Маркетинг

Конкурентноздатність товарів торговельного підприємства

ВСТУП……………………..………………………………………………………. 3
РОЗДІЛ 1. Конкурентоспроможність товару як найважливіший показник діяльності підприємства.
1.1. Роль і значення конкурентоспроможності товару в комплексі маркетингу…………………………………………………………………… 7
1.2. Методика визначення конкурентоспроможності товару………………………………………………………………………………………….. 16
1.3. Специфіка нецінових складових конкурентоспроможності……………………………………………………………… 28
РОЗДІЛ 2. Аналіз конкурентоспроможності товару, що досліджується на ТзОВ “Ротис”
2.1. Маркетинговий аналіз товару…………………………………….…. 34
2.2. Визначення кон’юнктури ринку……….…………………………… 53
2.3. Позиціонування товару ТзОВ “Ротис” на регіональному ринку …………………………………………………………………………………………… 57
РОЗДІЛ 3 Розробка рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності товару
3.1. Підвищення конкурентоспроможності відповідно до споживчих очікувань…………………………………………………………………….. 65
3.2. Удосконалення нецінової складової конкурентоспроможності товару ТзОВ “Ротис”………………..…………..73
3.3 Рекомендації щодо удосконалення ринкової позиції товару…………………………………………………………………………………………… 80
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………… 85
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………….. 93
ДОДАТКИ

Дипломна робота, 2005р. Вартість – 150 грн.

Маркетингова діяльність у сфері послуг (на прикладі туристичного підприємства)

ВСТУП……………………..……………………………………………………………….. 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти маркетингової діяльності у сфері послуг
1.1. Сутність та цілі маркетингової діяльності у сфері послуг …………………………………………………………………………………. 7
1.2. Сучасна концепція маркетингу та її застосування у сфері послуг …………………………………………………………………………………. 18
1.3. Значення маркетингової діяльності у сфері послуг…………. 25
РОЗДІЛ 2. Аналіз маркетингової діяльності ОДП „Чернівцітурист”
2.1. Аналіз маркетингового середовища ОДП „Чернівцітурист”…………………………………………………………………. 31
2.2. Вивчення та аналіз діяльності у сфері послуг на ОДП „Чернівцітурист”…………………………………………………. 45
2.3. Визначення потенційних споживачів послуг ОДП „Чернівцітурист” та моделювання їх поведінки…………………….. 58
РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення ефективності маркетингової діяльності ОДП „Чернівцітурист” у сфері послуг
3.1. Показники, які впливають на конкурентноздатність підприємства у сфері послуг………………………………………………… 70
3.2. Стратегії, як фактор підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства………………………………… 81
3.3. Напрямки підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства………………………………………………………. 85
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………………….. 93
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………. 101
ДОДАТКИ

Дипломна робота, 2005р.  Вартість – 150 грн.

Стратегічні рішення підприємства у збутовій політиці

Вступ……………………………………………………………………………………………………3
1. Економічна сутність каналів збуту……………………………………………………5
2. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ „Басер”………11
3. Стратегії охоплення ринку підприємством……………………………………….14
4. Планування та управління збутом в діяльності підприємства……………23
5. Вдосконалення методів стимулювання збуту і продажу товарів………..33
Висновки……………………………………………………………………………………………..36
Список використаних джерел……………………………………………………………….38
Додатки

Курсова, 2004р. Вартість – 20 грн.

Стратегічні рішення підприємства у ціновій політиці торговельного підприємства

Вступ……………………………………………………………………………………………………3
1. Значення ціни в стратегії маркетингу……………………………………………….5
2. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ „Мелкам”….12
3. Дослідження цінової політики підприємства……………………………………16
4. Вибір визначальних цілей формування цінової політики підприємства…………………………………………………………………………………..24
5. Визначення цінової стратегії підприємства………………………………………28
Висновки……………………………………………………………………………………………..31
Список використаних джерел……………………………………………………………….33
Додатки

Курсова, 2004р. Вартість – 20 грн.

Стратегічний маркетинг та конкурентоспроможність роздрібного торгового підприємства

Вступ……………………………………………………………………………………………………3
1. Стратегічний маркетинг як фактор підвищення конкурентоспроможності підпримства……………………………………………..5
2. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ „Сільпо-31”..11
3. Оцінка конкурентноспроможності ТОВ „Сільпо-31” та його продукції………………………………………………………………………………………..17
4. Маркетингова активність як фактор підвищення конкурентоспроможності підпримства…………………………………………….27
5. Шляхи підвищення конкурентоспроможності ТОВ „Сільпо-31” ……..33
Висновки…………………………………………………………………………………………….38
Список використаних джерел………………………………………………………………40
Додатки

Курсова, 2006р. Вартість – 40 грн.

Стратегічний маркетинг та його застосування для підвищення ефективності діяльності підприємства

Вступ…………………………………………………………………………………………………….3
1. Стратегічний маркетинг, його суть, особливості та значення……………..5
2. Коротка характеристика господарської діяльності ОДП „Чернівцітурист”……………………………………………………………………………..13
3. Основні етапи та процедури планування стратегічного маркетингу на підприємстві …………………………………………………………………………………..16
4. Особливості проведення узагальнюючого аналізу при визначенні стратегії маркетингу підприємства…………………………………………………..21
5. Методичні підходи до розробки маркетингової стратегії організації…26
Висновки……………………………………………………………………………………………..30
Список використаних джерел………………………………………………………………32
Додатки.

Курсова, 2006р. Вартість – 40 грн.

Стратегічний аналіз ринку та умов конкуренції в діяльності підприємства

Вступ…………………………………………………………………………………………………….3
1. Сутність та визначення стратегічного аналізу ринку та умов конкуренції в діяльності підпримства………………………………………………..6
2. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ НВО „Бавол”……………………………………………………………………………………………13
3. Аналіз конкурентноздатності досліджуваного підприємства…………….19
4. Визначення маркетингової стратегії, що застосовує ТОВ НВО „Бавол”……………………………………………………………………………………………27
5. Напрямки вдосконалення маркетингової діяльності підприємства……31
Висновки…………………………………………………………………………………………….36
Список використаних джерел………………………………………………………………39
Додатки

Курсова, 2006р. Вартість – 40 грн.

Асортиментна політика підприємства

Вступ
1. Значення і цілі асортиментної політики торговельного підприємства в системі маркетингу
2. Особливості формування товарного асортименту торговельного підприємства
3. Комплексний аналіз діяльності дослідлжуваного підприємства
4. Організація господарських зв’язків з постачальниками на досліджуваному підприємстві
5. Удосконалення асортиментної політики досліджуваного підприємства
Висновки
Список використаної літератури

Курсова, 2004р. Вартість – 20 грн.

Ціни і їх роль в координації ринків

Вступ……………………………………………………………………………3
1. Сутність ціни та її місце серед категорій ринку…………………………….5
2. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ „Басер”……..14
3. Дослідження цінової політики підприємства……………………………..18
4. Оцінка впливу цінової політики на результати діяльності підприємства…………26
5. Шляхи удосконалення цінової політики підприємства…………………30
Висновки………………………………………………………………………33
Список використаної літератури……………………………………………….35
Додатки

Курсова, 2004р. Вартість – 20 грн.

Маркетингова товарна політика підприємства і шляхи її удосконалення

Вступ
1. Особливості формування товарної політики торговельного підприємства.
2. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ “Ротис”.
3. Дослідження товарної політики ТОВ “Ротис”.
4. Конкурентноздатність як аспект товарної політики.
5. Удосконалення управління товарною політикою підприємства.
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Курсова, 2004р. Вартість – 20 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: