Економіка підприємства

Планування виробництва і реалізації продукції на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи планування виробництва та реалізації продукції на підприємстві 5
1.1. Сутність планування виробництва та реалізації продукції 5
1.2. Методика розробки виробничої програми підприємства 9
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Львівський холодокомбінат» 15
2.1. Основні відомості про ПАТ «Львівський холодокомбінат» 15
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Львівський холодокомбінат» 21
Розділ 3. Напрями покращення планування виробництва та реалізації продукції на підприємстві 28
3.1. Аналіз виробництва та реалізації продукції на підприємстві 28
3.2. Пропозиції щодо покращення виробництва та реалізації продукції на підприємстві ПАТ «Львівський холодокомбінат» 32
Висновки 40
Список використаних джерел 43
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Показники стану загальноекономічної кон*юктури

1. Показники стану загальноекономічної кон’юнктури 3
2. Задачі. 9
Список використаних джерел 18
Задача 1.
Менеджер фірми, яка виробляє безалкогольні напої, припускає три ймовірні результати впровадження нової марки. За оптимістичним прогнозом – у випадку виявлення споживачами прихильності до неї є можливість досягти частки ринку більше 10% і прибутку у 900 + 10*k тис. грн. за найбільш ймовірною оцінкою частка ринку може скласти 3%-10%, а фінансовий результат досягне 300 + 10*k тис. грн. прибутку. За песимістичним прогнозом, частка ринку має бути менша, ніж 3% і збитки сягнуть до розміру 600 +10*k тис. грн. Первісне опитування експертів показало, що вони розглядають наступну ймовірність трьох вищезазначених варіантів відповідно як 0,3; 0,5 та 0,2. На основі оцінки цінності маркетингової інформації визначити максимальну вартість результатів маркетингового дослідження.
Задача 2.
Визначити потенційної місткості ринку картоплі по Україні, якщо за даними анкетного опитування доросла людина споживає за місяць 5 + (0,01*(2*19+20)) кг картоплі, а статистичні дані щодо чисельності населення по вікових групах та рекомендовані коефіцієнти перерахунку наведені у таблиці:
Вік, років Вікова структура населення, % Чисельність населення, млн. осіб, Ni Коефіцієнт перерахунку норми споживання в залежності від віку Норма споживання, кг
До 1 0,86 0,25
1-4 4 0,35
5-9 6,6 0,50
10-14 7,74 0,65
15-19 7,24 0,80
20-24 7,22 0,90
Дорослі 46,84 1,00
Пенсіонери 19,5 0,90
РАЗОМ 100,0 46,4383 + 0,2*19
Задача 3.
Львівська кондитерська фабрика “Світоч” планує вийти з новою маркою карамелі на певний географічний регіон. Визначте місткість ринку для товару в цьому географічному регіоні, якщо відомі такі дані:
• чисельність населення даного регіону m= 28700 +50*19 осіб.
• середньомісячний дохід на душу населення Д = 1059 + 30*19 грн/особу.
• питома вага коштів, що їх витрачають з отриманого доходу на продукти харчування, К1 = 32 + 0,1(2*19+10) %.
• питома вага коштів, що їх витрачають на кондитерські вироби, К2 = 5 + 0,1(2*19+10) %, із суми, яку описує коефіцієнт К1.
• питома вага коштів, що їх витрачають на цукерки, К3 = 47 + 0,1(2*19+10) % із суми, яка визначається коефіцієнтом К2.
• питома вага коштів, що їх витрачають на карамельні цукерки, К4 = 25 + 0,1(2*19+10) %, із суми, яку визначає коефіцієнт К3.
Задача 4.
У процесі панельних досліджень ринку відеокамер м. Києва були одержані такі дані:
• в реалізації відеокамер задіяні 563 + 10*k магазини;
• з них 106 + 10*19 брали участь у панельних дослідженнях;
• запас відеокамер різних марок на складах цих 106 + 10* k магазинів становив: на 1 січня 2010 р. 7123 + 10*k од., на 1 березня 2010 р. – 2316 + 10*k од.;
• у січні 2010 р. буде закуплено 21600 + 10*k відеокамер різних марок, у лютому 2010 р. — 18102 + 10*k од.
Визначте місткість ринку відеокамер м. Києва в 2010 р.
Задача 5.
На ринку харчових концентратів в певному географічному регіоні функціонують три підприємства фірма «Надія», ЗАТ «Троянда», ТОВ «Вікар». Вони є конкурентами і витрачають на маркетингові заходи в рік відповідно фірма «Надія» В1= 30000 + 3000*k грн., ЗАТ «Троянда» В2 = 22000 + 3000*k грн., ТОВ «Вікар» В3 = 16000 + 3000*k грн. з відповідною ефективністю витрат коштів Е1 = 0,85, Е2= 1,3, Е3 = 0,95. Визначити частки ринку цих підприємств.

Контрольна, рік – 2015, вартість – 50 грн.

Розроблення заходів підвищення прибутку підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування прибутку на підприємстві 5
1.1 Економічна сутність та види прибутку 5
1.2 Методологічні основи формування прибутку підприємства 12
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Обухівський молочний завод» 18
2.1 Основні відомості про підприємство ПАТ «Обухівський молочний завод» 18
2.2 Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Обухівський молочний завод» 29
Розділ 3. Розроблення заходів підвищення прибутків підприємства 38
3.1. Аналіз динаміки та структури прибутку на підприємстві 38
3.2. Заходи підвищення прибутку на підприємстві ПАТ «Обухівський молочний завод» 43
Висновки 52
Список використаних джерел 54
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Планування собівартості продукції

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи планування собівартості продукції 6
1.1. Сутність та види собівартості продукції 6
1.2. Планування собівартості на підприємстві 13
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 21
2.1. Основні відомості про ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 21
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану 31
Розділ 3. Планування заходів зниження собівартості продукції ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 39
3.1. Аналіз собівартості продукції ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 39
3.2. Заходи зниження собівартості продукції підприємства 45
Висновки 51
Список використаних джерел 53
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Планування виробництва і реалізації продукції на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи планування виробництва та реалізації продукції на підприємстві 5
1.1. Сутність планування виробництва та реалізації продукції 5
1.2. Формування виробничої програми підприємства 12
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПАТ «Житомирський маслозавод» 18
2.1. Основні відомості про ПАТ «Житомирський маслозавод» 18
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Житомирський маслозавод» 28
Розділ 3. Напрями покращення планування виробництва та реалізації продукції на підприємстві 38
3.1. Аналіз виробництва та реалізації продукції на підприємстві 38
3.2. Пропозиції щодо покращення виробництва та реалізації продукції на підприємстві ПАТ «Житомирський маслозавод» 44
Висновки 51
Список використаних джерел 53
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Розроблення заходів щодо підвищення продуктивності праці на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи планування продуктивності праці на підприємстві 5
1.1. Продуктивність праці як економічна категорія, фактори що впливають на зміну продуктивності праці 5
1.2. Планування продуктивності праці на підприємстві 14
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності на підприємстві 20
2.1. Загальна характеристика ПАТ «Кагма» 20
2.2. Аналіз техніко-економічних показників роботи ПАТ «Кагма» 25
Розділ 3. Основні заходи підвищення продуктивності праці на ПАТ «Кагма» 36
3.1. Розрахунок економічної ефективності заходу 36
3.2. Вплив запропонованих заходів на показники роботи 43
Висновки 46
Список використаних джерел 48
Додатки

Курсова робота “Організація виробництва та планування діяльності”, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Економічна стратегія розвитку

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Теоретичні основи стратегічного управління розвитком підприємства 5
1.2. Сутність та зміст економічної стратегії розвитку підприємства 13
1.3. Форми і види стратегій підприємства 23
1.4. Методичні підходи до розробки стратегії розвитку підприємства 35
Висновки до першого розділу 47
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПрАТ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ» 49
2.1. Загальна характеристика Приватного акціонерного товариства «Міжнародні авіалінії України» 49
2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства 49
2.3. Оцінка зовнішнього і внутрішнього середовища ПрАТ «Міжнародні авіалінії України» 49
2.4. Портфельний аналіз ПрАТ «Міжнародні авіалінії України» 49
Висновки до другого розділу 49
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРАТ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ» 50
3.1. Формування економічної стратегії розвитку авіатранспортних підприємств 50
3.2. Розробка програми стратегічного розвитку ПрАТ «Міжнародні авіалінії України» 50
3.3. Практичні рекомендації щодо реалізації стратегії розвитку ПрАТ «Міжнародні авіалінії України» та визначення економічної ефективності запропонованих заходів 50
Висновки до третього розділу 50
ВИСНОВКИ 51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 52
ДОДАТКИ

Магістерська робота, рік – 2015, вартість – 500 грн.

Методичні підходи планування та реалізації продукції на підприємстві

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6
1.1. Економічна сутність випуску та реалізації продукції 6
1.2. Планування випуску продукції у вартісному та натуральному вираженні 14
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 21
2.1. Основні відомості про підприємство ПАТ «Яготинський маслозавод» 21
2.2. Аналіз техніко-економічних показників та фінансового стану ПАТ «Яготинський маслозавод» 32
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 42
3.1. Аналіз підходів підприємства щодо планування та реалізації продукції 42
3.2. Пропозиції щодо покращення планування та реалізації продукції на підприємстві ПАТ «Яготинський маслозавод» 47
ВИСНОВКИ 55
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 57
Додатки

Курсова робота “Організація виробництва та планування діяльності”, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Організація і планування фонду оплати праці на підприємстві та шляхи його вдосконалення

Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні засади організації і планування фонду оплати праці на підприємстві 6
1.1. Сутність, структура, функції та принципи організації оплати праці 6
1.2. Системи і форми оплати праці та їх характеристика 12
1.3. Планування фонду оплати праці 18
Розділ 2. Аналіз техніко-економічних показників роботи ПАТ «Вінтер» 26
2.1. Загальна характеристика підприємства 26
2.2. Аналіз організаційної структури підприємства 28
2.3. Аналіз виробництва та реалізації продукції 30
2.4. Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства 33
2.5. Аналіз прибутку, рентабельності та витрат підприємства 37
2.6. Аналіз показників фінансового стану підприємства 40
Розділ 3. Шляхи вдосконалення організації і планування фонду оплати праці на підприємстві 44
3.1. Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці 44
3.2. Розрахунок ефективності впровадження заходу 50
3.3. Вплив запропонованих заходів на показники роботи 55
Висновки 58
Список використаних джерел 61
Додатки

Курсова робота “Організація виробництва та планування діяльності”, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Аналіз та планування чисельності працівників підприємства

Вступ 3
1. Характеристика персоналу підприємства 5
2. Склад і структура працівників підприємства 10
3. Аналіз чисельності та складу працівників підприємства ПП «Канц Плюс» 18
4. Планування чисельності працівників підприємства ПП «Канц Плюс» 25
5. Шляхи вдосконалення аналізу та планування чисельності працівників підприємства ПП «Канц Плюс» 33
Висновки 41
Список використаних джерел 43
Додатки

Курсова робота, рік – 2014, вартість – 120 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: