ОРІОН-ІНТУР») 16
2.1. Характеристика напрямків та показників діяльності ПП «Оріон-Інтур» 16
2.2. Оцінка маркетингової діяльності ПП «Оріон-Інтур» 20
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ 27
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
Додатки

Курсова робота, рік – 2012, вартість – 100 грн.

Самостійна робота, маркетинг

1. Обрати підприємство для самостійної розробки проекту стратегічного маркетингу та обґрунтувати заходи стратегічного маркетингового плану 3
2. Змiст процесу планування маркетингу 6
2.1.Викладення стратегiчної мiсiї 6
2.2.Аналiз зовнішніх факторiв: привабливiсть середовища 13
2.3.Аналiз конкурентоспроможностi 26
Додатки

2012 рік, вартість 100 грн.

Формування маркетингової комунікаційної політики

РОЗДІЛ 2. Аналіз маркетингової комунікаційної політики ТОВ «Чайка» 3
2.1. Характеристика маркетингового середовища підприємства 3
2.2. Система маркетингових комунікацій в діяльності підприємства 15
2.3. Дослідження розвитку комунікаційної діяльності підприємства 24
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення маркетингової політики комунікацій підприємства ТОВ «Чайка» 34
3.1. Перспективи розвитку комунікаційної діяльності підприємства 34
3.2. Розробка маркетингової комунікаційної програми на майбутній період 41
3.3. Оптимізація комунікаційної політики підприємства сфери клінінгових послуг 52
Висновки і пропозиції 59

Дипломна робота (2 розділи), рік – 2012, вартість – 300 грн.

Законодавчі основи охорони та використання персональних даних у світі

1. Законодавчі основи охорони та використання персональних даних у світі 3
Список використаних джерел 13

Контрольна робота з курсу “Директ маркетинг”, рік – 2011. Вартість – 30 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: