Маркетинг

Управління асортиментом роздрібного торговельного підприємства

Вступ 3
Розділ 1 Теоретичні аспекти управління асортиментом торговельного підприємства 7
1.1. Поняття, показники та властивості товарного асортименту роздрібного підприємства 7
1.2. Фактори, які впливають на формування та управління асортиментом товарів 18
1.3. Етапи розробки асортиментної політики торговельного підприємства 28
Розділ 2 Аналіз особливостей управління асортиментом торговельного підприємства 36
2.1. Характеристика організаційної структури та господарсько-економічної діяльності ТОВ «Універсам» 36
2.2. Дослідження особливостей формування структури товарного асортименту ТОВ «Універсам» 46
2.3. Фактори, які впливають на товарне забезпечення та управління товарним асортиментом ТОВ «Універсам» 55
Розділ 3. Напрями вдосконалення управління асортиментом товарів ТОВ «Універсам» 64
3.1. Стратегії, які застосовуються для управління товарним асортиментом 64
3.2. Можливості вдосконалення політики управління асортиментом ТОВ «Універсам» 75
3.3. Шляхи підвищення ефективності закупівельної діяльності торговельного підприємства 84
Висновки та пропозиції 93
Список використаних джерел 97
Додатки 105

Магістерська робота, рік – 2015, вартість – 500 грн.

Маркетингові дослідження у системі маркетингової інформації

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи маркетингових досліджень у системі маркетингової інформації 6
1.1. Сутність та класифікація маркетингових досліджень 6
1.2. Етапи проведення маркетингового дослідження 12
1.3. Маркетингова інформаційна система підприємства 15
Розділ 2. Маркетингові дослідження ринку груш на підприємстві ТОВ «Сварог-Буковина» 20
2.1. Сучасний стан ринку плодової продукції України 20
2.2. Визначення цільових сегментів споживачів та задоволеності якістю продукції ТОВ «Сварог-Буковина» 26
Розділ 3. Напрями удосконалення маркетингового дослідження ринку груш на ТОВ «Сварог-Буковина» 33
3.1. Обґрунтування маркетингової стратегії сегментації та вибору цільового ринку 33
3.2. Вдосконалення інформаційного забезпечення проведення маркетингових досліджень на підприємстві 37
Висновки 43
Список використаних джерел 46
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

ЗВІТ з виробничої практики з курсу «Маркетингові дослідження»

Вступ 3
Розділ І. Загальне ознайомлення з організацією роботи підприємства 4
1.1. Ознайомлення з історією створення підприємства 4
1.2. Дослідження напрямків проходження інформаційних потоків (зовнішніх і внутрішніх) на основі вивчення виробничої та організаційної структури 5
1.3. Компонування маркетингової інформаційної системи 11
Розділ ІІ. Аналіз маркетингового середовища підприємства 13
2.1. Аналіз внутрішнього середовища підприємства 13
2.1.1.Портрет ресурсного потенціалу підприємства на основі вторинної інформації 13
2.2. Аналіз факторів маркетингового середовища прямого та непрямого впливу на підприємство 20
Розділ ІІІ. Звіт про проведення маркетингового дослідження на основі опрацювання вторинної та синдикативної інформації 26
3.1. Розробка концепції маркетингового дослідження 26
3.1.1.Виявлення проблем і підпроблем шляхом побудови «дерева проблем маркетингових досліджень» 26
3.1.2. Формування цілей дослідження 27
3.1.3. Розробка робочої гіпотези 29
3.2. Планування маркетингового дослідження 29
3.2.1. Розробка програми дослідження й аналізу даних 29
3.2.2. Планування збирання первинної, або «польової» інформації з визначенням: методів дослідження, знарядь дослідження, плану вибірки, способів зв’язків з аудиторією 30
3.3. Аналіз та інтерпретація зібраної інформації 32
3.4. Представлення отриманих результатів 35
Розділ IV. Основні шляхи удосконалення діяльності на підприємстві 48
Висновки 58
Список використаних джерел 59
Додатки

Звіт, рік – 2014, вартість – 150 грн.

Сегментування споживчого ринку

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи сегментування споживчого ринку 5
1.1. Сутність та роль сегментування ринку 5
1.2. Етапи сегментування споживчого ринку 9
1.3. Принципи та методи сегментування споживчого ринку 13
Розділ 2. Дослідження маркетингового середовища та споживчого ринку ТОВ «Березнянський» 17
2.1. Opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнa характеристика ТОВ «Березнянський» 17
2.2. Аналіз маркетингового середовища підприємства 22
2.3. Сегментація споживчого ринку товарів підприємства 26
Розділ 3. Напрями покращення маркетингового дослідження споживчого ринку на ТОВ «Березнянський» 29
3.1. Удосконалення маркетингового дослідження споживчого ринку на підприємстві 29
3.2. Економічний ефект від запропонованих заходів 34
Висновки 37
Список використаних джерел 39
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Маркетингові дослідження ринку зерна

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи проведення маркетингових досліджень ринку 6
1.1. Сутність та класифікація маркетингових досліджень 6
1.2. Етапи проведення маркетингового дослідження ринку 17
1.3. Особливості маркетингового дослідження ринку 24
Розділ 2. Маркетингові дослідження ринку зерна на підприємстві ТОВ «Козацьке» 34
2.1. Opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнa xapaктеpиcтикa пiдпpиємcтвa 34
2.2. Маркетингові дослідження українського ринку зерна 44
2.3. Аналіз інструментів комплексу маркетингу ТОВ «Козацьке» 55
Розділ 3. Напрями удосконалення маркетингового дослідження ринку зерна на ТОВ «Козацьке» 66
3.1. Вдосконалення інформаційного забезпечення проведення маркетингових досліджень на підприємстві 66
3.2. Прогноз кон’юктури українського ринку зерна 66
3.3. Прогнозування попиту на зернову продукцію ТОВ «Козацьке» 80
Висновки 86
Список використаних джерел 90
Додатки

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн.

Оцінка і підвищення якості продукціі, що виробляється (послуг)

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади якості продукції 5
1.1. Якість продукції як економічна категорія 5
1.2. Показники, що характеризують якість продукції на підприємстві 9
1.3. Методика оцінки якості продукції 11
Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності та якості продукції пiдпpиємcтвa CТOВ «Нивa» 16
2.1. Opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнa xapaктеpиcтикa пiдпpиємcтвa CТOВ «Нивa» 16
2.2. Aнaлiз мapкетингoвoгo cеpедoвищa пiдпpиємcтвa CТOВ «Нивa» 26
2.3. Оцінка якості продукції CТOВ «Нивa» 34
Розділ 3. Напрями підвищення якості продукції CТOВ «Нивa» 38
3.1. Заходи із підвищення якості сільськогосподарської продукції підприємства 38
3.2. Економічний ефект від запропонованих заходів 44
Висновки 47
Список використаних джерел 49
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Аналіз товару

1. Детальний опис товару (товар за задумом, у конкретному виконанні, з підкріпленням).
2. Класифікація товару по основних видах призначення (маркетингова класифікація).
3. Вид упаковки товару та зміст його маркування.
4. Тип (сегмент) цільового ринку, де пропонується реалізовувати вибраний товар (фактори сегментування споживчого ринку).
5. Обґрунтування вибору каналів розподілу (довжина і ширина каналів розподілу).
6. Основні підходи до ціноутворення (ціль, метод і стратегія ціноутворення).
7. Основні заходи щодо стимулювання збуту.
8. Обґрунтування виду обраної реклами, проект рекламного звернення.

Контрольна робота, 10 сторінок, рік – 2014, вартість – 50 грн.

Оцінка та підвищення якості обслуговування споживачів

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади управління якістю обслуговування споживачів підприємства 5
1.1. Сутність та значення якості обслуговування споживачів підприємства 5
1.2. Система показників оцінки якості обслуговування споживачів 11
1.3. Управління якістю торговельного обслуговування 16
Розділ 2. Дослідження якості обслуговування споживачів на ТОВ «Олімпік агро» 19
2.1. Аналіз фінансово-економічних показників ТОВ «Олімпік агро» 19
2.2. Характеристика маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Олімпік агро» 24
2.3. Оцінка системи управління якістю обслуговування споживачів підприємства 27
Розділ 3. Напрями підвищення якості обслуговування споживачів на ТОВ «Олімпік агро» 31
3.1. Формування ефективної системи управління якістю обслуговування споживачів на підприємстві 31
3.2. Визначення стратегічних пріоритетів кадрової політики з метою удосконалення якості обслуговування споживачів 36
Висновки 43
Список використаних джерел 46
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн

Маркетингове забезпечення діяльності організації

ВСТУП……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ…………………………….6
1.1. Суть та функції маркетингу в управлінні підприємством…………….6
1.2. Концепції управління маркетингом та контроль за здійсненням маркетингових заходів…………………………………………………..11
1.3. Маркетинг в плануванні діяльності підприємства……………………19
1.4. Місце маркетингової діяльності на підприємстві………………………28
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………38
2.1. Техніко-економічна характеристика Спільного підприємства «Фішер-Мукачево»……………………………………………………………………..38
2.2. Оцінка фінансово-майнового стану підприємства…………………….45
2.3. Аналіз маркетингового середовища СП « Фішер- Мукачево»…………56
РОЗДІЛ ІІІ. ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………..71
3.1. Побудова сучасної служби маркетингу підприємства…………………71
3.2. Розробка заходів удосконалення інструментів маркетингу на підприємстві……………………………………………………………………81
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………94
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………..99
ДОДАТКИ

Магістерська робота, рік – 2012, вартість – 400 грн.

Страхування фізичних осіб

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СТРАХУВАННЯМ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 6
1.1 Сутність страхування фізичних осіб 6
1.2 Механізм страхування фізичних осіб 20
1.3 Інструментарій управління страховими ризиками 32
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ СТРАХУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 42
2.1 Загальна характеристика та фінансовий стан СК «ПРОСТО-страхування» 42
2.2 Аналіз фінансової стійкості та надійності СК «ПРОСТО-страхування» на конкурентному ринку страхування 53
2.3 Аналіз динаміки та структури страхування фізичних осіб в СК «ПРОСТО-страхування» 62
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ СТРАХУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 70
3.1 Вдосконалення інструментарію управління страхуванням фізичних осіб 70
3.2 Управління прийнятими на страхування договорами фізичних осіб 81
Висновки 92
Список використаних джерел 98
Додатки 105

Магістерська робота, рік – 2011, вартість – 400 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: