Економіка підприємства

Договірне регулювання діяльності підприємств

Вступ 3
Розділ І. Теоретичні основи договірного регулювання діяльності підприємства 5
1.1 Сутність та види договорів 5
1.2. Організація договірного регулювання діяльності та договірного процесу на підприємстві 12
Розділ ІІ. Дослідження побудови договірної діяльності на ПрАТ «Альба Україна» 18
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 18
2.2. Побудова договірного регулювання діяльності підрозділів на підприємстві 21
2.3. Оцінка та порядок укладання договорів 24
Розділ ІІІ. Організаційно-економічні напрямки вдосконалення договірного регулювання на ПрАТ «Альба Україна» 28
3.1. Удосконалення договірного регулювання на підприємстві 28
3.2. Автоматизація договірної роботи на підприємстві 33
Висновки 37
Список використаних джерел 40
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Бізнес-план та порядок його розробки

Вступ 3
І. Теоретично-методологічні основи розробки бізнес-плану підприємства 5
1. Сутність і функції бізнес-плану 5
2. Зміст та порядок розробки бізнес-плану 8
ІІ. Дослідження діяльності підприємства ТОВ «Автекс» на базі 2010 – 2012 років 16
1. Характеристика підприємства та аналіз основних економічних показників 16
2. Аналіз організаційно-виробничої діяльності 19
3. Оцінювання стратегічної позиції підприємства на ринку (SWOT-аналіз) 25
ІІІ. Розробка бізнес-плану ТОВ «Автекс» 30
Висновки 43
Список використаних джерел 46
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Вплив реклами на активізацію продажу товарів

Вступ 2
1. Сутність, види реклами та механізм її впливу на активізацію продажу товарів у магазині 4
2. Дослідження рекламного середовища підприємства 11
3. Аналіз реклами підприємства 17
4. Посилення впливу реклами на активізацію продажу товарів 21
5. Підвищення ефективності реклами на підприємстві 26
Висновки та пропозиції 33
Список використаних джерел 35
Додаток

Курсова робота з предмету Підприємництво, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Оцінка конкурентоспроможності підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи оцінки конкурентоспроможності підприємства 5
1.1. Поняття та види конкурентоспроможності підприємства 5
1.2. Показники та оцінка конкурентних можливостей підприємства 11
1.3. Методи оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства 13
Розділ 2. Дослідження рівня конкурентоспроможності ВАТ «ЕМЗ «Металіст» 23
2.1. Аналіз економічних показників конкурентоспроможності підприємства 23
2.2. Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства 28
2.3. Дослідження чинників, які впливають на конкурентоспроможність підприємства 31
Розділ 3. Обгрунтування заходів щодо підвищення конкурентоспроможності ВАТ «ЕМЗ «Металіст» для роботи в умовах ринкової економіки 35
Висновки та пропозиції 42
Список використаних джерел 45
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Формування і використання виробничих потужностей

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування та використання виробничих потужностей підприємства 6
1.1. Сутність, види та чинники формування виробничої потужності 6
1.2. Управління використанням виробничих потужностей підприємства 16
1.3. Методи оцінювання виробничих потужностей підприємства 24
Розділ 2. Дослідження показників діяльності та виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 34
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 34
2.2. Аналіз фінансового стану та ефективності господарської діяльності 42
2.3. Оцінка динаміки та структури виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 54
Розділ 3. Напрямки удосконалення формування та використання виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 65
3.1. Шляхи удосконалення формування виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 65
3.2. Заходи з підвищення ефективності використання виробничих потужностей 75
Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 82
4.1. Характеристика системи управління охороною праці на підприємстві 83
4.2. Аналіз особливостей охорони праці в офісі 90
4.3. Рекомендації щодо покращення умов праці та безпеки на підприємстві 97
Висновки 102
Список використаних джерел 107
Додатки

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 400 грн.

Звіт з практики

Вступ 3
1. Загальна структура підприємства 4
2. Комплексне дослідження діяльності підприємства 6
2.1. Аналіз обсягів операційної діяльності 6
2.2. Аналіз руху та стану основних фондів 7
2.3. Аналіз оборотних коштів 10
2.4. Аналіз трудових ресурсів та оплати праці 12
2.5. Аналіз витрат господарської діяльності 20
2.6. Аналіз фінансових результатів 23
3. Оцінка динаміки та структури виробничих потужностей підприємства 25
Висновки 29
Список використаних джерел 32
Додатки

Звіт з практики, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Планування чисельності та складу працівників підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади планування чисельності та складу працівників підприємства 5
1.1. Сутність планування чисельності працівників підприємства 5
1.2. Фактори, що впливають на планування чисельності та складу працівників підприємства 10
1.3. Методичні підходи щодо чисельності працівників підприємства 14
Розділ 2. Дослідження діючої практики планування чисельності та складу працівників ТОВ «Парітет-Трейд» 24
2.1. Аналіз чисельності, руху та продуктивності працівників підприємства 24
2.2. Оцінка ефективності системи планування чисельності та складу працівників ТОВ «Парітет-Трейд» 30
2.3. Аналіз форм стимулювання працівників підприємства 34
Розділ 3. Обгрунтування планової чисельності та складу працівників ТОВ “Парітет-Трейд» на майбутній період 39
Висновки та пропозиції 44
Список використаних джерел 46
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Економічна стратегія розвитку

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування економічної стратегії розвитку підприємства 6
1.1. Поняття економічної стратегії розвитку підприємства 6
1.2. Фактори, що впливають на формування економічної стратегії розвитку підприємства 13
1.3. Методичні основи розробки стратегії розвитку підприємства 17
Розділ 2. Дослідження практики формування стратегії розвитку ВАТ «Житлошляхбуд» 26
2.1. Оцінка фінансово-економічних результатів та дослідження ефективності діяльності підприємства 26
2.2. Діагностика місії, факторів макро- та мікросередовища підприємства 30
2.3. Аналіз сильних та слабких сторін підприємства 36
2.4. Оцінка ефективності діючої економічної стратегії розвитку підприємства 39
Розділ 3. Обгрунтування економічної стратегії розвитку ВАТ «Житлошляхбуд» 43
Висновки та пропозиції 49
Список використаних джерел 51
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Формування матеріальних запасів підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади аналізу стану та ефективності формування матеріальних запасів підприємства 6
1.1. Економічна природа, склад та фактори, що впливають на формування матеріальних запасів підприємства 6
1.2. Методи аналізу матеріальних запасів підприємства 13
1.3. Особливості формування матеріальних запасів підприємства 17
Розділ 2. Дослідження стану та ефективності використання запасів ПІІ ТОВ «Укршпон» 25
2.1. Аналіз складу, структури та динаміки матеріальних запасів підприємства 25
2.2. Оцінка ефективності використання запасів підприємства 29
2.3. Аналіз факторів, що впливають на формування матеріальних запасів підприємства 34
Розділ 3. Напрями удосконалення політики формування запасів підприємства ПІІ ТОВ «Укршпон» на плановий період 36
Висновки та пропозиції 43
Список використаних джерел 45
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Конкурентна позиція підприємства та шляхи її посилення

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади аналізу конкуретної позиції підприємства 6
1.1. Сутність конкурентної позиції підприємства та поняття, що її характеризують 6
1.2. Методичні підходи до оцінювання конкурентної позиції підприємства 10
1.3. Світовий досвід аналізу конкурентної позиції підприємства 18
Розділ 2. Дослідження конкурентної позиції компанії «Coca-Cola» 25
2.1. Економічна діагностика підприємства 25
2.2. Оцінка зовнішнього середовища підприємства 28
2.3. Оцінка конкурентної позиції підприємства на ринку 35
Розділ 3. Шляхи посилення конкурентної позиції компанії «Coca-Cola» на ринку 43
Висновки та пропозиції 52
Список використаних джерел 55
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: