Маркетинг

Управління маркетинговою діяльністю підприємства

Вступ 3
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Роль, зміст та значення маркетингової діяльності підприємства 6
1.2. Основні підходи до управління маркетинговою діяльністю на підприємстві 16
1.3. Показники оцінки ефективності управління маркетинговою діяльністю торговельного підприємства 30
Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА» 44
2.1. Дослідження комплексу маркетингу ТОВ «Порше Україна» 44
2.2. Аналіз управління маркетинговою діяльністю на підприємстві 57
2.3. Визначення ефективності управління маркетинговою діяльністю ТОВ «Порше Україна» 66
Розділ 3. РОЗРОБКА УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА» 74
3.1. Розробка плану заходів щодо удосконалення маркетингової діяльності підприємства 74
3.2. Вибір маркетингової стратегії підприємства 83
3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів 93
Висновки 100
Список використаних джерел 103
Додатки

Магістерська робота, рік – 2011, вартість – 400 грн.

Управління товарним асортиментом підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи управління товарним асортиментом торговельного підприємства 7
1.1. Поняття товарного асортименту та принципи його формування 7
1.2. Фактори формування товарного асортименту торговельного підприємства 22
1.3. Показники оцінки управління асортиментом підприємства 30
Розділ 2. Аналіз управління товарним асортиментом ТОВ «Украбразив плюс» 40
2.1. Особливості розвитку функціонування торговельного підприємства 40
2.2. Дослідження структури товарного асортименту торговельного підприємства 57
2.3. Система управління товарним асортиментом торговельного підприємства 67
Розділ 3. Удосконалення управління товарним асортиментом ТОВ «Украбразив плюс» 78
3.1. Оцінка комерційного ризику в управлінні товарним асортиментом 78
3.2. Оптимізація структури товарного асортименту підприємства 82
3.3. Впровадження заходів удосконалення управління товарним асортиментом підприємства 96
Висновки 107
Список використаних джерел 113
Додатки

Магістерська робота, рік – 2011, вартість – 400 грн.

Аналіз товару

1. Детальний опис товару (товар за задумом, у конкретному виконанні, з підкріпленням)
2. Класифікація товару по основних видах призначення (маркетингова класифікація)
3. Вид упаковки товару та зміст його маркування
4. Тип (сегмент) цільового ринку, де пропонується реалізовувати вибраний товар (фактори сегментування споживчого ринку)
5. Обґрунтування вибору каналів розподілу (довжина і ширина каналів розподілу)
6. Основні підходи до ціноутворення (ціль, метод і стратегія ціноутворення)
7. Основні заходи щодо стимулювання збуту
8. Обґрунтування виду обраної реклами, проект рекламного звернення
Список використаних джерел

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 50 грн.

Маркетингова діяльність підприємства

1. Загальна характеристика підприємства. Визначення цільової аудиторії та основних конкурентів.
2. Дослідження маркетингової товарної політики підприємства (оцінка асортименту підприємства та конкурентоспроможності товарів/послуг підприємства).
3. Аналіз маркетингової цінової політики підприємства (методи ціноутворення, стратегії ціноутворення).
4. Особливості маркетингової збутової політики підприємства (методи збуту, територія охоплення (внутрішній/міжнародній маркетинг)).
5. Оцінка маркетингової комунікаційної діяльності підприємства (засоби маркетингових комунікацій + детальна характеристика кожного з них (приклади рекламних звернень), у разі наявності доступу до інформації – медіаплани, перерозподілу бюджету).
6. Критична оцінка та розробка власних пропозицій щодо подальшої маркетингової діяльності підприємства.

Реферат, рік – 2014, вартість – 50 грн.

Дослідження маркетингового комплексу підприємства

1. Загальна характеристика підприємства 3
2. Дослідження маркетингового комплексу підприємства 7
3. Пропозиції щодо вдосконалення системи засобів маркетингу на підприємстві 17
Список використаних джерел 22
Додатки

ІДЗ, рік – 2013, вартість – 50 грн.

Особливості формування ціни на послуги

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування ціни в сфері послуг 5
1.1. Сутність та значення ціни в сфері послуг 5
1.2. Методи формування ціни на підприємствах сфери послуг 7
1.3. Цінова політика на підприємствах у сфері послуг 10
Розділ 2. Дослідження практики ціноутворення на ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» 16
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» 16
2.2. Методи встановлення цін на послуги підприємства 18
2.3. Дослідження цінової політики підприємства 21
Розділ 3. Напрямки удосконалення формування ціни на послуги на ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» 26
3.1. Обґрунтування цінової стратегії підприємства 26
3.2. Впровадження стратегії знижок на ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» 30
Висновки 34
Список використаних джерел 37
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Особливості формування попиту та його еластичності в процесі ціноутворення

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади формування попиту та його еластичності в процесі ціноутворення 5
1.1. Сутність попиту та його еластичності від ціни 5
1.2. Види еластичності попиту 8
1.3. Оцінка цінової еластичності 11
Розділ 2. Формування попиту та його еластичності в процесі ціноутворення на підприємстві ТОВ «Аграрна технологічна компанія» 14
2.1. Коротка характеристика підприємства 14
2.2. Аналіз ціноутворення на ТОВ «Аграрна технологічна компанія» 19
2.3. Дослідження еластичності попиту на окремі види товарів підприємства 24
Розділ 3. Напрями удосконалення ціноутворення на ТОВ «Аграрна технологічна компанія» 28
3.1. Прогнозування попиту на окремі види продукції підприємства 28
3.2. Оптимізація методів ціноутворення для різних видів продукції підприємства 32
3.3. Удосконалення процесу ціноутворення на підприємстві 34
Висновки 41
Список використаних джерел 44
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Цінова стратегія як складова маркетингової стратегії підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади стратегічного ціноутворення 5
1.1. Сутність ціни та її місце в маркетинговій стратегії 5
1.2. Види маркетингових стратегій ціноутворення 9
1.3. Процес формування цінової стратегії 13
Розділ 2. Аналіз ціноутворення на підприємстві ПП «Агро-Прогрес» 16
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 16
2.2. Особливості формування ціни на основні види продукції підприємства 20
2.3. Аналіз цінової стратегії підприємства ПП «Агро-Прогрес» 24
Розділ 3. Напрями удосконалення цінової стратегії на ПП «Агро-Прогрес» 27
3.1. Використання непрямих методів ціноутворення у діяльності підприємства 27
3.2. Обґрунтування маркетингової стратегії ціноутворення підприємства 29
3.3. Економічний ефект впровадження цінової стратегії на ПП «Агро-Прогрес» 33
Висновки 37
Список використаних джерел 40
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Аналіз ринкової ситуації в процесі стратегічного ціноутворення в маркетинговій діяльності

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні засади аналізу ринкової ситуації в процесі стратегічного ціноутворення 5
1.1. Сутність та характеристики стратегічного ціноутворення 5
1.2. Характеристика основних методів ціноутворення 8
1.3. Мета, завдання та послідовність аналізу ринкової кон’юнктури 15
Розділ 2. Аналіз практики ціноутворення в ПАТ «Київська фабрика «Рошен» 19
2.1. Економічна характеристика ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 19
2.2. Аналіз кон’юнктури ринку 23
2.3. Дослідження ціноутворення на продукцію ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» в рамках поточної ринкової ситуації 28
Розділ 3. Шляхи удосконалення ринкової ситуації в процесі стратегічного ціноутворення в ПАТ «Київська фабрика «Рошен» 34
3.1. Розробка стратегічних рішень з ціноутворення на підприємстві 34
3.2. Вдосконалення стратегії ціноутворення підприємства 37
3.3. Прогноз зміни ринкових позицій підприємства внаслідок реалізації запропонованих заходів 42
Висновки 45
Список використаних джерел 48
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Внутрішній маркетинг персоналу у сфері надання послуг

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи внутрішнього маркетингу персоналу у сфері надання послуг 6
1.1. Сутність та роль внутрішнього маркетингу персоналу у сфері надання послуг 6
1.2. Цілі, функції та елементи внутрішнього маркетингу персоналу 15
1.3. Взаємозв’язок внутрішнього маркетингу персоналу із стратегією розвитку підприємства 24
Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності та внутрішнього маркетингу персоналу ТзОВ «Центр проектів» 31
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТзОВ «Центр проектів» 31
2.2. Оцінка внутрішнього середовища ТзОВ «Центр проектів» 38
2.3. Аналіз комплексу маркетингу підприємства 45
2.4. Оцінка внутрішнього маркетингу персоналу ТзОВ «Центр проектів» 56
Розділ 3. Напрями удосконалення внутрішнього маркетингу персоналу ТзОВ «Центр проектів» 70
3.1. Формування ефективної системи управління якістю обслуговування покупців 70
3.2. Шляхи удосконалення внутрішнього маркетингу персоналу ТзОВ «Центр проектів» 78
3.3. Впровадження службового етикету з метою підвищення якості внутрішнього маркетингу персоналу ТзОВ «Центр проектів» 88
Висновки і пропозиції 95
Список використаних джерел 99
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: