Зовнішньоекономічна діяльність

Планування експортно-імпортної діяльності підприємства

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні засади планування експортно-імпортної діяльності підприємства………………………………………………………………………..5
1.1. Сутність та необхідність планування експортно-імпортної діяльності підприємства………………………………………………………………………..5
1.2. Планування форм зовнішньоекономічної діяльності підприємства……….9
Розділ 2. Особливості здійснення планування експортно-імпортної діяльності підприємства……………………………………………………………………….15
2.1. Стратегічне і тактичне планування експортно-імпортної діяльності підприємства ………………………………………………………………………15
2.2. Рівні стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства……………………………………………………………………….19
2.3. Урахування ризиків при плануванні експортно-імпортної діяльності підприємства………………………………………………………………………..22
Розділ 3. Планування стратегії експортно-імпортної діяльності підприємства..25
Висновки……………………………………………………………………………30
Список використаної літератури………………………………………………….32
Додаток

Курсова, 2010р. Вартість – 60 грн.

Особливості державного регулювання бізнес-діяльності на іноземному ринку

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні основи регулювання бізнес-діяльності на іноземному ринку……………………………………………………………………………….5
1.1. Сутність та значення державного регулювання бізнес-діяльності на іноземному ринку ………………………………………………………………..5
1.2. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності……8
Розділ 2. Механізм регулювання бізнес-діяльності на іноземному ринку…..11
2.1. Митно-тарифне регулювання ЗЕД…………………………………………11
2.2. Квоти й ліцензії в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності………15
2.3. Фінансові методи регулювання ЗЕД………………………………………18
Розділ 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні……………………………………………………………………………24
Висновки…………………………………………………………………………30
Список використаних джерел…………………………………………………..32

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

Зовнішньоекономічні зв’язки підприємства

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади зовнішньоекономічних зв’язків як форми господарської діяльності підприємства…………………………………..6
1.1. Сутність, види та особливості організації зовнішньоекономічних зв’язків підприємства………………………………………………………………………..6
1.2. Механізм реалізації зовнішньоторгових зв’язків…………………………..19
1.3. Методи оцінки ефективності зовнішньоторгових зв’язків………………..25
Розділ 2. Дослідження та оцінка проблем реалізації зовнішньоекономічних зв’язків на підприємстві КП «Володимирецький агропромбуд»………………31
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика напрямів і показників діяльності підприємства КП «Володимирецький агропромбуд»…31
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності КП «Володимирецький агропромбуд»………………………………………………………………………46
2.3. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства та вивчення проблем………………………………………………………………….51
Розділ 3. Напрямки удосконалення здійснення зовнішньоекономічних зв’язків на підприємстві КП «Володимирецький агропромбуд»…………………………58
3.1. Розробка та впровадження стратегії зовнішньоекономічної діяльності для підприємства……………………………………………………………………….58
3.2. Розробка заходів щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічних зв’язків КП «Володимирецький агропромбуд»………………………………….73
Висновки……………………………………………………………………………82
Список використаних джерел……………………………………………………..87
Додатки

Бакалаврська, 2008р. Вартість – 300 грн.

Планування експортних операцій на підприємстві

Вступ…………………………………………………………………………………………………………..3
1. Теоретичні основи планування ЗЕД підприємства…………………………………….4
1.1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності в Україні……………………..4
1.2. Особливості планування експортних операцій
на підприємстві………………………………………………………………………………….8
1.3. Правове регулювання зовнішньоекономічної
діяльності в Україні……………………………………………………………………………13
2. Удосконалення планування експортних операцій підприємства
на прикладі ТОВ «Дніпро-фарб»…………………………………………………………………16
2.1. Аналіз експортної діяльності ТОВ «Дніпро-фарб»………………………..16
2.2. Перспективні напрямки діяльності ТОВ «Дніпро-фарб»……………….24
2.3. Ефективне планування експортних операцій
ТОВ «Дніпро-фарб»…………………………………………………………………………..29
Висновки…………………………………………………………………………………………………….43
Список використаної літератури………………………………………………………………….45
Додатки………………………………………………………………………………………………………48

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

Організація міжнародного туризму на підприємстві

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади міжнародного туризму……………………………5
1.1. Сутність міжнародного туризму та його значення…………………………5
1.2. Аналіз основних чинників, які впливають на формування і функціонування туристичного ринку…………………………………………..12
1.3. Особливостi органiзацiї мiжнародних туристичних операцiй……………17
Розділ 2. Організація міжнародного туризму на ТОВ «А-ТУРС»……………22
2.1. Органiзацiйно-управлiнська структура та характеристика дiяльностi підприємства.………………………………………………………………….…22
2.2. Аналіз мiжнародної туристичної дiяльностi ТОВ «А-ТУРС»……………26
2.3. Дослідження механізму організації експортно-імпортних операцій ТОВ «А-ТУРС»…………………………………………………………………………32
2.4. Вдосконалення стратегії виходу підприємства ТОВ «А-ТУРС»
на ринки туристичних послуг……………………………………………………39
Висновки…………………………………………………………………………43
Список використаних джерел…………………………………………………..46
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

Мотивація персоналу підприємства – суб’єкта ЗЕД

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретично-методологічні засади мотивації праці на підприємствах-суб’єктах ЗЕД………………………………………………………………………5
1.1. Сутність та значення мотивації праці в системі управління підприємством – суб’єктом ЗЕД…………………………………………………5
1.2. Системи мотивації праці в управлінні персоналом………………………11
1.3. Методи мотивації персоналу……………………………………………….17
Розділ 2. Дослідження системи мотивації персоналом на підприємстві ТОВ «Симпатик»…………………………………………………………….…….…..20
2.1. Характеристика організаційно – управлінської структури та господарської діяльності підприємства………….…………………………….20
2.2. Аналіз експортної діяльності та принципів мотивації персоналу на підприємстві ……………………………………………………………………..27
2.3. Основні напрямки покращення мотивації на підприємстві ……………..36
Висновки …………………………………………………………………………49
Список використаних джерел…………………………………………………..52
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

Методологія аналізу менеджменту ЗЕД

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………………………………..6
1.1. Характеристика особливостей менеджменту зовнішньоекономічної діяльності………………………………………………………………………….6
1.2. Основні етапи управління зовнішньоекономічними операціями підприємства …………………………………………………………………….10
1.3. Методологія визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства …………………………………………………………………….15
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………19
2.1. Характеристика підприємства та його зовнішньоекономічної діяльності………………………………………………………………………..19
2.2. Аналіз процесу управління експортно-імпортними операціями підприємства ……………………………………………………………………25
2.3. Розрахунок ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства ……………………………………………………………………29
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА….33
3.1. Планування рекламної компанії підприємства на зовнішніх ринках…..33
3.2. Розробка заходів щодо підвищення ефективності експортних та імпортних операцій……………………………………………………………..39
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………42
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Бакалаврська, 2008р. Вартість – 120 грн.

Контроль виконання експортних операцій

Вступ 3
1. Теоретичні основи здійснення контролю експортних операцій підприємства
1.1 Сутність та класифікація експортних операцій 5
1.2 Особливості функції контролю в управлінні експортною діяльністю 7
1.3 Державний контроль здійснення експортної діяльності підприємствами України 12
2. Оцінка системи контролю виконання експортних операцій ВАТ «Володарка» 18
2.1 Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Володарка» та аналіз експортних операцій підприємства 18
2.2 Контроль виконання експортних операцій ВАТ «Володарка» 23
3. Напрямки підвищення ефективності контролю виконання експортних операцій ВАТ «Володарка» 29
Висновки та пропозиції 35
Список використаної літератури 37
Додатки 39

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

Вдосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах туристичного бізнесу

Вступ………………………………………………………………………………4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ………………………………………………………………….7
1.1.Механізм організації експорту-імпорту туристичного продукту на підприємстві………………………………………………………………………7
1.2. Формування туристичного продукту та його просування на ринку…….15
1.3. Методи оцінки конкурентоспроможності туристичного підприємства ..28
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ НЕПТУН ТРЕВЕЛ КЛАБ…………………………….35
2.1.Організаційно-управлінська структура та аналіз господарської діяльності туристичного підприємства ……………………………………………………35
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства та оцінка його конкурентоспроможності ………………………………………………………42
2.3. Дослідження механізму організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства……………………………………………………………………..61
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………….67
3.1. Вдосконалення стратегії виходу підприємства на ринки туристичних послуг……………………………………………………………………………..67
3.2. Удосконалення маркетингової складової конкурентоспроможності туристичного підприємства на зовнішніх ринках……………………………..71
3.3. Вдосконалення організаційної структури управління ЗЕД туристичної фірми ……………………………………………………………………………..84
Висновки…………………………………………………………………………92
Список використаних джерел…………………………………………………..98
Додатки

Дипломна, 2008р. Вартість – 250 грн.

Організація експорту послуг

Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ
1.1. Особливості організації експорту послуг
1.2. Нормативно-правова база організації експорту послуг
1.3. Методи організації експорту послуг
1.4. Формування туристичного продукту та його просування на ринку
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз організації експорту туристичних послуг
2.3. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на ринку туристичних послуг з використанням ЕОМ
2.4. Напрями удосконалення організації експорту туристичних послуг на підприємстві
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

Бакалаврська, 2007р. Вартість – 200 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: