Зовнішньоекономічна діяльність

Контрольна основи ЗЕД

1. Сутність ЗЕД та характеристика основних її видів відповідно до національного законодавства…………………………………………………………………………..3
2. Базові рішення та довгострокові цілі, які визначає підприємство при виході на зовнішній ринок………………………………………………………………………8
3. Задача………………………………………………………………………………13
Список використаної літератури…………………………………………………….14

Контрольна робота, 2016 рік. Вартість – 30 грн.

 

3. Задача: Розрахувати розмір експортної квоти України якщо: зовнішньоторговельний оборот склав 26 млрд. дол. США, обсяг імпорту становив 60% зовнішньоторговельного обороту, а ВВП дорівнював 56 млрд. дол. США.

Зовнішньоторговельна документація Митні процедури та митні платежі

1. Зовнішньоторговельна документація 3
1.1. Документація щодо забезпечення виробництва експортного товару 3
1.2. Документація для підготовки товару для відвантаження 3
1.3. Комерційна документація 4
1.4. Документація з платіжно-банківських операцій 7
1.5. Страхові документи 8
1.6. Транспортні документи 9
1.7. Митні документи 10
2. Митні процедури та митні платежі 11
2.1. Декларування та митне оформлення товару 11
2.2. Організація митного контролю 12
2.3. Документи, необхідні при митному оформленні товару 13
2.4. Визначення митної вартості товару 14
2.5. Митні збори 15
2.6. Акцизний збір 16
2.7. Податок на додану вартість 17
2.8. Інші митні платежі 18
Список використаних джерел 19
Додаток А

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 40 грн.

Базисні умови поставок товару Міжнародна торгівля ліцензіями

1. Базисні умови поставок товару. Правила Інкотермс. 3
1.1. Загальні поняття. 3
1.2. Класифікація умов Інкотермс 2010 4
1.3. Група умов Е. 5
1.4. Група умов F. 6
1.5. Група умов С. 7
1.6. Група умов D. 7
2. Міжнародна торгівля ліцензіями. 9
2.1. Поняття і особливості міжнародної торгівлі ліцензіями. 9
2.2. Види угод про міжнародне ліцензування. 11
2.3. Ліцензійний договір. Зміст ліцензійних договорів. 12
2.4. Види ліцензій. 14
2.5. Форми ліцензійних винагород. 16
Список використаних джерел 18

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 40 грн.

Шляхи підвищення ефективності міжнародних транспортно-експедиційних послуг

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи міжнародних транспортно-експедиційних послуг 5
1.1. Сутність та особливості надання міжнародних транспортно-експедиційних послуг 5
1.2. Організація транспортно-експедиційних послуг в сфері ЗЕД 12
Розділ 2. Організація та ефективність міжнародних транспортно-експедиційних операцій на ПП «Лємак» 18
2.1. Коротка характеристика підприємства 18
2.2. Оцінка обсягу та ефективності міжнародних транспортно-експедиційних послуг ПП «Лємак» 21
2.3. Дослідження практики надання міжнародних транспортно-експедиційних послуг ПП «Лємак» 26
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності міжнародних транспортно-експедиційних операцій на ПП «Лємак» 29
3.1. Напрями підвищення ефективності міжнародних транспортно-експедиційних операцій на ПП «Лємак» 29
3.2. Удосконалення організації міжнародних транспортно-експедиційних операцій на ПП «Лємак» 32
Висновки 37
Список використаних джерел 39
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства на території вільних економічних зон

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності на території вільних економічних зон 5
1.1. Сутність вільних економічних зон та їх призначення 5
1.2. Особливості зовнішньоекономічної діяльності на території вільних економічних зон 11
Розділ 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності на території вільних економічних зон 14
2.1. Характеристика спеціальної економічної зони «Закарпаття» 14
2.2. Механізм зовнішньоекономічної діяльності на території спеціальної економічної зони «Закарпаття» 18
Розділ 3. Напрями удосконалення зовнішньоекономічної діяльності на території вільної економічної зони «Закарпаття» 23
3.1. Шляхи вдосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності 23
3.2. Напрями активізації залучення іноземних інвестиції у вільну економічну зону 28
Висновки 32
Список використаних джерел 35

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Пошук і оцінка закордонних партнерів

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи пошуку оцінки закордонних партнерів 5
1.1. Напрями та засоби пошуку партнерів на закордонному ринку 5
1.2. Особливості оцінки та вибору закордонних партнерів для підприємства 11
Розділ 2. Дослідження практики пошуку та оцінки потенційних партнерів на ПП «Кряж» 15
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 15
2.2. Аналіз динаміки та структури зовнішньоекономічної діяльності підприємства 17
2.3. Оцінка системи пошуку та оцінки потенційних партнерів на ПП «Кряж» 20
Розділ 3. Напрями удосконалення пошуку та оцінки потенційних партнерів на закордонному ринку на ПП «Кряж» 25
3.1. Створення системи пошуку потенційних партнерів на закордонному ринку на підприємстві 25
3.2. Удосконалення організаційного забезпечення пошуку та оцінки закордонних партнерів на ПП «Кряж» 29
Висновки 33
Список використаних джерел 35
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Особливості торговельно-посередницьких операцій в аграрній сфері України

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади здійснення торговельно-посередницьких операцій в аграрній сфері України 5
1.1. Сутність та характеристики торговельного посередництва у зовнішньоекономічній діяльності 5
1.2. Роль та функції посередників у зовнішньоекономічній діяльності 13
Розділ 2. Аналіз торговельно-посередницьких операцій на підприємстві ПП «Агромакс Трейд» 17
2.1. Загальна характеристика ПП «Агромакс Трейд» 17
2.2. Оцінка зовнішньоекономічної діяльності підприємства 20
2.3. Ефективність торговельно-посередницьких операцій ПП «Агромакс Трейд» 25
Розділ 3. Напрямки удосконалення торговельно-посередницьких операцій на ПП «Агромакс Трейд» 30
3.1. Законодавчо-нормативне забезпечення проведення торговельно-посередницьких операцій та його удосконалення 30
3.2. Світовий досвід використання торговельного посередництва та його наслідки для української практики 33
3.3. Шляхи вдосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності торгово-посередницького підприємства ПП «Агромакс Трейд» 35
Висновки 39
Список використаних джерел 42
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Особливості державного регулювання бізнес-діяльності на іноземному ринку

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні основи регулювання бізнес-діяльності на іноземному ринку………………………………………………………………………………….5
1.1. Сутність, мета та принципи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності ………………………………………………….5
1.2. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності……….7
1.3. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності…….…9
Розділ 2. Напрями державного регулювання бізнес-діяльності на іноземному ринку…………………………………………………………………………………11
2.1. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності……11
2.2. Валютне регулювання…………………………………………………………15
2.3. Іноземне інвестування…………………………………………………………16
Розділ 3. Роль держави в залученні іноземних кредитів ………………………..21
Висновки……………………………………………………………………………27
Список використаних джерел……………………………………………………..29
Додатки

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

Управління зовнішньоекономічним підрозділом підприємства

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні аспекти організації управління зовнішньоекономічним підрозділом на підприємстві………………………………………………………..5
1.1. Поняття управління підрозділом та методи оцінки його роботи……………5
1.2. Система управління зовнішньоекономічним підрозділом підприємства….11
1.3. Нормативно-правове забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства……………………………………………………………15
Розділ 2. Особливості системи управління зовнішньоекономічним підрозділом (на прикладі діяльності підприємства ДП «Долмарт Україна»)…………………17
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства ……………………………………………………………………….17
2.2. Механізм управління зовнішньоекономічним відділом на підприємстві….22
2.3. Оцінка ефективності роботи зовнішньоекономічного підрозділу підприємства………………………………………………………………………..24
Розділ 3. Напрямки удосконалення управління зовнішньоекономічним підрозділом підприємства ДП «Долмарт Україна»………………………………29
3.1. Вдосконалення організаційної структури управління ЗЕД підприємства …29
3.2. Розробка заходів щодо підвищення ефективності управління зовнішньоекономічним відділом на підприємстві……………………………….32
Висновки……………………………………………………………………………37
Список використаних джерел……………………………………………………..40
Додатки

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

Управління товарообмінними операціями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти здійснення зовнішньоекономічних товарообмінних операцій……………………………………………………………5
1.1. Сутність та особливості організації зовнішньоекономічних товарообмінних операцій підприємства………………………………………………………………5
1.2. Механізм реалізації зовнішньоторгових товарообмінних операцій…………8
1.3. Методи оцінки ефективності зовнішньоторгових операцій…………………11
Розділ 2. Дослідження та оцінка проблем реалізації зовнішньоекономічних товарообмінних операцій на підприємстві ТОВ «Базальтове волокно»………..17
2.1. Характеристика господарської діяльності підприємства……………………17
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Базальтове волокно»…….23
2.3. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності ……………………26
Розділ 3. Пропозиції щодо управління зовнішньоекономічними товарообмінними операційними на підприємствах України……………………30
3.1. Шляхи покращення здійснення зовнішньоекономічних товарообмінних операцій на ТОВ «Базальтове волокно»………………………………………….30
3.2. Організаційні рекомендації щодо підвищення ефективності здійснення зовнішньоекономічних товарообмінних операцій на підприємстві…………….33
Висновки……………………………………………………………………………39
Список використаних джерел……………………………………………………..42
Додатки

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: