Маркетинг

Інфраструктура служби збуту

Вступ………………………………………………………………………………………………….3
1. Організація та структура служби збуту………………………………………..4
2. Інфраструктура служби збуту на ТОВ «Ротис»………………………………..10
Висновки…………………………………………………………………………………………….19
Список використаних джерел………………………………………………………………20

Реферат, 2009р. Вартість – 30 грн.

Організація транспортування та приймання матеріальних ресурсів

Вступ 3
1. Теоретичні аспекти технологічного процесу організації матеріальних ресурсів 4
2. Процес закупівлі матеріальних ресурсів у постачальника 11
3. Транспортування та приймання матеріальних ресурсів 15
Висновки 20
Список використаної літератури 22

Реферат, 2009р. Вартість – 30 грн.

Організація просування торговельної марки на ринок – 2,3 розділи

РОЗДІЛ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ
2.1. Аналіз ринку ДП «Долмарт Україна» ……….………35
2.2. Оцінка маркетингової діяльності підприємства ……………………..……….……….…….46
2.3. Оцінка конкурентоспроможності торговельних марок товару ………………..58
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОСУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ НА РИНОК УКРАЇНИ
3.1. Обґрунтування стратегії просування торгової марки та розробка плану маркетингу………………………………………………..69
3.2. Медіа-планування просування торгової марки…………………………………….80
3.3. Розробка заходів щодо підтримки зв’язків із споживачами…91

Дипломна (2,3 розділи), 2009р. Вартість – 200 грн.

Розробка маркетингової стратегії ціни

Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади стратегічного ціноутворення
1.1. Сутність ціни та її значення в стратегії маркетингу
1.2. Маркетингові види стратегій ціноутворення на підприємствах
1.3. Особливості цінової політики та стратегії на підприємствах харчової промисловості
Розділ 2. Аналіз ціноутворення на підприємстві КП «Теско»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Характеристика маркетингової діяльності підприємства
2.3. Цінові стратегії й тактика у діяльності підприємства КП «Теско»
Розділ 3. Шляхи удосконалення маркетингової стратегії ціни на підприємстві КП «Теско»
3.1. Напрями та шляхи вдосконалення цінової політики
3.2. Вибір маркетингової стратегії ціноутворення підприємства та її впровадження
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Магістерська робота, 2009р. Вартість – 350 грн.

Ефективність маркетинг-менеджменту підприємства

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади маркетинг-менеджменту підприємства…………….6
1.1. Поняття, функції й форми управління маркетингом на підприємстві………6
1.2. Основні етапи процесу маркетингового управління підприємством………19
1.3. Маркетингове планування як організаційний і управлінський процес в маркетинг-менеджменті……………………………………………………………25
Розділ 2. Аналіз здійснення маркетинг-менеджменту на підприємстві ВАТ «Житомирський маслозавод»………………………………………………………36
2.1. Характеристика підприємства та його маркетингове середовище…………36
2.2. Аналіз ефективності маркетинг-менеджменту ВАТ «Житомирський маслозавод» на основі показників його діяльності………………………………49
2.3. Аналіз стану маркетинг-менеджменту на підприємстві…………………….59
Розділ 3. Шляхи вдосконалення маркетинг-менеджменту на підприємстві ВАТ «Житомирський маслозавод»………………………………………………………66
3.1. Створення на підприємстві інформаційно-аналітичної системи підтримки рішень з маркетинг-менеджменту ……………………………………………….66
3.2. Планування стратегії і тактики на підприємстві ……………………………79
3.3. Оцінка ефективності витрат на реалізацію заходів удосконалення маркетинг-менеджменту на підприємстві…………………………………………83
Висновки……………………………………………………………………………92
Список використаних джерел……………………………………………………..97
Додатки

Магістерська робота, 2009р. Вартість – 350 грн.

Розробка стратегії просування товарів на ринок

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи просування товарів підприємства на ринок………………………………………………………………………………….6
1.1. Товаропросування, його суть та значення для підприємства………………..6
1.2. Функції, принципи та стратегії просування товарів………………………..17
1.3. Комунікаційні засоби просування товарів на ринок………………………..25
Розділ 2. Аналіз просування продовольчих товарів ПП «Басер» на ринок…….40
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ПП «Басер»……40
2.2. Аналіз маркетингового управління цільовим ринком і його сегментації на ПП «Басер»………………………………………………………………………….53
2.3. Організація просування товарів ПП «Басер» на ринок………………………60
Розділ 3. Розробка стратегії просування товарів ПП «Басер»…………………..68
3.1. Впровадження стратегій просування на ПП «Басер» на основі життєвого циклу товарів……………………………………………………………………….68
3.2. Напрямки вдосконалення маркетингової політики комунікацій на підприємстві…………………………………………………………………………73
3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів………………………………86
Висновки……………………………………………………………………………89
Список використаних джерел……………………………………………………..96
Додатки

Магістерська робота, 2009р. Вартість – 350 грн.

Вибір цільових ринків товарів підприємства

Вступ………………………………………………………………………….…….3
1. Оцінка цільових сегментів та методика вибору цільового ринку ……….…..5
2. Аналіз економічної діяльності ТОВ „Логос”…………………….…… ……..13
3. Огляд та оцінка привабливості цільових ринків товарів ТОВ „Логос”……..20
4. Шляхи покращення дослідження та вибору цільового ринку на підприємстві ………………………………………………………………………28
Висновки…………………………………………………………………………..36
Список використаних джерел……………………………………………………40
Додатки

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

Дослідження управління маркетинговою діяльністю в організації

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні засади маркетингової діяльності підприємства……………6
1.1. Сутність маркетингової діяльності, її значення для успішного функціонування підприємства ……………………………………………………..6
1.2. Поняття, функції й форми управління маркетинговою діяльністю на підприємстві…………………………………………………………………………15
1.3. Концепції та види маркетингової діяльності підприємства…………………29
Розділ 2 Оцінка управління маркетинговою діяльністю на підприємстві ПП «Віннер Форт»………………………………………………………………………40
2.1. Характеристика підприємства та його маркетингове середовище…………40
2.2. Аналіз ефективності управління маркетинговою діяльністю ПП «Віннер Форт» на основі показників його діяльності……………………………………..52
2.3. Аналіз стану управління маркетинговою діяльністю на підприємстві…….64
Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю на підприємстві ПП «Віннер Форт»………………………………………………….71
3.1. Напрями підвищення ефективності управління маркетинговою діяльністю на підприємстві……………………………………………………………………..71
3.2. Оцінка ефективності, розрахунки витрат на реалізацію і удосконалення управління маркетинговою діяльністю на підприємстві…………………………83
Висновки……………………………………………………………………………92
Список використаних джерел……………………………………………………..98
Додатки

Дипломна робота, 2009р. Вартість – 300 грн.

Маркетингові стратегії охоплення промислового ринку

Вступ……………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Маркетингові стратегії охоплення промислового ринку………….5
1.1. Стратегія масового маркетингу……………………………………………5
1.2. Стратегія концентрованого маркетингу…………………………………..8
1.3. Стратегія диференційованого маркетингу……………………………….10
Розділ 2. Особливості функціонування ринку пивобезалкогольних напоїв..15
2.1. Аналіз факторів макросередовища……………………………………….15
2.2. Аналіз факторів мікросередовища………………………………………..22
2.3. Особливості диференційованого маркетингу на ринку пивобезалкогольних напоїв……………………………………………………27
Висновки………………………………………………………………………..32
Список використаних джерел…………………………………………………35

Курсова робота, 2008р. Вартість – 60 грн.

Стимулювання збуту товарів на основі життєвого циклу

ВСТУП……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади стимулювання збуту продукції в залежності від життєвого циклу товарів…………………………………………………………5
1.1. Сутність та значення стимулювання збуту в маркетинговій діяльності…5
1.2. Життєвий цикл товарів, його вплив на стимулювання збуту продукції …9
РОЗДІЛ 2. Дослідження стимулювання збуту товарів ТОВ «Хабалівка» у відповідності до життєвих циклів товарів …………………………………….18
2.1. Коротка характеристика господарської діяльності ТОВ «Хабалівка»…..18
2.2. Управління збутом продукції ТОВ „Хабалівка”………………………….23
2.3. Дослідження стимулювання збуту товарів на ТОВ „Хабалівка”………..29
РОЗДІЛ 3. Розробка заходів з удосконалення системи стимулювання збуту товарів ТОВ «Хабалівка»………………………………………………………..32
3.1. Основні напрями удосконалення стимулювання збуту товарів ТОВ «Хабалівка»………………………………………………………………………32
3.2. Планування застосування комунікаційних засобів на основі життєвого циклу товарів …………………………………………………………………….34
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..39
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………..42
ДОДАТКИ

Курсова робота, 2009р. Вартість – 70 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: