Економіка підприємства

Формування стратегії розвитку авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Економічний зміст поняття «стратегія розвитку підприємства» 6
1.2. Класифікація видів стратегій підприємства 16
1.3. Основні підходи до формування стратегії розвитку підприємства 28
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АВІАКОМПАНІЇ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ» 39
2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» 40
2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства 46
2.3. Комплексний аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності авіакомпанії «МАУ». SWOT-аналіз 51
2.4. Напрямки формування стратегії розвитку авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» 68
ВИСНОВКИ 77
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82
ДОДАТКИ

Бакалаврська робота, рік – 2014, вартість – 400 грн.

Соціально-економічна ефективність використання трудових ресурсів

ВСТУП 7
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 10
1.1. Економічна сутність та склад трудових ресурсів підприємства 10
1.2. Продуктивність праці як визначальний чинник ефективного використання трудових ресурсів 16
1.3. Методи оцінки ефективності використання трудових ресурсів підприємства 20
1.4. Особливості використання трудових ресурсів на транспортних підприємствах 31
1.5. Зарубіжний досвід ефективного використання трудових ресурсів підприємства 37
Висновки до першого розділу 44
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПРАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» 46
2.1. Характеристика підприємства ПрАТ «Вентиляційні системи» 46
2.2. Аналіз показників господарської діяльності підприємства за 2009-2013 роки 52
2.3. Аналіз показників стану, руху та ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві 58
2.4. Аналіз діяльності транспортного підрозділу підприємства 72
Висновки до другого розділу 76
РОЗДІЛ 3 ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПРАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» 78
3.1. Фактори, напрямки та резерви підвищення ефективності використання трудових ресурсів ПрАТ «Вентиляційні системи» 78
3.2. Напрями покращення організації та умов праці 85
3.3. Оцінка економічного ефекту від запропонованих заходів 94
Висновки до третього розділу 99
ВИСНОВКИ 100
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 104
ДОДАТКИ 109

Магістерська робота, рік – 2014, вартість – 500 грн.

Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі україни

Тези, 1 стор., вартість – 30 грн.

Удосконалення управління якістю продукції підприємств транспорту

Тези, 2 стор., вартість – 30 грн.

Розвиток авіакомпаній України в сучасних умовах

Стаття, 8 стор., 2014 рік, вартість – 50 грн.

Розробка та обгрунтування стратегії економічного зростання компанії

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи стратегії економічного зростання компанії 6
1.1. Сутність і роль стратегії економічного зростання 6
1.2. Класифікація стратегій економічного зростання 14
1.3. Процес розробки стратегії економічного зростання 24
Розділ 2. Аналіз стратегічного положення ТОВ «Еколайн» на ринку 42
2.1. Комплексний аналіз стратегічного потенціалу ТОВ «Еколайн» 42
2.2. Оцінювання конкурентоспроможності компанії на ринку 52
2.3. Діагностика фінансово-економічного стану підприємства 60
Розділ 3. Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання для компанії «Еколайн» 72
3.1. Обґрунтування стратегії економічного зростання компанії «Еколайн» 72
3.2. Інформаційне, фінансове, організаційне та маркетингове забезпечення впровадження стратегії економічного зростання у компанії «Еколайн» 79
3.3. Економічне оцінювання наслідків реалізації запропонованої стратегії 95
Висновки 99
Список використаних джерел 103
Додатки

Магістерська робота, рік – 2013, вартість – 500 грн.

Трудові ресурси підприємства та ефективність їх використання

ВСТУП 7
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МОТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 10
1.1. Економічна сутність та склад трудових ресурсів підприємства 10
1.2. Продуктивність праці як визначальний чинник ефективного використання трудових ресурсів 16
1.3. Методика оцінки ефективності використання трудових ресурсів підприємства 20
1.4. Склад та ефективність використання трудових ресурсів на автотранспортних підприємствах 27
1.5. Зарубіжний досвід ефективного використання трудових ресурсів підприємства 31
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПРАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» ТА НАПРЯМКИ ЇХ ПІДВИЩЕННЯ 36
2.1. Характеристика підприємства ПрАТ «Вентиляційні системи» 36
2.2. Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства за 2009-2011 роки 40
2.3. Аналіз динаміки, чисельності та руху трудових ресурсів на підприємстві 44
2.4. Аналіз трудових ресурсів транспортного підрозділу підприємства 51
2.5. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів 53
2.6. Напрямки покращення ефективності використання трудових ресурсів на ПрАТ «Вентиляційні системи» 58
ВИСНОВКИ 64
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 67
ДОДАТКИ 71

Бакалаврська робота, рік – 2012, вартість – 300 грн.

Ефективність використовування трудових ресурсів на підприємстві

ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи забезпечення високої ефективності використання трудових ресурсів підприємства 9
1.1. Економічна сутність поняття «трудові ресурси» 9
1.2. Склад трудових ресурсів підприємства 12
1.3. Значення науково-обґрунтованого забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективного їх використання 15
1.4. Показники ефективності використання трудових ресурсів підприємства 20
1.5. Зарубіжний досвід ефективного використання трудових ресурсів підприємства 26
РОЗДІЛ 2 Аналіз господарської діяльності підприємства ПАТ «Крафт Фудз Україна» та ефективність використання його трудових ресурсів 32
2.1. Характеристика підприємства ПАТ «Крафт Фудз Україна» 32
2.2. Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства за 2009-2011 роки 35
2.3. Аналіз стану та динаміки трудових ресурсів на підприємстві 43
2.4. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів 47
2.5. Шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві ПАТ «Крафт Фудз Україна» 52
ВИСНОВКИ 58
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 61
ДОДАТКИ

Бакалаврська робота, рік – 2012, вартість – 300 грн.

Представницькі органи найманих працівників

Вступ………………………………………………………………………………..3
1. Профспілки як провідний представницький орган найманих працівників ..4
2. Інші представницькі органи найманих працівників ……………………….7
Висновки…………………………………………………………………………10
Список використаної літератури…………………………………………….…11

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 30 грн.

Аналіз сучасного ринку праці

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Поняття та характеристики ринку праці…………………………………….4
2. Показники рівня зайнятості на ринку праці України.………………………7
3. Аналіз показників безробіття на ринку праці України…………………….12
Висновки…………………………………………………………………………15
Список використаної літератури…………………………………………….…16

Контрольна робота, рік – 2014, вартість – 30 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: