Бухгалтерський облік, аналіз й аудит

Фінансовий облік нематеріальних активів

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 5
1.1. Економічна сутність нематеріальних активів 5
1.2. Аналіз нормативно-правової бази та спеціальної літератури з питань обліку та контролю нематеріальних активів 11
1.3. Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід в організації обліку нематеріальних активів 15
Висновки до розділу 1 21
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ РОБОТИ ТОВ «ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА» 23
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 23
2.2. Побудова облікової політики підприємства 26
2.3. Формування показників фінансової звітності та оцінка активів та зобов’язань підприємства 28
Висновки до розділу 2 31
РОЗДІЛ 3. СТАН ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТОВ «ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА» 33
3.1. Документування господарських операцій з обліку нематеріальних активів 33
3.2. Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів 35
3.3. Контроль нематеріальних активів на підприємстві 38
3.4. Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності 41
3.5. Шляхи удосконалення обліку нематеріальних активів 44
Висновки до розділу 3 46
ВИСНОВКИ 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 52
ДОДАТКИ………………………………..…………………………….………………57

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

Фінансовий облік малоцінних та швидко зношувальних предметів

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 5
1.1. Економічна сутність малоцінних та швидкозношувальних предметів 5
1.2. Аналіз нормативно-правової бази та спеціальної літератури з питань обліку та контролю малоцінних та швидкозношувальних предметів 8
1.3. Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід в організації обліку малоцінних та швидкозношувальних предметів 14
Висновки до розділу 1 17
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ РОБОТИ ПАТ «МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН» 19
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 19
2.2. Побудова облікової політики підприємства 22
2.3. Формування показників фінансової звітності та оцінка активів та зобов’язань підприємства 24
Висновки до розділу 2 27
РОЗДІЛ 3. СТАН ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ПАТ «МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН» 29
3.1. Документування господарських операцій з обліку малоцінних та швидкозношувальних предметів 29
3.2. Синтетичний і аналітичний облік малоцінних та швидкозношувальних предметів 35
3.3. Контроль малоцінних та швидкозношувальних предметів на підприємстві 37
3.4. Розкриття інформації про малоцінні та швидко зношувальні предмети у фінансовій звітності 40
3.5. Шляхи удосконалення обліку малоцінних та швидкозношувальних предметів 43
Висновки до розділу 3 45
ВИСНОВКИ 47
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………..60
Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

Фінансовий облік витрат за елементами

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ 5
1.1. Економічна сутність витрат за елементами 5
1.2. Аналіз нормативно-правової бази та спеціальної літератури з питань обліку та контролю витрат за елементами 9
1.3. Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід в організації обліку витрат за елементами 14
Висновки до розділу 1 18
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ РОБОТИ ПАТ «ЕЛЕКТРОВИМIРЮВАЧ» 20
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 20
2.2. Побудова облікової політики підприємства 24
2.3. Формування показників фінансової звітності та оцінка активів та зобов’язань підприємства 27
Висновки до розділу 2 31
РОЗДІЛ 3. СТАН ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ ПАТ «ЕЛЕКТРОВИМIРЮВАЧ» 32
3.1. Документування господарських операцій з обліку витрат за елементами 32
3.2. Синтетичний і аналітичний облік витрат за елементами 34
3.3. Контроль витрат за елементами на підприємстві 38
3.4. Розкриття інформації про витрати за елементами у фінансовій звітності 44
3.5. Шляхи удосконалення обліку витрат за елементами 49
Висновки до розділу 3 53
ВИСНОВКИ 55
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 58
ДОДАТКИ 63
Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

Фінансовий облік доходів від операційної діяльності

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6
1.1. Економічна сутність доходів від операційної діяльності 6
1.2. Аналіз нормативно-правової бази та спеціальної літератури з питань обліку та контролю доходів від операційної діяльності 11
1.3. Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід в організації обліку доходів від операційної діяльності 17
Висновки до розділу 1 22
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ РОБОТИ ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 23
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 23
2.2. Побудова облікової політики підприємства 31
2.3. Формування показників фінансової звітності та оцінка активів та зобов’язань підприємства 35
Висновки до розділу 2 38
РОЗДІЛ 3. СТАН ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 40
3.1. Документування господарських операцій з обліку доходів від операційної діяльності 40
3.2. Синтетичний і аналітичний облік доходів від операційної діяльності 43
3.3. Контроль доходів від операційної діяльності на підприємстві 47
3.4. Розкриття інформації про доходи від операційної діяльності у фінансовій звітності 50
3.5. Шляхи удосконалення обліку доходів від операційної діяльності 51
Висновки до розділу 3 54
ВИСНОВКИ 56
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 60
ДОДАТКИ 65

Курсова робота, рік – 2016, вартість – 150 грн.

Фінансовий аналіз звітності. Аудит операцій з коштами в касі. Аудит розрахунків за претензіями

1. Фінансовий аналіз звітності …………………………………………….…………..3
2. Аудит операцій з коштами в касі ………………………………………..………6
3. Аудит розрахунків за претензіями ………………………………………………10
Список використаної літератури…………………………………………………….14
Контрольна робота, 2016 рік. Вартість – 30 грн.

Облік і звітність податку на прибуток підприємств

1. Визначення основних понять та елементів податку на прибуток 3
2. Визначення та правила ведення податкового обліку доходів 7
3. Формування витрат виробництв й обігу 10
4. Порядок нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів 13
5. Облік податку на прибуток в системі рахунків 17
6. Звітність з податку на прибуток 22
Список використаних джерел 24

Контрольна, рік – 2015, вартість – 50 грн.

Організація обліку готової продукції та її реалізації

Вступ 3
1 Теоретичні основи організації обліку, аналізу і внутрішнього контролю готової продукції та її реалізації 5
1.1 Загальні принципи та завдання організації обліку, аналізу і внутрішнього контролю готової продукції та її реалізації 5
1.2 Нормативно-правове регулювання організації обліку, аналізу і внутрішнього контролю готової продукції та її реалізації та огляд літературних джерел 12
2 Характеристика базового підприємства та особливостей ведення фінансово-господарської діяльності 19
2.1 Характеристика та особливості діяльності підприємства 19
2.2 Аналіз основних показників діяльності 21
2.3. Аналіз готової продукції та її реалізації 25
3 Організація обліку, внутрішнього контролю і аналізу готової продукції та її реалізації на базовому підприємстві 29
3.1 Організація бухгалтерського обліку на базовому підприємстві: принципи, завдання та особливості 29
3.2 Загальна характеристика облікової політики підприємства 33
3.3 Порядок організації обліку, аналізу і внутрішнього контролю готової продукції та її реалізації 35
3.4 Характеристика та порядок відображення у звітності інформації щодо готової продукції та її реалізації 43
Розділ 4 Використання ЕОМ в організації обліку та складанні управлінської і фінансової звітності. Критична оцінка порядку організації обліку, внутрішнього контролю і аналізу готової продукції та її реалізації на базовому підприємстві та пропозиції щодо її покращення 47
Висновки 54
Список використаних джерел 56
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Облік, аналіз й контроль виробничих запасів

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІНЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Економічна сутність виробничих запасів підприємства 7
1.2. Моніторинг нормативної бази та спеціальної літератури 16
1.3. Організаційно-економічна характеристика ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 24
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 36
2.1. Організація обліку виробничих запасів 36
2.2. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів 48
2.3. Узагальнення інформації про виробничі запаси та методика відображення її у звітності 55
РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ 63
3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу виробничих запасів 63
3.2. Аналіз забезпеченості та ефективності використання виробничих запасів 70
3.3. Основні концепції аудиту виробничих запасів 82
ВИСНОВКИ 96
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100
ДОДАТКИ 108

Дипломна робота, рік – 2015, вартість – 500 грн.

Облік кредитних операцій

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи обліку кредитних операцій 5
1.1 Економічна сутність, характеристика кредиту як об’єкту обліку 5
1.2 Класифікація кредитів 10
1.3 Огляд нормативно-правової бази та спеціальної літератури з обліку кредитних операцій 15
Розділ 2. Бухгалтерський облік кредитних операцій 22
2.1 Документальне оформлення кредитних операцій 22
2.2 Синтетичний та аналітичний облік кредитних операцій 26
2.3 Відображення інформації про кредитні операції у фінансовій звітності 34
Висновки 37
Список використаних джерел 39
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 120 грн.

Облік вибуття матеріалів зі складу

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи обліку вибуття матеріалів зі складу 5
1.1 Сутність запасів як об’єктів обліку, їх класифікація 5
1.2 Методи оцінки запасів при вибутті 10
1.3 Огляд нормативно-правової бази та спеціальної літератури з обліку матеріалів 14
Розділ 2. Бухгалтерський облік вибуття матеріалів зі складу 19
2.1 Документальне оформлення операцій з вибуття матеріалів зі складу 19
2.2 Синтетичний і аналітичний облік руху матеріалів 23
2.3 Особливості інвентаризації матеріалів 28
2.4 Відображення інформації про запаси у фінансовій звітності 33
Висновки 35
Список використаних джерел 37
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 120 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: